Ny kampagne skal gøre danskerne mere trygge

Bo trygt! skal få bugt med Danmarks triste indbrudsstatistik og skære det årlige antal indbrud ned fra 29.000 til 10.000. Målet er at skabe en ny norm, hvor alle husejere sikrer deres bolig og hjælper deres naboer.

Bo trygt! vil gøre danskerne mere trygge i deres boliger. Foto: Lisbeth Holten.

Bo trygt! vil gøre danskerne mere trygge i deres boliger. Foto: Lisbeth Holten.

Danmark har i alt for lang tid haft en trist topplacering i EU. Danske boligejere er nemlig blandt dem i Europa, som oplever flest indbrud. I forhold til indbyggertal er der ca. tre gange flere indbrud i Danmark end i vores nabolande (Sverige, Norge og Tyskland). 

Indbrud er en af de største kriminalitetstyper i Danmark, og i modsætning til næsten alle andre former for kriminalitet er antallet af indbrud ikke faldet igennem de seneste årtier. Tværtimod oplevede vi i perioden fra 2007 til 2009 en kraftig stigning. Antallet af indbrud steg fra cirka 36.000 årlige indbrud til 49.000.

Siden da er tallet dalet til omkring 29.000 årlige indbrud, men vi ligger stadig meget højt i indbrudsstatistikkerne, og undersøgelser viser, at bekymringen for indbrud fylder meget i hverdagen for mange danskere.

Men nu skal en ny indsats sætte en stopper for den triste tendens. Kampagnen har fået navnet Bo trygt! og udarbejdes af TrygFonden og Realdania i samarbejde med Bolius og Det Kriminalpræventive Råd.

Kort om Bo trygt!

TrygFonden og Realdania deler en vision om, at danske hjem ikke bliver udsat for indbrud, og at ingen danskere unødigt skal bekymre sig om eller være utrygge over risikoen for indbrud i deres eget hjem.

Kampagnens formål er at reducere antallet af indbrud i private hjem fra 29.000 til 10.000 årligt. På sigt skal danskere, der bekymrer sig om indbrud, ned fra hver fjerde til hver tiende.

Læs mere på botrygt.dk.

Alle skal sikre deres bolig  

- Vi er gået sammen for at sænke antallet af indbrud og øge danskernes tryghed og livskvalitet, fortæller Gustav Z. Brade, der er projektchef i Realdania.

- Indbrud er et komplekst problem, der kræver mange løsninger og indsatser. Derfor vil vi både arbejde med kommunikation, partnerskaber og helt nye tiltag. Målet er at skabe en ny norm, hvor alle i hus sikrer deres bolig og hjælper deres naboer, siger han.

Indsatsen strækker sig over fem år og har som mål at skære to tredjedele af antallet af private hjem, som udsættes for indbrud. Fra 29.000 årlige indbrud til 10.000.

Samtidig er det også på sigt et mål, at andelen af danskere, der bekymrer sig om indbrud, skal ned fra hver fjerde til hver tiende.

Kun få danskere sikrer sig

Hvis målet skal nås, er det nødvendigt, at flere danskere forbedrer deres boligers såkaldte skalsikring.

Skalsikring er et eksempel på tiltag, som den enkelte kan sætte i værk for at sikre sin bolig. Det er en sikring af husets ”skal” og går ud på at forstærke døre, vinduer, låse og mure.

Forskning viser, at skalsikring er en effektiv metode til at beskytte sin bolig.

Men danskerne kan gøre meget mere for at sikre deres boliger. Ofte har vi kun i nogen grad skalsikret vores hjem, viser en undersøgelse fra Det Kriminalpræventive Råd.

Der er forskel på de borgere, som har haft indbrud, og dem, der ikke har. De borgere, der har haft indbrud, gør således mere for at sikre sig. Men der er stadig få meget sikre boliger blandt de danskere, som har haft indbrud.

- Vi vil øge opmærksomheden på, at det nytter noget at forebygge indbrud - og vise, at det hverken er så svært eller dyrt at skalsikre sin bolig, som mange tror. Grundlæggende handler det om sund fornuft, og man kan komme langt ved at gå sammen med sine naboer og lave simple tiltag på døre og vinduer derhjemme, siger Britt Wendelboe, som er programchef i TrygFonden.

Hun henviser til, at man på kampagnens hjemmeside botrygt.dk kan finde tips og tricks og bestille et indbrudstjek og et indbrudskit til at komme hurtigt i gang.

Nabohjælp forhindrer hvert femte indbrud

I dit valg af døre, låse og vinduer kan du gøre meget for at sikre din bolig mod indbrud. Men kampagnen Bo Trygt! vil også gerne slå et slag for, at du ikke behøver stå alene. En af de mest effektive måder at forebygge indbrud er nemlig ved at arbejde sammen med sine naboer.

Der er mange former for nabohjælp, og graden af personlig relation mellem naboer kan variere. Nogle naboer kommer sammen privat, mens andre sjældent sætter benene i hinandens hjem.

Selvom man ikke ses privat, kan man sagtens have velfungerende uformelle aftaler om at se efter hinandens bolig, når man er bortrejst.

På den måde kan nabohjælp blot være aftaler, som vi indgår med en eller flere naboer om at holde øje med hinandens boliger. Men det kan også suppleres af nabohjælp, som er sat mere i system igennem eksempelvis nabohjælp.dk, der drives i fællesskab af Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden.

Når man har tilmeldt sig, får man et velkomstbrev med klistermærker til postkasse og hoveddøren. Det viser uvedkommende gæster, at I hjælper hinanden i kvarteret.

I dag er over 250.000 husstande i Danmark tilmeldt nabohjælp.dk.

Der er lavet undersøgelser om denne form for systematiseret nabohjælp, som viser, at det forhindrer 20 procent af alle indbrud i det pågældende nabolag.

Som led i kampagnen Bo trygt! afholdes også en række borgermøder rundt om i landet, hvor alle kan deltage og få gode råd om, hvordan man undgår indbrud.

På borgermøderne kan man også møde en indbrudstyv, som med hundredvis af indbrud på CV’et let kan forklare, hvor de danske boligejere skal gribe ind for at holde tyven på porten og bo trygt.

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab