Ny mulighed: Opvarm din bolig med både gas og varmepumpe

I stedet for at opvarme din bolig udelukkende med en gaskedel, kan du vælge en gashybridvarmepumpe. Det er godt for miljøet og gør dig mere uafhængig af stigende gaspriser.

Varmen fra din radiator kan komme fx komme fra naturgas eller en varmepumpe.

Hvis du skal skifte en gammel gaskedel, kan du overveje, om du fremover skal have din varme fra en gaskedel kombineret med en varmepumpe. Foto: Bolius

En ny varmeløsning kan opvarme din bolig, så du sparer CO2 og bliver mere uafhængig af naturgas. 323.670 stuehuse, parcelhuse, række-, kæde eller dobbelthuse bliver opvarmet med naturgas, viser tal fra Danmarks Statistik fra 2017. Og hvis du udskifter et gammelt gasfyr med en gashybridvarmepumpe, sparer du 2 tons CO2 om året. 

En gashybridvarmepumpe består af en gaskedel indenfor og en varmepumpe, som placeres uden for huset. De to enheder kobles sammen i et hybridmodul, og det meste af året vil det være varmepumpen, der opvarmer huset ved at udnytte varmen i luften.

Gaskedlen varmer vandet op og overtager opvarmningen af boligen, når temperaturerne nærmer sig frysepunktet, og det bliver sværere for varmepumpen at klare opvarmningen.

– Varmepumpen kan dække 70-80 % af det årlige energiforbrug til rumopvarmning, mens gaskedlen begynder at supplere, når det bliver frostvejr og helt overtager opvarmningen af boligen, hvis minustemperaturerne nærmer sig de tocifrede grader, forklarer Tue Patursson, Bolius’ fagekspert i byggeteknik og energi.

Så meget kan du spare med en gashybridvarmepumpe

Du kan også spare penge, hvis du erstatter en gammel gaskedel med en ny gashybridvarmepumpe. Som eksemplet nedenunder viser, kan du spare 4.218 kr. om året. Men besparelsen er faktisk lidt større i kroner og øre, hvis du erstatter en gammel gaskedel med en ny gaskedel, nemlig 4.315 kr. om året. 

Selvom nogle firmaer markedsfører den nye hybridløsning som superøkonomisk, er den ikke mere økonomisk end en ny gaskedel, hvis du måler i kroner og øre. 

Tip!

Hvis der opstår problemer med systemet, kan der måske være tvivl om, det er en servicemontør til varmepumpe eller en gastekniker til gaskedlen, der skal rette fejlen – så tjek med leverandøren, hvad serviceaftalen omfatter, så du ikke betaler dobbelt. 

– Du sparer ikke direkte på pengepungen. Men du sparer på CO2-udledningen, så det er noget, man kan vælge for miljøets skyld. Og derudover giver det en vis fleksibilitet, at du har to varmekilder at skifte imellem, forklarer sektionsleder Vagn Holk Lauridsen fra Videncenter for Energibesparelser i Bygninger.

Med en hybridløsning bliver du mindre sårbar over for stigende gaspriser i fremtiden, og hvis elpriserne falder, vil den økonomiske gevinst ved en gashybridvarmepumpe stige.

Hybridmodulet til en gashybridvarmepumpe

Hybridmodulet er en lille boks, der styrer varmekilderne - varmepumpe og gasfyr - i boligen. Foto: Gastech-Energi.

Mere grøn energi

Udover, at den enkelte boligejer kan være med til at reducere CO2-udledningen ved at skifte til en gashybridvarmepumpe, har løsningen også et samfundsmæssigt perspektiv. For hvis en del af energiforbruget bliver flyttet fra naturgas til el, vil det være muligt at aftage grøn energi, fx fra vindmøller, og særligt i perioder med meget blæst kan det gøre en forskel.

– Hvis vi fremover bruger mere og mere el til opvarmning, vil vi blive bedre til at aftage den vedvarende energi fra vindmøller og solceller. Hvis vi i perioder med fx meget blæst kan aftage mere af vindenergien og få omsat den til varme, vil det samfundsmæssigt være rigtig fint, siger Vagn Holk Lauridsen og forklarer:

– Der vil være perioder, hvor der er så meget vindenergi i elnettet, at en varmepumpe kan køre nærmest CO2-neutralt, siger han. 

Sådan virker en gashybridvarmepumpe

Gå på opdagelse i grafikken og læs, hvordan systemet fungerer ved at holde musen hen over de blå cirkler. 

Det er også muligt at vælge en add-on løsning, hvis du i forvejen har en gaskedel. 

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab