Nye ejendomsvurderinger udskudt: Her er besparelsen størst

Regeringen har udskudt de nye ejendomsvurderinger yderligere et år, så de først får skattemæssig effekt i 2020. Boligejerne i omegnen af København sparer mest - op til 2.000 kr. i grundskyld i 2019.

Nye ejendomsvurderinger - kort fortalt

2013: Rigsrevisionen kritiserer SKAT's vurderingssystem for at være upræcist.

2013: Den nye vurdering for 2013 suspenderes og 2011-vurderingen gælder frem til et nyt vurderingssystem er udarbejdet.

2016: Regeringen indgår en bred politisk aftale om den fremtidige boligbeskatning.

2018: Det nye vurderingssystem skulle efter planen være færdigudviklet.

2019: De nye vurderinger udsendes løbende gennem året. De får først skattemæssig betydning fra 2020.

I fremtiden skal et nyt system vurdere de danske boligpriser mere præcist, og derved give en mere præcis grundskyld. 

Oprindeligt havde regeringen regnet med, at det nye vurderingssystem skulle træde i kraft allerede i 2019, så boligejerne med det samme skulle betale grundskyld på baggrund af de nye vurderinger. Men i maj 2018 meddelte skatteminister Karsten Lauritzen (V), at det nye system vil blive udsendt løbende i 2019. Med udskydelsen af de nye vurderinger kommer boligejerne først til at betale grundskyld af de nye vurderinger i 2020.

Størst gevinst for boligejere i og omkring København

Boligejerne i flere af Københavns omegnskommuner kan se frem til den største besparelse på grundskylden i 2019. Besparelsen ligger for nogle boligejere på et par tusinde kr. og skyldes, at regeringen viderefører de nuværende vurderinger ét år.

I de fleste af landets kommuner uden for hovedstadsområdet vil boligejerne ikke mærke det store til udskydelsen af ejendomsvurderingen. I eksempelvis kommuner som Vesthimmerland, Tønder og Morsø betaler boligejerne for det første meget lidt i grundskyld og for det andet har huspriserne ikke ændret sig nævneværdigt gennem de senere år. Boligejerne i disse kommuner vil derfor ikke opleve nogen besparelse på den udskudte vurdering.

Besparelse til boligejere i områder med stigende priser

I øjeblikket beregnes grundskylden på baggrund af enten den faktiske vurdering eller den såkaldte grundskatteloftværdi. Sidstnævnte er beregnet ud fra, at grundskylden højst må stige 5–7 procent årligt. 

Den årlig stigning i grundskylden fortsætter indtil grundskatteloftværdien har nået den faktiske vurdering af boligen, hvorefter stigningerne ophører. Udskydelsen af de nye vurderinger vil derfor gavne alle de boligejere, der har udsigt til stigende vurderinger, og hvor der betales grundskyld af den aktuelle vurdering. Det er derfor, besparelsen er størst i omegnskommunerne til København.

- Man kan sige det på den måde, at for de boligejere, hvor der er stor afstand mellem den faktiske vurdering og grundskatteloftværdien, har udskydelsen af de nye vurderinger ikke nogen betydning. 

- Men hvis loftet er nået, vil boligejere i områder med stigende vurderinger slippe for en stigning i grundskylden i kraft af udsættelsen, siger cheføkonom i Realkredit Danmark, Christian Hilligsøe Heinig.

Boligejere i omegnskommuner nyder godt af udsættelse

Som nævnt vil boligejere med en grundskatteloftværdi tæt på eller lig med den faktiske grundvurdering vil nyde gavn af udsættelsen af de nye vurderinger, hvis boligerne befinder sig i et område stigende boligpriser.

Danske Bank har sammensat en liste over en række omegnskommuner til København, hvor boligejerne både har oplevet stigende priser og hvor grundskatteloftværdien har nået samme niveau som grundværdien.

Det drejer sig om kommuner som eksempelvis Ballerup, Dragør, Furesø, Vallensbæk, Roskilde, Solrød, Frederikssund, Ishøj, Gribskov og Hillerød, hvor en del boligejere i et enkelt år vil opleve en besparelse på op mod de nævnte 2.000 kr.

Der vil også opnås besparelse i andre kommuner, fx Vejle, men da grundskylden i forvejen er lavere end i de ovenstående kommuner, vil besparelsen selv sagt være mindre. 

Hvis grundskatteloftværdien er nået, vil boligejere i områder med stigende vurderinger slippe for en stigning i grundskylden.

Christian Hilligsøe Heinig, cheføkonom i Realkredit Danmark

Gradvis udsendelse af de nye vurderinger

Udsendelserne af de nye vurderinger starter som planlagt i 2019, men finder i modsætning til den oprindelige plan sted gradvist.

Ifølge Vurderingsstyrelsen er det endnu ikke fastlagt, i hvilken rækkefølge de enkelte vurderinger sendes ud. Men udsendelsen af de nye vurderinger kan meget vel finde sted på den måde, at de mere simple vurderinger i form af ejerlejligheder og standard parcelhuse bliver sendt ud først.

Den type boliger befinder sig i områder, hvor der ofte bliver handlet tilsvarende boliger og hvor vurdering af boligen derfor er en relativ enkel sag.

Dernæst kunne komme de vurderingsmæssigt set mere indviklede boliger, som eksempelvis en gammel vandmølle, en herregård eller andre beboelsesbygninger, som sjældent bliver annonceret til salg og måske kræver en fysisk besigtigelse.

Trods den gradvise udsendelse vil vurderingerne træde i kraft som beskatningsgrundlag samtidig for alle boligejere.

Procentsatser nedsættes som følge af boligskattereform

Når vurderingen er udsendt, vil boligejerne kunne tage bestik af, hvor meget der fremover skal betales i samlede ejendomsskatter – eksklusiv skatterabatten.

Vær dog opmærksom på, at ejendomsværdiskatten fra og med 2021 nedsættes til 0,55 procent af vurderingen fra de aktuelle 1,0 procent. Tilsvarende bliver den gennemsnitlige grundskyldspromille nedsat fra 26 promille til 16 promille fra og med 2021. Endvidere fratrækkes der 20 pct. fra vurderingerne som følge af forsigtighedsprincippet.

LÆS OGSÅ: Ejendomsvurderinger

Risiko for et fald i boligpriser ved årsskiftet 2020/21

De nye vurderinger kan give et fingerpeg om, hvordan eventuelle købere vil reagere efter skæringsdatoen den 31. januar 2020. Fra den 1. januar 2021 vil nye boligkøbere ikke kunne få en skatterabat. Og hvis de samlede ejendomsskatter stiger uventet meget, vil nye købere formentlig ikke være villige til at betale så meget for boligen som tidligere.

For eksisterende boligejere indebærer skatterabatten, at boligskatten i 2021 ikke kan være højere med de nye skatteregler end under de nuværende skatteregler. Endvidere betyder indefrysningsordningen, at den boligskat, der skal betales i ejerperioden, ikke kommer til at stige i kroner og øre i forhold til, hvad der blev betalt i 2017.

For boligejere, der har købt bolig efter 2017, vil boligskatten i ejerperioden ikke stige i kroner og øre i forhold i forhold til købsåret. 

Kilder og henvisninger

Henvisninger:

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab