Hvad betyder nye ejendomsvurderinger og boligskatter i din kommune?

Regeringen har lavet beregninger af, hvad dens forslag til nye ejendomsvurderinger og boligskatter kan komme til at betyde for, hvor meget ejere af lejligheder skal betale i boligskatter. Beregningerne er lavet for en typisk, en billigere og en dyrere ejerlejlighed i 10 kommuner.

Se beregningerne her

Hvis regeringens forslag til et nyt ejendomsvurderingssystem og nye boligskatter bliver vedtaget, vil det især komme til at påvirke lejlighedsmarkedet.

Det ville det også med det gamle system, for lejlighedspriserne er steget meget siden 2011, hvor de sidste vurderinger, der ligger til grund for ejendomsskatterne, blev foretaget.

Grundværdier for ejerlejligheder vil stige

Ifølge regeringen har grunde under ejerlejligheder i det nuværende system "generelt været undervurderet, når der sammenlignes med grundværdierne under parcelhuse".

"De årlige markedsdata og vanskeligheder med fortolkning af byggemulighederne på grundene kombineret med en konservativ praksis udgør hovedforklaringen på denne undervurdering. I det nye ejendomsvurderingssystem styrkes vurderingsmodellerne bl.a. på disse punkter, hvilket medfører de markante stigninger på ejerlejlighedsgrunde, når der sammenlignes med SKATs vurderinger", skriver regeringen i udspillet "Tryghed for boligejerne".

Og der vil ske store stigninger, når de næste vurderinger kommer. Ifølge beregninger, som Implementeringscenter for Ejendomsvurderinger har foretaget på baggrund af de foreløbige vurderinger, er ejendomsværdien på ejerlejligheder i gennemsnit steget med 46 procent fra 2011-2015, mens grundværdierne i gennemsnit er steget hele 330 procent.

Nye ejerlejlighedsejere skal fra 2021 betale ekstra boligskat

Det vil umiddelbart gøre det meget dyrere at eje en lejlighed fra 2021, hvor det nye system er indført. Ifølge en beregning fra Skatteministeriet betaler en københavnsk ejer af en ejerlejlighed, der i dag er vurderet til 4,5 millioner kr., 28.400 kr. i ejendomsværdiskat og grundskyld. Men de nye regler bliver regningen i 2021 på 45.400 kr.

Men regeringen vil samtidig indføre en rabat, så boligejere, der ejer lejligheden inden 2020, ikke skal betale mere frem til minimum 2025. Til gengæld skal en ny lejlighedsejer, der køber lejligheden fra 2021, betale de 45.400 kr., skriver Politiken.

Ejerlejlighedspriser kan falde 5-10 procent

Det vil komme til at påvirke lejlighedsmarkedet i specielt hovedstaden, fordi omkostningerne for de nye ejere dermed stiger. Skatteminister Karsten Lauritzen (V) forventer, at det nye system vil få lejlighedspriserne i hovedstadsområdet til - alt andet lige - at være 5-10 procent lavere, end de ellers ville have været.

Regningen kunne dog have været endnu større, hvis grundskylden ikke holdes i ro, som også er en del af regeringens udspil. En typisk ejer af en ejerlejlighed i København skulle således have betalt 35.700 kr. ekstra i 2021 alene i grundskyld med de nuværende skatteregler. Men det undgås.

Nye andelshavere skal ikke betale ekstra

Ifølge privatøkonom i Danske Bank, Louise Aggerstrøm Hansen, ser situationen lysere ud for de, der køber andelslejlighed efter 2021, end de, der køber ejerlejlighed.

"Andelsboligejere er faktisk bedre stillet end ejerlejlighedsejere, for skatterabatten, pga. den højere grundskyld på lejligheder, vil ikke bortfalde, hvis du sælger din lejlighed efter 31. december 2020. Den næste, der køber, vil også nyde godt af den, da din grundskyld betales af foreningen og ikke den enkelte andelshaver. Denne fordel relativt til ejerlejlighederne bliver dog udfaset frem mod 2041".

"Den højere skat vil alt andet lige presse prisen på lejligheder ned (både andel og ejer), men effekten på ejerlejlighederne er umiddelbart større, da de jo mister skatterabatten så snart de sælger, mens andelshaverne ikke gør det, så længe foreningen ikke sælges", skriver Louise Aggerstrøm Hansen på eb.dk, hvor hun svarer på spørgsmål fra Ekstra Bladets læsere.

Lejere kan få større husleje

Cheføkonom i Lejernes Landsorganisation, Jesper Larsen, mener, at lejerne fra 2021 vil komme til at betale mere i husleje, når grundværdien på ejendommen stiger. Det afhænger dog af, hvordan grundskyldspromillen i kommunen bliver.

- Udlejerne kan vælte stigningen i skatter og afgifter over på lejerne. Den almindelige huslejeudvikling er ca. på 2 procent om året, og det er oveni det, man vil få en stigning i husleje, siger Jesper Larsen til dr.dk.