Hvis du overvejer at omlægge dit gamle realkreditlån til et nyt, fastforrentet 1 procent 30-årigt realkreditlån, eller optage et nyt 30-årigt lån, er det en god ide at optage lånet før 1. september 2020. 

Dermed sparer cirka 15.000 kr. i kurstab pr. lånte million set i forhold til, hvis du optager lånet efter 1. september 2020.

Forklaringen er, at realkreditselskaberne lukker for udstedelse af lån i de eksisterende obligationsserier, der for de 30-årige obligationers vedkommende udløber 2050. 

I stedet udstedes en ny serie obligationer, som udløber i 2053. Det er en helt almindelig praksis, som finder sted hvert tredje år.

Det såkaldte serieskifte betyder, at de nye obligationer har en lidt længere løbetid, hvilket giver en lidt lavere kurs og dermed en lidt højere effektiv rente.

Serieskifte hvert tredje år

Et 30-årigt lån udstedes på baggrund af obligationer med en løbetid på op til 33 år. I starten af løbetiden vil obligationerne blive handlet til en lidt lavere kurs end en tilsvarende obligationsserie med en løbetid på 30 år, da investorer påtager sig en lidt større renterisiko.

Serieskiftet gælder for alle fastforrentede obligationslån, der udover den 30-årige obligation, findes med løbetider på 20, 15 og 10 år. I alle tilfælde bliver kurstabet lidt større p.g.a den lidt længere løbetid

Ekstra kurstab på 1,5 point 

I øjeblikket handles den 30-årige 1 procent-obligation med udløb i 2050 til 98,2. Men efter alt at dømme vil den nye 1-procent-obligation blive handlet halvandet kurspoint lavere på omkring eksisterende 96,7.

For et lån på 1 mio. kr. svarer kurstabet til, at du ved lånets udbetaling får udbetalt 15.000 kr. mindre end på det eksisterende 1-procent-lån.

Hvor du ved aktuelle 30-årige lån vil få udbetalt 982.000 kr. ved et lån på 1 millioner kr., vil du efter skæringsdatoen kun få udbetalt 967.000 kr. i kraft af en lavere kurs. 

 Marginalt højere ydelse

Den lavere kurs betyder i praksis, at du skal låne et lidt større beløb, hvilket smitter af på den månedlige ydelse,

Opgjort på månedsbasis er der dog ikke tale om den store merudgift. Ved en skattesats på 33,6 procent svarer den lavere kurs til, at du skal betale cirka 53 kr. mere om måneden efter skat.  

Overvej en omlægning i forbindelse med serieskiftet

Har du finansieret din bolig med et fastforrentet lån med en rente på 2 procent eller højere og på den baggrund overvejer en omlægning til et nyt 1 procent-lån, er en fordel at foretage omlægningen i forbindelse med serieskiftet.

Dermed får du optaget det nye lån til en kurs, der ligger cirka halvandet kurspoint højere end hvis du foretager omlægningen efter serieskiftet er trådt i kraft.