Nyt solcelleudspil: Kan det stadig betale sig?

Boligejere, der køber solceller i 2013, vil spare langt mindre og få en længere tilbagebetalingstid med regeringens nye solcelleudspil. Det viser beregninger, som KPMG har foretaget for Bolius. Se beregningerne her.

Det kan tage dig 18,5 år at tilbagebetale et solcelleanlæg, hvis regeringens udspil træder i kraft.

Det kan tage dig 18,5 år at tilbagebetale et solcelleanlæg, hvis regeringens udspil træder i kraft.

Fordelen ved at investere i et solcelleanlæg for private boligejere bliver markant mindre, hvis regeringens nye solcelleudspil bliver til virkelighed. Det viser beregninger, som senior tax manager i revisions- og rådgivningsselskabet KPMG, Jan Carstensen, har foretaget for Bolius Boligejernes Videncenter.

Med de nuværende regler vil et solcelleanlæg til 120.000 kr. med en årlig produktion på 5.500 kWh blive tilbagebetalt på 6½ år, og i alt kan man spare 300.000 kr. på 25 år. Bliver de nye regler til virkelighed, er tilbagebetalingstiden for et solcelleanlæg købt i 2013 21 år, mens besparelsen reduceres til 45.000 kr.

- På 21 år kan der ske så meget. Anlægget kan gå i stykker, eller der kan komme udgift til en ekstra inverter, før anlægget overhovedet er tilbagebetalt. Fortjenesten er nu så lille, at der ikke skal gå meget galt, før fortjenesten er væk, siger Jan Carstensen til bolius.dk.

Hvor meget solcellestrøm kan du nå at bruge?

Beregningerne fra KPMG tager udgangspunkt i, at man når at bruge 40 procent af solcellestrømmen i de timer, hvor solcellerne leverer strøm. Det er den samme forudsætning, som Klima- og Energiministeriet regner med.

Alligevel er KPMGs beregninger noget anderledes end regeringens. Regeringen forventer selv, at tilbagebetalingstiden kan holdes på 10 år med de nye regler. Dansk Solcelleforening mener, at tilbagebetalingstiden vil blive 20 år med de nye regler.

Bruger man kun 20 procent af strømmen med det samme, vil anlægget endnu ikke være tjent hjem efter 25 år.

LÆS OGSÅ: Nyt udspil: Mindre støtte til solceller

Solcellestrøm kan ikke gemmes til natten

Tilbagebetalingstiden for et solcelleanlæg bliver bl.a. øget, fordi udspillet afskaffer brugen af virksomhedsordningen som skattemodel, så solcelleejere ikke længere kan afskrive på anlægget.

Desuden ændrer udspillet den såkaldte nettomålerordning, så solcelleejere ikke længere kan veksle overskydende strøm fra dagens solskinstimer til gratis strøm i de mørke aftentimer, hvor solcellerne ikke producerer.

I dag bliver solcelleejernes produktion og forbrug af strøm opgjort som en årsopgørelse, men ifølge det nye forslag skal solcelleejerne i stedet afregne på timebasis.

Sælg strøm for 130 øre – og køb for 220 øre

Ifølge regeringsudspillet skal du fremover sælge overskydende strøm til elselskabet for 130 øre pr. kWh, men selv betale den normale elpris på 220 øre pr. kWh, når du bruger mere strøm, end solcellerne kan levere.

Det vil sige, at den solcellestrøm, som du ikke når at bruge med det samme, kommer til at koste dig 90 øre pr. kWh (Den normale elpris på 220 øre pr. kWh minus de 130 øre pr. kWh, som du oprindeligt solgte strømmen for til elselskabet).

LÆS OGSÅ: Regeringsudspil: Så meget vil det koste solcelleejere

Svært at bruge al strømmen i solskinstimer

Den ændring har stor effekt på økonomien i solceller, da de færreste husstande kan nå at bruge al solcellestrømmen i de timer, hvor den produceres.

- Dem, der har et ganske almindeligt 8-16 job, vil ofte først begynde at bruge strøm, når solen ikke længere skinner. Den gængse dansker har hovedforbruget af el på tidspunkter, hvor solceller ikke producerer, siger Jan Carstensen, der også er solcelleekspert i Bolius' brevkasse Spørg eksperten.

Nedtrapning af solcellestøtte

Prisen for overskudsstrøm aftrappes gradvist, afhængigt af hvilket år du tilmelder dig nettomålerordningen. Dvs., at satsen for strøm fra anlæg tilmeldt i 2014 er lidt lavere end satsen for anlæg tilmeldt i 2013 osv.

Det sker, fordi regeringen forventer, at solcelleanlæg bliver bedre og billigere på sigt, så de behøver mindre og mindre støtte for at være rentable.

Priser på solceller skal ned

- Priserne på solcelleanlæg skal falde, for at der kan blive økonomi i det efter de nye regler, siger Jan Carstensen.

Ifølge KPMG's beregninger må et 6KW anlæg købt i første kvartal af 2013 højst koste 77.000 kr. for, at investeringen kan tjenes hjem på 10 år.

Bolius har sendt KPMGs beregninger til Klima- og energiministeriet, som ikke har ønsket at kommentere dem. Klima- og energiminister Martin Lidegaard (R) er i Vietnam og kan ikke træffes.

SE TEMASIDE OM SOLCELLER

(Artiklens beregninger er opdateret d. 9/11, da Klima- og Energiministeriet har offentliggjort nye oplysninger om udspillet -red.)

KPMGs beregning for økonomien i solcelleanlæg

Forudsætninger
Pris på solcelleanlæg: 120.000 kr.
Årlig produktion: 5.500 kWh (alt anvendes privat)
Pris pr. kWh i dag: 2,20 kr.
Forventning til prisudviklingen på el: 2,8 % pr. år.
Forrentning: 6 % pr. år.
Betaler topskat
Anvender regnskabsmodellen.
40 % af produktionen kan anvendes indenfor timeafregningen, og 60 % sælges til 130 øre i 10 år. Herefter sælges el til en forventet markedspris på 0,438 kr. Tal i parentes er 20/80 fordeling).

Økonomi for solceller (hvis nuværende regler fortsætter)
Tilbagebetaling: 6,5 år
Samlet besparelse over 25 år inkl. investering: 300.000 kr.

Økonomi for solcelleanlæg købt i 2013, hvis nye regler vedtages
Tilbagebetaling: 21 år
Samlet besparelse over 25 år inkl. investering: 45.000 kr. (-40.000 kr.)

Det indeholder regeringens udspil

  • Loftet på 6 kW for private solcelleanlæg afskaffes.
  • Skift fra årsafregning til timeafregning, så solcelleejere tilskyndes til at bruge mest strøm i de timer, hvor solcellerne producerer.
  • Skattemodellen ”virksomhedsordningen” skal ikke længere kunne bruges af private solcelleejere til at afskrive på anlægget og opnå skattefordele.
  • Køber du solcelleanlæg i 2013, kan du afregne den overskydende elproduktion med en sats på 130 øre/kWh i 10 år. Satsen aftrappes gradvist, så hvis du fx tilmelder dig nettomålerordningen i 2014, kan du sælge overskydende el for 117 øre/kWh. Efter 5 år vil satsen være faldet til den gældende støttesats på 60 øre/kWh. Det sker i forventning om, at solcelleanlæg bliver billigere og billigere, så det samlede regnestykke for solcelleejeren forbliver det samme.
  • I 2015 revurderes niveauet for støttesatsen fra 2018 og frem. 
  • Der vil være en overgangsperiode for eksisterende anlæg, hvor anlæggene kan få støtte efter gældende regler. Overgangsperioden er på 15 år for anlæg etableret før 2012 og 10 år for anlæg etableret i 2012.

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab