Nyt udspil: Pensionister skal kunne bo i deres sommerhus hele året

Regeringen vil ændre regler, så det bliver nemmere at bo, eje og udleje sommerhuse. Læs her, hvad regeringen vil gøre for sommerhusejerne.

Må jeg bo i sommerhus hele året?

Pensionister skal kunne bo i deres sommerhus hele året, uanset hvor længe de har ejet sommerhuset, og om det ligger i et sommerhusområde eller i det åbne land. Foto: Tommy Verting

Det skal være nemmere at eje, udleje og bo i sit sommerhus.

Det er et af emnerne i de flere end 100 forslag, der skal skabe vækst i yderområderne, som regeringen fremlagde 23. november 2015.

Her vil regeringen ændre sommerhusregler

I det nye udspil ”Vækst og udvikling i hele Danmark” fremhæver regeringen sommerhusområderne  som en vækstmotor, der understøtter butikslivet og skaber job lokalt, og som derfor fortjener øget politisk bevågenhed.

Derfor vil regeringen bl.a. hjælpe landets sommerhusejere ved at:

  • Give mere fleksible rammer for brug og udlejning af sommerhuse i vinterhalvåret ved, at sommerhuse i sommerhusområder kan benyttes i 34 uger om året mod 26 uger i dag.
  • Sikre pensionister ret til at bo i deres sommerhus hele året, uanset hvor længe de har ejet sommerhuset, og om det ligger i et sommerhusområde eller i det åbne land.
  • Undersøge, hvordan reglerne i sommerhusloven vedr. erhvervsmæssig udlejning kan moderniseres, uden at de kommer i konflikt med sommerhusprotokollen.

Sommerhuse skal kunne udlejes om vinteren

Fordi sommerhusområderne er vigtige for turismen, ønsker regeringen blandt andet et opgør med, at sommerhuse, som det er nu, ifølge planlovens § 40 ikke må anvendes til overnatning fra 1. oktober til 1. marts med undtagelse af kortvarige ferieophold.

Definitionen på "kortvarige ferieophold" er typisk 3-4 uger samt weekender og helligdage, mens der er domspraksis for, at grænsen går ved 13 uger i forbindelse med udlejning. Kommunerne gør dog i praksis i forvejen meget lidt for at håndhæve disse regler.

Samtidig ønsker regeringen at indføre mere fleksibilitet i sommerhusloven, fordi regeringen mener, at den hæmmer turismepotentialet ved at begrænse mulighederne for at købe og udleje sommerhuse alene med henblik på indtjening.

8-årsregel for pensionister skal afskaffes

Forslaget rummer også en håndsrækning til pensionister, der ønsker at bo i deres sommerhuse året rundt. Det kan allerede lade sig gøre, men kun hvis de har ejet deres sommerhus i 8 år – og det er den begrænsning, regeringen nu vil af med.

Ændringerne på sommerhusområdet skal forhandles på plads i Folketinget, før de kan realiseres. Indsatsen på sommerhusområdet er del af en større vision, som regeringen forventer kan bidrage med et varigt løft i BNP på 2,5 mia. kr., og som kommer til at koste 9 mia. kr. frem mod 2019.

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab