Nyttedyr i haven

Nyttedyr, som pindsvin og fugle, kan hjælpe dig med at bekæmpe de skadedyr, du har i haven. En varieret og ikke alt for ryddelig have tiltrækker nyttedyrene.

Hvilke nyttedyr findes i de danske haver?

Der lever mange forskellige dyr i de danske haver, som groft skåret kan deles op i betegnelserne skadedyr og nyttedyr.

Pindsvin æder snegle, orme, insekter og især biller.

Pindsvin æder snegle, orme, insekter og især biller.

Skadedyr æder havens planter eller er på anden måde er generende, mens nyttedyr lever af havens skadedyr og dermed fungerer som naturlig bekæmpelse af dem. Andre dyr er nyttige, fordi de bestøver frugttræer og blomster eller bidrager med at nedbryde haveaffald og forbedre jorden.

Det er dog ikke altid muligt entydigt at sige, om et dyr er nyttigt eller skadeligt. Fugle er fx til skade, når de æder frugt og bær i haven, mens de er nyttedyr, når de fodrer deres unger med larver og skadelige insekter.

LÆS OGSÅ: Skadedyr i haven

I de danske haver er følgende nyttedyr almindelige:

 • Svirrefluer: Ligner som voksne små, spinkle hvepse. De voksne svirrefluer lever af honningdug fra bladlus og pollen, mens larverne lever af bladlus.
 • Snyltehvepse: Larverne lever af bladlus, mens de voksne lever af nektar fra bl.a. skærmplanter.
 • Mariehøns og deres larver: Lever hovedsageligt af bladlus. Nogle tager også spindemider og meldug (en svampesygdom).
 • Hvepse: Lever både af insekter og nektar.
 • Jagtedderkopper: Fanger både kravlende og flyvende insekter i deres spind.
 • Løbebiller: Tager snegle, larver og pupper.
 • Guldøjer: Lever af honningdug fra bladlus og små insekter.
 • Fugle: Mange fuglearter fodrer deres unger med snegle, bladlus og larver. De voksne fugle spiser bl.a. frø og bær.
 • Skrubtudser: Lever af insekter, bænkebidere, orme og edderkopper.
 • Spidsmus: Lever af insekter, bænkebidere, orme og edderkopper.
 • Pindsvin: Lever af snegle, orme, insekter og især biller.
Bierne sørger for bestøvning af blomster og frugttræer.

Bierne sørger for bestøvning af blomster og frugttræer.
Foto: Byrd/Frimundt

Andre nyttige dyr i haven er:

 • Bier: Bestøver planter og bidrager dermed bl.a. til at sikre bær- og frugthøsten.
 • Regnorm: Bidrager til at forbedre jorden og omsætte havens planteaffald.

Hvordan tiltrækker du nyttedyr til haven?

Hvis du gerne vil tiltrække nyttedyr til din have, gælder det om at indrette den, så der er de rette levesteder til nyttedyrene. Det er forskelligt, hvilke krav de forskellige nyttedyr stiller til deres omgivelser. Deres krav til levestedet kan desuden ændre sig i deres forskellige livsfaser. Det er fx ofte de unge insektlarver, som grådigt tager for sig af skadedyr, mens de voksne insekter lever af pollen og nektar.

Undgå for kraftig oprydning

vild have

Det er en god idé at have nogle "vilde" områder i haven, hvis du vil tiltrække nyttedyr. Foto: Bigstockphoto.

Nyttedyr trives bedst i områder af haven, som får lov at være i fred. Hvis du vil tiltrække nyttedyr, bør du derfor frede dele af haven, hvor du:

 • Ikke graver i eller kultiverer jorden.
 • Ikke luger for ihærdigt.
 • Ikke rydder for meget op.
 • Ikke lader jorden være helt bar.

Årsagen er, at mange nyttedyr overlever i det visne løv og plantedele, som får lov at ligge i bedene vinteren over. Også om foråret er det vigtigt, at der er planter eller jorddække, så nyttige insekter som fx løbebiller har skjulesteder.

Undgå sprøjtemidler

Sprøjtemidler mod skadedyr slår desværre også mange nyttedyr ihjel. Når du sprøjter med gift, risikerer du derfor at gøre din have mere sårbar over for nye angreb af skadedyr.

Hvis du undgår at sprøjte, kan der med tiden udvikle sig en god økologisk balance mellem skadedyr og nyttedyr i haven, og så bliver skadedyrene sjældent det store problem.

Et vildt hjørne

Mange nyttedyr sætter pris på, at der er et lidt vildt hjørne i haven. I det vilde hjørne må der meget gerne være:

 • En kvasbunke
 • En bunke sten
 • Lidt grenstumper
 • En buske visne blade
 • En gammel mørnet træstub
 • Ukrudtsplanter (fx brændenælder og tidsle)

Det er også fint med et fugtigt og skyggefuldt sted, hvor nyttedyrene kan søge ly i sommervarmen.

Pindsvin i haven

Pindsvin er hyggelige gæster i haven, og de er også nyttige. Ud over regnorme, biller, tusindben, larver og edderkopper æder de også snegle, bl.a. æg og unger af dræbersneglen. Du kan gøre din have mere attraktiv for pindsvin ved at sørge for, at der er et roligt hjørne i haven med en bunke grene og kviste. Dem kan pindsvinet bruge, både når det bygger vinterhi, og når det bygger rede i sensommeren, hvor det får unger.

LÆS OGSÅ: Pindsvin

Fugl i have

Mange fugle fodrer deres unger med snegle, bladlus og larver. Arkivfoto.

Fugle i haven

Du kan tiltrække fugle til din have ved at give dem gode muligheder for at bygge rede. Du kan fx sørge for, at der er kviste og grene og gode redesteder i form af buskadser, hække, kvasbunker og gerne store, hule træer, hvor fuglene kan placere reden. Men da hule træer er en mangelvare i danske haver, et det også en god idé at sætte fuglekasser op til bl.a. musvitter og blåmejser, som gerne yngler i kasser.

Sørg også for, at der er bærbuske og blomsterplanter, som sætter frø. Mange voksne fugle lever nemlig af frø og bær, mens de fodrer deres unger med insekter.

LÆS OGSÅ: Sådan får du flere fugle i haven

Vand i haven

Vand i haven i form af en havedam eller et fuglebad tiltrækker mange fugle og nyttige insekter til haven. Med en havedam kan du også tiltrække skrubtudser, som spiser snegle, og guldsmede, som tager myggelarver. Ulempen ved en havedam er dog, at den skaber gode kår for myg, hvis der ikke også tilsvarende bliver tiltrukket nyttedyr, der kan holde myggebestanden nede.

Hvilke planter tiltrækker nyttige insekter?

Hvis du vil tiltrække mange nyttedyr, gælder det også om at skabe en varieret have med mange forskellige slags planter. Mange af de nyttige insekter, hvis larver lever af skadedyrene, har nemlig som voksne brug for pollen og nektar fra planter.

Det er forskelligt, hvilke planter de forskellige nytteinsekter foretrækker, så det gælder om at plante mange forskellige blomsterplanter i haven. Det er også vigtigt at plante blomster, som blomstrer om foråret, hvor fødeudbuddet ikke er så stort.

brændenælde
oregano

Brændenælde og oregano er eksempler på insektplanter. Fotos: Bigstockphoto.

Gode insektplanter er bl.a.:

 • Anisisop
 • Blåkant
 • Brændenælder
 • Dild
 • Honningurt
 • Kællingetand
 • Løg
 • Merian
 • Morgenfrue
 • Mynte
 • Oregano
 • Persille
 • Purpursolhat
 • Stolt kavaler
 • Tagetes
 • Timian
 • Vorterod

Det er en god idé at plante disse planter i nærheden af de prydplanter og afgrøder, der ofte bliver angrebet af bladlus, fx roser, kål, salat, frugttræer osv.

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab