Ekspert i bygningsfysik og forsikring: Tine R. Sode

 

Tine R. Sode

Fagredaktør 

  • Uddannelse: Bygningskonstruktør fra Byggeteknisk Højskole i København (1991). Efteruddannelse inden for brandteknisk byggesagsbehandling på Beredskabsstyrelsens Højskole, forsikringsforhold på Forsikringsakademiet samt efteruddannelse indenfor bygningsfysik (energi, indeklima, lyd, lyd, brand, statik) 
  • Erfaring: 25 års erfaring. Har været ansat i rådgivende ingeniørfirma, arkitektvirksomhed, forsikringsselskab og arbejdet som selvstændig byggeteknisk rådgiver. Har igennem de sidste 15 år hovedsagelig arbejdet med og for private boligejere. 
  • Udtaler sig om:  Byggeteknik, indeklima, fugt, lys, varme, ventilation, huseftersynsordning, tilstandsrapport, forsikring, vedligeholdelse, boligrenovering, byggeteknik, byggeskader, byggetilladelse, byggetilsyn, byggestyring, tyveri, indbrud, tyverisikring, klimaskærm. 

 

Ekspert i Bygningsfysik og forsikring 

Bygningsfysik dækker over energi, fugt, indeklima, lyd, lys, brand og statik. Disse er alle forhold, man som boligejer kommer til at skulle forholde sig til. Tine har mange års erfaring i at udrede de problemer, der kan være med indeklimaet, og komme med løsninger på problemerne. Tine er Bolius’ fagredaktør med hovedansvar for det faglige indhold på Bolius’ platforme. 

Ekspert i husforsikring

Tine er ekspert i forsikring. Især husforsikringen har hun gennem sit arbejde i forsikringsbranchen fået erfaring indenfor, men også ejerskifteforsikring, bygningsforsikring og entrepriseforsikring kender Tine til.

Ekspert i brand

Tine er desuden fagekspert inden for brand og er fagkyndig i brandsikring af boliger. Hun har gennemført uddannelsen i brandteknisk byggesagsbehandling på Beredskabsstyrelsens Højskole og er desuden uddannet brandinspektør.

Ekspert i indeklima

Tine er også specialist i indeklima. Hun ved bl.a., hvordan man sørger for, at luftfugtighed og temperatur holdes på et optimalt niveau i boligen.

Tines uddannelse

I 1992 blev Tine bygningskonstruktør fra byggeteknisk højskole i København. Tine har gennemført uddannelsen i brandteknisk byggesagsbehandling, svarende til brandinspektør, har gennemført kurser i skadesforsikring og skadesbehandling fra forsikringsakademiet. Har deltaget i og bestået flere kurser i bygningsfysik som led i bygningsfysik uddannelsen fra Molio.

Tines nyeste artikler på Bolius.dk

ERROR: Content Element with uid "414204" and type "boliusmarketo_form" has no rendering definition!

Kontakt for medier

Disse kontaktinformationer er kun til brug for medier. Boligejere bedes bruge Spørg Bolius. Vores eksperter vil henvise til Spørg Bolius ved direkte kontakt som boligejer.

LinkedIn Insta Mail 

Telefon: 53 73 06 01

Bolius - et helejet Realdania selskab