Vision, mission og værdier

Vores vision, mission og værdier danner grundlaget for vores hverdag og kultur. De er sat med boligejerne for øje og bidrager til vores overordnede mål: at øge boligejernes livskvalitet. 

Viden er fundamentet

Bolius indhenter, kvalitetssikrer og formidler viden fra bygge- og boligbranchen til boligejerne - og omvendt. Vi tilstræber, at den enkelte boligejer altid modtager råd, som er relevante, pålidelige og forståelige.

Visioner puster liv i boligdrømmene

En bolig er mere end fire vægge og et tag. Boligen er den ramme, man vælger at leve sit liv i. Hvert eneste menneske er noget særligt, og hvert eneste menneske fortjener sin egen særlige ramme. En bolig, man nyder at opholde sig i hver dag. Vi viser boligejerne, hvilke muligheder deres hus indeholder. Og støtter forløbet fra drøm til virkelighed.

Livskvalitet er målet

Målet for Bolius er at øge livskvaliteten for boligejerne. Livskvaliteten forbedres, når boligejerne kan foretage de rigtige valg, fordi Bolius har givet dem brugbar viden om skimmelsvamp, isolering, valg af varmekilde, vedligeholdelse, ombygninger, økonomi og andre både små og store praktiske spørgsmål.

Bolius’ mission og vision

Mission

Vi forbedrer boligejernes livskvalitet, og er dermed nøglen til et bedre hjem. Nøglen giver adgang, den kan åbne en dør, men den giver også tryghed, fordi den kan ‘låse’. Nøglen til løsningen, nøglen til en nem bolig, en bedre økonomi, en sundere bolig, en bedre livskvalitet.

Bolius er nøglen til et bedre hjem i alle aspekter. Vi hjælper, vi informerer og vi rådgiver konkret, men vi hjælper også boligejerne til at udveksle erfaringer med hinanden. Vi indsamler og formidler kompleks viden, og vi følger med i, hvad boligejerne mangler indsigt i.

Vision

Bolius skal være anerkendt og respekteret af boligejerne som det sted, hvor de får de bedste råd til hus og have.

Bolius' værdier

Uvildig

Bolius er uafhængig af særinteresser. Vores omdømme som uvildig er afgørende for alt, hvad virksomheden foretager sig. 

Tilgængelig

Vi bruger alle platforme - online, print, events og individuel kontakt til at nå boligejerne i hele landet. Vi er åbne og lyttende i mødet med andre, og vi tager gerne selv initiativ til dialog. 

Pålidelig

Det er altafgørende, at den viden og rådgivning, som vi formidler, er fagligt uangribeligt.

Entusiastisk

At arbejde for en bedre bolig for alle og dermed bedre livskvalitet er en passion for os. Det skal alle, der kommer i kontakt med Bolius, kunne mærke.

Kompetent

Vi er gode til det, vi gør, og mangler vi kompetencer, finder vi relevante samarbejdspartnere. Gennem netværk og kontakt til boligejerne sikrer vi, at vores aktiviteter altid tager udgangspunkt i nyeste viden.

Bolius - et helejet Realdania selskab