Ovenlys i skrå tagflader

Der er mange muligheder for at trække lys ind i boligen ved hjælp af ovenlys. De fås i standardformer og -størrelser, men kan også fremstilles efter mål. Læs om de forskellige typer ovenlys til skrå tagflader her.

Ateliervindue.

Man kan bruge ovenlys til både at få mere dagslys i hjemmet og trække naturen med ind i boligen. Her har man benyttet sig af et ateliervindue til at bringe naturen med indenfor. Foto: Arkivfoto

Et ovenlys er et vindue, der er placeret i tagfladen, som regel i niveau med tagbeklædningen.

Ovenlys er med til at trække dagslys ind i boligen. Ovenlys anvendes enten på en 1. sal i boligen, hvor der ikke er almindelige lodrette facader at sætte vinduer i, eller i et etplanshus, der er forholdsvis dybt, men hvor et ovenlys kan trække lys ind i midten af boligen.

Ovenlyset kan med fordel placeres i forhold til en funktion i boligen og derved mindske energiforbruget til kunstig belysning. Et velplaceret ovenlys kan også give en æstetisk oplevelse i boligen, der varierer med årstiderne og tidspunkter på dagen.

Hvilke typer ovenlys findes der?

De fleste typer ovenlys findes som standardprodukter. Det giver en vis form for sikkerhed, at der er tale om afprøvede løsninger. Men de fleste ovenlys kan også fremstilles i andre mål efter ønske.

SE OGSÅ: Billedreportage: Ovenlys

Almindeligt ovenlys

Et enkelt vindue i en skrå tagflade.

Ateliervindue

Et ateliervindue er også placeret i en skrå tagflade, men har typisk en større åbning end et almindeligt vindue. Det kan også bestå af flere almindelige ovenlys, der placeres sammen og dermed udgør en stor åbning i taget.

Pyramideovenlys

Ovenlys kan også have form som en pyramide, der placeres i toppen af en kvadratisk tagflade. Et pyramideovenlys af denne karakter udføres typisk efter kundens ønsker til mål og størrelse.

L-formet ovenlysvindue

Det L-formede ovenlysvindue er en kombination af ovenlys og et almindeligt lodret vindue. Dvs., at vinduet løber fra tagflade og ned i væggen. Dette vindue giver næsten fornemmelsen af at få en altan.

Tagaltan

Du kan også få et ovenlysvindue, der kan omdannes til en tagaltan med ståhøjde. Tagaltanen består af et todelt ovenlysvindue, hvor den øverste del kan vippes op, og den nederste del kan stilles lodret. Trekantede sidestykker slås op, samtidig med at den nederste vindue stilles i lodret position.

Lysskakt

En lysskakt laves typisk, hvor der ikke er skrå vægge, men hvor der er et lavt loftrum ovenover, fx i huse med gitterspær. Her vil det være nødvendigt at lave en skakt for at komme op til tagfladen, hvor der så kan placeres enten et traditionelt ovenlys, en lyskuppel el. lign., der kan kaste lys ned gennem skakten og ned til husets rum.

Lystunnel

En lystunnel er en enkel måde at trække lys ned i fx en gang eller et toiletrum uden vinduer. Lyset føres ned i rummet via et rør, som reflekterer dagslyset. I lighed med en lysskakt placeres en lystunnel typisk i rum, hvor der er et lavt loftrum ovenover.

Rytterlys

Rytterlys er et vindue, der praktisk talt ridder på kippen. Det er placeret i tagets rygning. Og glasset kan enten slutte ned omkring begge tagflader eller være monteret på de 2 tagflader, så glasset hæver sig over tagets niveau.

Det er ofte nødvendigt at koble motor til rytterlyset, så det kan åbnes elektrisk, da det ikke er muligt at nå op og åbne manuelt. Det kan desuden blive temmelig varmt indenfor med rytterlys i taget.

LÆS OGSÅ: Valg af tagvinduer til flade tage

Tagaltan ovenlysvinduer

Du kan også få et ovenlysvindue, som kan omdannes til en tagaltan med ståhøjde. Foto: Jesper Jørgen Fotografi ApS. VELUX Gruppen

Hvilket lys giver ovenlyset?

Når lyset kommer lodret ned gennem ovenlyset, giver det et diffust jævnt lys i rummet det meste af tiden.

Det er en fordel, at lyset reflekteres videre fra en vertikal flade. Det er også en fordel, at ovenlyset blive suppleret med lys fra siden, så der kommer lys i rummet fra flere retninger. På den måde bliver lyset ikke for ensartet og du får en bedre skygge- og formtegning i rummet.

Kvaliteten af lyset fra et ovenlys afhænger også af loftshøjden i rummet. I et højt rum kan lyset blive for diffust og ensartet, mens det i et lavloftet rum kan blive spottet og ubehageligt at sidde lige under.

Hvor i tagfladen skal ovenlysvinduet placeres?

ovenlys

Her er ovenlysvinduerne brugt i moderniseringen af et typehus fra 1960’erne. Projektet er tegnet af arkitekt Rasmus Skaarup fra Danske BoligArkitekter. Foto: Christina Kayser Onsgaard

Ovenlys kan vende mod alle verdenshjørner. Du skal dog være opmærksom på, at hvis vinduet placeres direkte mod syd, kan rummet i sommerperioden blive alt for varmt at opholde sig i uden solafskærmning.

Blænding kan også blive et problem, hvis ovenlyset er placeret mod syd. Øst- eller vestvendt ovenlys kan også give blændingsproblemer henholdsvis morgenen og aftenen. Placeres ovenlyset mod nord, vil der ikke komme et direkte sollysindfald.

Lysets kvalitet vil variere efter hvilket verdenshjørne, det er orienteret imod. Mod øst, syd og vest vil der alt efter årstid og tidspunkt på dagen være sollysindfald og dermed et rettet lys, som vil give kontraster og kraftige skygger. Lyset fra et ovenlys mod nord vil være mere diffust, der vil ikke være så store kontraster og skyggerne vil være svage.

Hvis man skal bygge nyt hus eller placere et ovenlys i et eksisterende hus er det godt at overveje, hvilken lystype der vil passe godt til rummet, indretningen og rummets funktion.

Solafskærmning

Der findes forskellige former for solafskærmning til ovenlys. Solafskærmning til almindelige ovenlysvinduer er typisk rullegardiner, mørklægningsgardiner og persienner. De monteres som regel, så de kører i skinner på indersiden af vinduesrammen. Men du kan også få udvendig afskærmning i form af rulleskodder, der kan styres med fjernbetjening eller manuelt.

LÆS OGSÅ: Solafskærmning

Hvordan pudser du vinduet i et ovenlys?

I og med at vinduet har hældning, kan regnen i nogen grad holde ruden fri for det værste snavs. Det kan dog blive nødvendigt at rengøre et ovenlys.

Ovenlysvinduer bør være oplukkelige, så du har mulighed for at gøre dem rene indefra, medmindre det er nemt at komme til dem på anden vis.

De fleste ovenlysvinduer er vippevinduer, som kan vendes, så den udvendige side kan pudses indefra.

Et tophængt eller uoplukkeligt ovenlys skal dog pudses udefra. Vær i den forbindelse opmærksom på, at det ikke er alle tage, du bør bevæge dig op på - enten på grund af belægningen eller hældningen. Det kan derfor blive nødvendigt med en lift for at få pudse tagets ovenlys.

Rengøring børe være med i dine overvejelser, hvis du står over for at skulle vælge en løsning med ovenlys.

Ovenlys og loft til kip

Rytterlys og loft til kip giver masser af dagslys til det åbne køkken-alrum. Foto: Lisbeth Holten

Hvilke krav er der til ovenlys?

Bygningsreglementet indeholder en række krav til ovenlys. Bygger du nyt hus, skal husets ovenlys indgå i beregningen af boligens energiramme, der er en angivelse af, hvor meget energi der anvendes og udledes i en bygning.

Bygger du om, laver en tilbygning eller et tilsvarende byggeprojekt, der kræver en byggetilladelse, skal vinduerne overholde et krav om en u-værdi på 1,40 W/m2 K. U-værdien er en teknisk betegnelse for, hvor meget energi der passerer gennem en bygningsdel pr. sekund, når temperaturforskellen mellem ude og inde er 1 grad.

Ovenlysene skal udføres, placeres og eventuelt afskærmes, så solindfald gennem dem ikke medfører overophedning i rummene, og så gener ved direkte solstråling kan undgås. Desuden skal tage og ovenlys udføres, så der er sikkerhed mod gennemtrædning.

Læs mere om bygningsreglementets krav til ovenlysvinduer her 

Hvis et ovenlysvindue skal fungere som redningsåbning i det rum, det monteres i, skal det desuden overholde bestemte mål i højde og bredde, og der skal selvfølgelig være mulighed for at lukke det op.

LÆS OGSÅ: Flugtveje og redningsåbninger

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab