Hvad kan du plante i november?

 • Løvfældende træer, buske og hække er i hvile i november, og derfor er de gode at plante nu.
 • Roser kan både plantes nu og til foråret.
 • Planter, som du køber i potter på planteskolen, kan i princippet plantes hele året, men de fleste har godt af, at jorden hverken er for tør eller for våd og tung.

Hvordan vælger du gode planter på planteskolen?

Gå efter planter med disse karakteristika:

 • Blade og grene er friske og grønne
 • Jorden i potten er ikke for tør
 • Plantens rødder er friske med nye, hvide skudspidser (løft planten forsigtigt ud af potten og tjek)
 • Rodnettet er godt forgrenet, men rødderne er ikke vokset for meget rundt om jordklumpen
 • Der er ingen tegn på sygdomme, svampeskader eller skadedyr
 • Planten har ikke sår, skrammer eller knækkede grene
 • Barken på træer og buske er ikke tør og rynket.

Barrodsplanter og klumpplanter

Barrodsplanter har bare rødder og ingen potte. Klumpplanter har rødderne svøbt ind i jord og evt. i en sæk, et net el.lign.

Forbered jorden

I teorien kan du bare grave et hul og plante træet eller rosen. Men forbereder du jorden lidt, er der mindre risiko for, at planten går ud eller mistrives. Sådan gør du:

 • Fjern først alt ukrudt.
 • Grav et stort hul med rigelig plads.
 • Løsn jorden i bunden af hullet, så træet/planten får et godt dræn.
 • Gem det øvre muldjordlag – det skal ligge øverst igen, når du er færdig med at plante.
 • Tag planten ud af plastikpotten.
 • Hvis det er en klumpplante, skal nettet omkring rodklumpen blive siddende på, men nettet omkring stammen skal bindes eller klippes op.
 • Klip eller befri rødderne, hvis de er snoet rundt om klumpen, så de ikke vokser rundt om sig selv nede i jorden.
 • Dyp den lille plante i en spand vand og lad evt. en stor plante stå og suge i op til 10 minutter.

Plant også løg og barrodede planter

Læg også forårsløg i jorden nu, og strø 20-30 gram NPK-gødning pr. kvadratmeter ud for at få større blomster og planter.

Sådan planter du:

 • Placér planten i hullet, så den står præcis lige så dybt, som den stod i potten (gælder dog ikke roser).
 • Fyld nu jord i plantehullet.
 • Ryst planten let undervejs, så jorden kan fordele sig godt mellem rødderne.
 • Fyld hullet cirka 2 tredjedele op med jord.
 • Træd jorden til omkring planten, men undgå at træde på selve rodklumpen, da det kan ødelægge rødderne.
 • Hvis du planter stauder eller andre mindre planter, trykkes jorden til med hænderne, så der kommer god kontakt mellem jorden og rodklumpen.
 • Vand grundigt. Hvis der er tale om et træ eller en busk, skal du vande med mindst 5-10 liter.
 • Lad vandet synke ned i jorden og fyld op med resten af jorden.
 • Læg altid et lag kompost øverst.
 • Lav gerne en lille vold omring planten, så regnvandet løber ned til rødderne og ikke væk fra planten.

Se videoen 'Sådan planter du ud i bedet'

TIPS!

 • Plant roser, så podestedet (udbulningen nederst på stammen) er ca. 10 cm under jorden. Derved beskyttes planten mod frost.
 • Kom aldrig kompost og staldgødning direkte på rødderne, da det kan svide dem. Bland hellere kompost i det øverste jordlag.

Sådan planter du en hæk:

 • Forbedr en stiv lerjord med vasket grus eller sand og kompost. Hækken gror bedst i porøs, muldrig og veldrænet jord.
 • Fjern evt. ukrudt.
 • Spænd en snor ud som rettesnor mellem en række stokke der, hvor hækken skal stå.
 • Grav en lang rende i hele hækkens længde. Den skal være ca. et spadestik i bredden eller bredere, hvis hækplanterne er store. Renden skal være så dyb, at der er god plads til hækplantens rødder, som ikke må bøjes. Løsn jorden i bunden af renden.
 • Sæt hækplanterne i samme dybde i jorden, som da de voksede på planteskolen. Jorden må maksimalt gå 1-2 cm over rodhalsen.
 • Tryk jord på og stamp det til med foden. Der må gerne være ca. 5 cm til jordoverfladen, så regnvandet løber ned til rødderne i stedet for at løbe væk.
 •  Vand grundigt.

Hvad synes du om Husets Kalender?

Vi arbejder løbende på at gøre Husets Kalender bedre, så du som bruger får endnu mere ud af appen. I den forbindelse vil vi bede dig om at svare på dette korte spørgeskema.

På forhånd tak

Deltag i undersøgelsen