Ekspert i arkitektur samt regler og love for byggeri: Tine Nielsen

 

Tine Nielsen

Fagekspert inden for arkitektur og bygningslovgivning

  • Uddannelse: Arkitekt MAA fra Kunstakademiets Arkitektskole i København 1984. Efteruddannelse hos Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) og Arkitektskolen i Aarhus.
  • Erfaring: Har 35 års erfaring med boligbyggeri blandt andet som arkitekt på forskellige tegnestuer. Startede i Videncentret Bolius i 2010 som arkitektrådgiver for private boligejere. Blev senere fagekspert og brevkasseredaktør for Spørg Bolius og besvarer i dag daglige spørgsmål fra læserne. Spørg Bolius modtager cirka 400 spørgsmål om måneden.  
  • Udtaler sig om:  Bygningsreglementet, lokalplaner, love og regler, arkitektur, beboelsesformer, hustyper, indretning, om- og tilbygninger, naboforhold, hegnsloven, planloven, servitutter, byggetilladelser, boligejerens rettigheder og forpligtelser, fredede og bevaringsværdige bygninger, stilarter inden for arkitekturen, æstetik og materialer samt renovering af boliger. 

Kontakt for medier

Disse kontaktinformationer er kun til brug for medier.

LinkedIn Twitter Mail 

Telefon: 21 84 40 06 

Kontakt for privatpersoner

Videncentret Bolius giver ikke telefonisk rådgivning. Har du som privatperson spørgsmål om din bolig, bedes du bruge Spørg Bolius.

 

Ekspert i Bygningsreglementet

Tine er ekspert i den del af Bygningsreglementet, som omhandler den private bolig, og har indgående kendskab til den del af Byggeloven og bygningslovgivningen, der vedrører den private bolig og grund. I den forbindelse er Tine også specialist i lokalplaner, planloven og servitutter og anden lovgivning og regler, som har betydning for danskerne. Hun ved dermed alt om, hvad der skal til for at få byggetilladelse ved fx nybyggeri, tilbygning eller renovering af boligen, samt alt om regler for, hvad man må foretage sig på sin grund. Fx ved hun, hvad man må og ikke må på fredede og bevaringsværdige bygninger. 

Ekspert i arkitektur

Tine er uddannet arkitekt og har mange års erfaring som rådgiver om blandt andet nybyggeri, tilbygning og vedligeholdelse af både boligbebyggelser og private boliger. Hun har arbejdet på større tegnestuer med rådgivning og skitsering, udbud og projektering af boliger for større boligbebyggelser, pensionsselskaber, boligforeninger, andelsbyggeri og private boliger, samt for plejecentre og ældreboliger. Tine er ekspert i boligens indretning, boligtyper, byggeskik, stilarter og æstetik, og hun ved, hvilke byggeskikke og karaktertræk som kendetegner bygninger fra de forskellige stilperioder. Ligeledes er hun ekspert i udviklingen i love og regler omkring byggelovgivningen for enfamiliehuset.

Ekspert i boligindretning

Som arkitekt har Tine også stor erfaring med stil og indretning og er god til at se mulighederne i de rum, man har, så man opnår den optimale rumudnyttelse. 

Uddannelse

Tine er arkitekt MAA og er uddannet på Kunstakademiets Arkitektskole i København. Hun har en efterfølgende, løbende efteruddannelse fra Arkitektskolen i Aarhus, Arkitektskolen København og hos SBi indenfor bl.a. byggeteknik, myndighedsforhold, bygningsreglementet, digital projektering og bæredygtighed.

Hun startede i Videncentret Bolius i 2010 som arkitektrådgiver med alt fra ide- og skitseforslag til myndighedsgodkendelse i forbindelse med til- og ombygninger. I dag er hun fagekspert og brevkasseredaktør i brevkassen Spørg Bolius, hvor hun dagligt besvarer spørgsmål fra danskerne om deres bolig.