Radon målt til over 100 Bq/m3 i hus fra 2011 - kan jeg stille krav til byggefirmaet?

Hej Bolius

Jeg fik bygget mit hus i 2011 . Og radonniveaut er målt i år til ca. 190 .. Må jeg gøre krav overfor byggefirmaet om at de skal udbedre ?

Erdan

Hej Erdan

Du må gerne stille krav til leverandøren af huset i forhold til bygningsreglementets krav. Alle krav i bygningsreglementet skal være opfyldt for at huset er lovligt udført. Bygningsreglementets krav er minimumskrav til en bygning opført i Danmark. Du skal først sikre dig hvilket Bygningsreglement byggetilladelsen er ansøgt og bevilget i forhold til. Det kan du se i byggetilladelsen fra kommunen. Med den information ved du hvilket bygningsreglement huset skal opfylde. At dit hus er bygget i 2011 betyder ikke nødvendigvis at huset skal opfylde Bygningsreglement 2010’s krav. Skal huset opfylde Bygningsreglement 2010 må indholdet af radon i indeluften ikke overstige 100 Bq/m3, angivet som en årsmiddelværdi. Inden du henvender dig til leverandøren af huset er det en god ide at kunne dokumentere at huset er brugt som normalt i måleperioden og at der har været en udelufttilførsel på mindst 0,3 l/s pr. m2 opvarmet etagemeter, svarende til ca. ½ gang i timen. Skal dit hus opfylde tidligere bygningsreglementer end det fra 2010 er der ikke et krav men en anbefaling om at radon i husets indeluft er under 200 Bq/m3. I 2010 skiftede vi syn på hvor meget radon der bør være i indeluften. Det anbefales derfor nu at alle huse bestræber sig på at have et indhold af radon i indeluften under 100 Bq/m3.

Mvh
Torben Valdbjørn Rasmussen
Seniorforsker, PH.D, CivEng.
Statens Byggeforskningsinstitut, SBi, Aalborg Universitet
Byggeteknik og Proces

Med venlig hilsen

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab