Firmaer med efteruddannelse i radonrenovering

Hvis du har målt et højt niveau af radon, er det en god idé at søge professionel hjælp. Se her, hvem der har forstand på at radonsikre din bolig.

Der findes forskellige firmaer, som kan rådgive dig om, hvilken radonsikring der er bedst egnet til netop dit hus. Nogle af firmaerne kan også udføre radonsikring. Men du skal være opmærksom på de mulige fordele ved at adskille tingene og bruge et firma til rådgivning og et andet til udførelse.

Uvildig rådgivning

Selvom rådgivning koster penge, vil det nogle gange være en fornuftig investering. En uvildig rådgiver foretrækker ikke bestemte produkter og løsninger, men hjælper dig med at vælge den radonsikring, der i det konkrete tilfælde er mest hensigtsmæssig ud fra både økonomiske, tekniske, æstetiske og brugsmæssige hensyn.

Rådgiveren kan også finde et egnet udførende firma og føre tilsyn med, at den valgte løsning bliver udført korrekt.

Samme firma til rådgivning og udførelse

Nogle gange kan det måske bedre betale sig at bruge samme firma til både rådgivning og udførelse af radonsikring. Nogle entreprenører og håndværksmestre kan godt både rådgive dig og udføre den valgte løsning. det kan eksempelvis være en fordel, hvis du på forhånd ved, omtrent hvilken form for radonsikring du har brug for, eller hvis det pågældende firma kan levere en bred vifte af forskellige former for radonsikring.

Brug kompetente firmaer

Uanset om du vælger at adskille rådgivning og udførelse, eller om du vælger at bruge samme firma til begge ydelser, bør du selvfølgelig gå efter firmaer, der har den nødvendige viden om radonsikring.

Det mest sikre er at bruge nogen, der har gennemført en efteruddannelse i radonrenovering ved Statens Byggeforskningsinstitut og Teknologisk Institut. Efteruddannelsen kvalificerer både rådgivere og udførende til at planlægge og gennemføre renovering af bygninger med for højt indhold af radon. Du kan læse mere om efteruddannelsen hos Statens Byggeforskningsinstitut.

Selvom rådgivning koster penge, vil det nogle gange være en fornuftig investering. En uvildig rådgiver foretrækker ikke bestemte produkter og løsninger, men hjælper dig med at vælge den radonsikring, der i det konkrete tilfælde er mest hensigtsmæssig, ud fra både økonomiske, tekniske, æstetiske og brugsmæssige hensyn. 

Rådgiveren kan også finde et egnet udførende firma og føre tilsyn med, at den valgte løsning bliver udført korrekt. Andre gange kan det måske bedre betale sig at bruge samme firma. 

Nogle entreprenører og håndværksmestre kan godt både rådgive dig og udføre den valgte løsning. For eksempel hvis du på forhånd ved, hvilken form for radonsikring du har brug for. 

Nedenfor kan du finde en liste med en række institutter og virksomheder, der i dag arbejder med radonrådgivning eller udførelse af radonløsninger. De er enten engageret i området som offentlig virksomhed eller har deltaget i en efteruddannelse i radonrenovering, som Statens Byggeforskningsinstitut og Teknologisk Institut.

Firmaer, der har gennemført efteruddannelsen:

ERROR: Content Element with uid "420392" and type "boliustabs_tabs" has no rendering definition!

Hvad er Radonfrithjem?

Radonfrithjem er en kampagne, der skal gøre det nemt for dig at få testet dit hjem – og som guider dig til løsninger, hvis du vil nedbringe dit radonniveau. 

Den radioaktive gasart radon er nemlig et overset problem i vores boliger, som hvert år koster menneskeliv. 

Men man kan måle sit radonniveau, og en radontest koster typisk mellem 500-1300 kroner. Den kan bestilles via Radonfrithjem, hvor du også får vejledning før, under og efter testen.

Tjek din risiko