Luft ud i boligen

Med lave radonniveauer i dit hjem kan udluftning og øget ventilation bringe det en smule ned. Selv små tiltag er bedre end ingenting.

Niveauet af radon kan mindskes med øget ventilation og grundig udluftning. Bedre tilførsel af frisk luft mindsker dog ikke koncentrationen af radon markant, men det er trods alt et godt sted at starte, hvis man vil gøre noget nemt og billigt for at mindske niveauet.

Hvis det målte niveau er under 200 Bq/m³, kan et bedre luftskifte i form af naturlig ventilation og udluftning i nogle tilfælde være nok til at nedbringe mængden af radon til et acceptabelt niveau. 

Korrekt ventilation kan også forebygge andre udfordringer med indeklimaet, ligesom frisk luft også giver en lavere koncentration af andre gasarter og partikler inden døre. Små tiltag er altså bedre end ingenting. 

Et mere effektivt og dyrere alternativ til naturlig ventilation er mekanisk ventilation, hvor et ventilationsanlæg står for både indblæsning og udsugning.

Hvis du har fået målt et for højt radonniveauet i dit hjem, bør du først undersøge, om der findes simple forklaringer på problemet. Radonniveauet kan nemlig hænge sammen med vores adfærd, og især lysten til at have det varmt og undgå træk gør, at vi måske ikke får luftet tilstrækkeligt ud, eller at ventilationen i dit hjem generelt er for ringe.

For eksempel skal friskluftventiler i vinduerne give frisk luft, men mange lukker dem for at undgå træk. Det sænker ikke mængden af radon, og det gavner ikke dit indeklima. 

Ventilation frem for udluftning

God ventilation betyder ikke, at du bare skal åbne vinduerne og lave gennemtræk engang imellem. Lufter du kun ud sporadisk, vil luftpartikler og radonkoncentration forsvinde for at vende tilbage til samme niveau efter mindre end en halv time. Ventilationen skal altså foregå hele tiden, hvis du vil fortynde mængden af radon i luften. 

Friskluftventiler

Den konstante ventilation kan du fx opnå ved at montere murventiler eller spalteventiler i vinduerne. Ventilerne skal kunne justeres, så du kan styre mængden af frisk luft, der kommer ind. Desuden bør du installere så mange luftindtag, at du sikrer en jævn, konstant udskiftning af luften.

Friskluftventilerne kan give gener som kulde og træk – særligt hvis systemet ikke bliver dimensioneret korrekt. Professionel rådgivning kan derfor være en god investering, og en murer kan hjælpe dig med at installere luftventiler i murede facader, mens en tømrer kan eftermontere friskluftventiler i dine vinduer.

Undgå undertryk

Alle nye huse og langt de fleste ældre boliger har udsugning fra en ventilator i badeværelse og en emhætte i køkkenet. Men det er vigtigt, at der kommer frisk luft ud i alle rum i boligen, og at luften kan cirkulere i alle rum for at undgå undertryk. Er der et større sug fra udsugningen, end der kommer frisk luft ind via ventiler (eller utætheder), risikerer du at skabe undertryk i rummene – og huset kommer på den måde til at ”suge” radon op undergrunden. 

Det frie åbningsareal i luftindtaget skal have et areal på 60 cm² pr. 25 m² gulv. 

Krybekælder

Har du kælder eller anden form for hulrum under gulvet, skal du sørge for, at der er ventileret her. Ventiler i fundamentet er ofte tilstoppede eller tilgroede, og det forhindrer den radonholdige luft i at blive ventileret væk, inden den når op i boligen. Samtidigt øger det risikoen for skimmelsvamp, råd og svamp. Overvej at efterisolere krybekælderen, hvis du føler, at ventilationen i krybekælderen gør dit gulv for køligt. 

Brændeovn

Hvis du bruger brændeovn, er yderligere frisklufttilførsel en god idé, da en god forbrænding kræver meget frisk luft. På den måde undgår du også at skabe eventuelt undertryk i boligen, når du bruger brændeovne af ældre dato. 

Pris

Prisen for at få eftermonteret vinduesventiler ligger på ca. 1.200 til 1.500 kroner. Skal du have flere, kan prisen per stk. blive mindre.

Prisen for at få monteret en ventil i en ydervæg ligger omkring 1.500 kroner for monteringen, og selve ventilen koster fra 300 til 400 kroner for de helt simple ventiler op til 3.500 kroner for ventiler med varmegenvinding.

Hvad er Radonfrithjem?

Radonfrithjem er en kampagne, der skal gøre det nemt for dig at få testet dit hjem – og som guider dig til løsninger, hvis du vil nedbringe dit radonniveau. 

Den radioaktive gasart radon er nemlig et overset problem i vores boliger, som hvert år koster menneskeliv. 

Men man kan måle sit radonniveau, og en radontest koster typisk mellem 500-1300 kroner. Den kan bestilles via Radonfrithjem, hvor du også får vejledning før, under og efter testen.

Tjek din risiko