• Vælg målere
  • Vælg målefirma
  • Kontaktoplysninger
  • Bestillingsoversigt
  • Betaling

Trin 1 af 5

Vælg antal radonmålere

Nedenstående er det antal målere, vi anbefaler, du skal bruge. Antallet er beregnet ud fra de oplysninger, vi har kunnet finde på den indtastede adresse. Du kan selv justere antallet af målere, du vil bestille. Forklaring

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at du som minimum anvender tre målere, medmindre boligen kun består af ét enkelt opholdsrum*, hvor ved man kan nøjes med to. Derudover bør du måle på hver etage i huset. Har du kælder, bør du også måle her. Forklaring

Antal
Etage
Total
Pris i DKK

Alle priser er i DKK. Prisen inkluderer målere, moms, levering, fragt, svarkuvert og returporto samt analyse. Du får 10% rabat når du bestiller via Radonfrithjem.

Anbefalinger for måling

  • Antallet af målere, vi anbefaler, er baseret på Statens Byggeforskningsinstituts anvisning for radonmåling og beregnet på baggrund af de oplysninger, vi har kunnet hente om din bolig i BBR registeret.
  • Anbefalingen er, at man som minimum altid måler tre steder i boligen, medmindre boligen kun består af ét enkelt opholdsrum*, hvor ved man kan nøjes med to.
  • Har du flere opholdsrum mod jord, anbefales det, at du måler i flere af disse rum – og gerne dem, du opholder dig mest i.
  • Fra 1. sal og opefter er det kun nødvendigt med én måler på hver etage, da risikoen for radon falder, jo højere man kommer op.
  • Har du kælder, anbefales det, at der opsættes en måler her, også selvom kælderen ikke er beboet.
  • Du kan som minimum bestille to målere og maksimum 14 via Radonfrithjem. Vil du bestille færre eller flere målere, bør du rette henvendelse direkte til et målefirma.

* Et opholdsrum er et sted, der anvendes flere timer dagligt. Det kan eksempelvis være en stue eller et soveværelse. Myndighederne anbefaler, at man ikke måler i køkken og badeværelse, da luftskiftet i disse rum ofte er højt, hvorfor en måling her ikke vil give et retvisende resultat.