Regeringen er klar til at hæve håndværkerfradraget i 2021, så det bliver muligt at få et langt større fradrag end i dag, hvis du fx skal have pudset vinduer, rengøringshjælp eller få ny isolering i dit hjem.

Helt konkret foreslår regeringen, under overskriften ”Grøn genstart af dansk økonomi”, at håndværkerfradraget sættes op fra de nuværende 12.500 kr. til 25.000 kr. i 2021. Og at fradraget for serviceydelser som rengøring, vinduespudsning og visse typer af havearbejde hæves fra 6.200 kr. til 25.000 kr. De større fradrag skal hjælpe coronaramte servicehverv og få gang i den grønne omstilling.

- Det, der bliver foreslået her, er de største stigninger i forhold til BoligJobordningen, vi har set til dato. For håndværkerfradraget er der tale om en fordobling i forhold til de nuværende regler. Og med hensyn til fradraget for serviceydelser er der jo tale om næsten en firdobling, siger Tine Nielsen, fagekspert i Videncentret Bolius og redaktør på brevkassen Spørg Bolius.

Nyt håndværkerfradrag i 2021?

Regeringens forslag om et højere håndværkerfradrag i 2021 er indtil videre kun et forslag. Det indgår som en del af finanslovsforhandlingerne, og dermed er det ikke sikkert, at det bliver vedtaget, eller om der evt. kommer ændringer.

Regeringens tre normale støttepartier, Det Radikale Venstre, SF og Enhedslisten er ikke så begejstrede for forslaget. Ifølge Altinget.dk siger Enhedslisten, at forslaget er ”fuldstændigt uspiseligt”, mens De Radikale og SF ikke vil afvise at forhandle om en ændring af BoligJobordningen. 

BoligJobordningen giver kun fradrag for arbejdslønnen

Både ved håndværkerfradraget og servicefradraget er det kun arbejdslønnen, man får fradrag for. Derfor er det muligt at få større gavn af fradraget, hvis du får lavet noget, hvor arbejdslønnen udgør en forholdsvis stor del af den samlede regning.

- Hvis forslaget gennemføres med de fradrag, der her er spillet ud, kan det sagtens få betydning for nogle af de beslutninger, boligejere kommer til at tage i 2021. Står du eksempelvis og skal vælge imellem at udskifte eller at renovere de gamle vinduer, kan fradragets størrelse sagtens få betydning for beslutningen.

- Et øget fradrag på håndværkerens arbejdsløn gør det alt andet lige mere attraktivt at renovere vinduerne. En renovering er altid langt mere tidskrævende, og det er derfor håndværkerens arbejdsløn, som typisk bliver den helt store udgiftspost. Et højt fradrag på den del, vil nok kunne tilskynde flere til at sætte tingene i stand i stedet for bare at købe nyt, forklarer Tine Nielsen.

Større håndværkerfradrag i 2021 kan sætte skub i større projekter

Som redaktør på Spørg Bolius har Tine Nielsen siden 2011, hvor BoligJobordningen så dagens lys for første gang, svaret på utallige spørgsmål om fradragsmulighederne. Interessen for at få fradrag til boligforbedringer har således altid været stor, og den tendens vil sikkert forøges markant, hvis det nye forslag vedtages.

- Med de beløbsstørrelser der her er foreslået, vil flere nok overveje at sætte gang i nogle af de lidt større projekter i boligen som fx renovering og udvendig maling af vinduer og døre, eller en gennemgribende energirenovering med isolering af facader, gulv og tag. Det ville også være oplagt med en udskiftning af varmesystemer til fx varmepumpe og solceller, udskiftning af kloak og dræn – eller hvad der eventuelt kommer af nye muligheder, hvis der også kommer ændringer af, hvad ordningen kommer til at omfatte.

- Tager vi forslaget for pålydende, vil mange familier i praksis kunne få to gange 25.000 kr. i fradrag. Det er alligevel et betydeligt beløb, som sagtens kan give folk det sidste skub i retning af at få klaret nogle af de mere udgiftskrævende boligforbedringer, mener Tine Nielsen.