Regeringen vil genoplive skrotpræmie for brændeovne

Brændeovne fra før 2000 skal udskiftes til nyere og mere miljørigtige, når en bolig skifter ejer, foreslår regeringen, som også vil genindføre skrotpræmie for gamle brændeovne.

Regeringen vil give tilskud til udskiftning af gamle brændeovne til nye mere miljøvenlige udgaver. Foto: Lisbeth Holten

Både gulerod og pisk skal i brug for at få bugt med gamle, forurenende brændeovne, mener regeringen. I et nyt luft- og klimaudspil vil regeringen allerede fra 2019 genindføre en skrotpræmie på 2.000 kr. for at få boligejerne til at udskifte brændeovne fra før år 1991. Der skal afsættes 46 millioner kr. til skrotningsordningen.

Samtidig foreslår regeringen, at brændeovne fra før 2000 skal lukkes eller udskiftes, når et hus, en lejlighed eller et sommerhus handles. Den del af ordningen skal ifølge udspillet træde i kraft fra 2020.

Samlet skal de to forslag være med til at mindske den sundhedsskadelige del af luftforureningen og de gener, det kan give andre, hvis naboen ikke fyrer godt nok.

De seneste år er der ifølge Boligsiden.dk handlet omkring 70.000 boliger årligt. Da hver fjerde bolig i gennemsnit har installeret brændeovn, vil det være omkring 17.500 boliger årligt, som skal dokumentere, at brændeovnen er fra 2000 eller senere, hvis den altså ikke skal skrottes og udskiftes med en ny brændeovn eller helt droppes. Regeringen foreslår, at visse typer brændeovne, fx kakkelovne og antikke ovne, undtages fra ordningen.

20.000 gamle brændeovne skiftet i 2015 og 2016

Beregninger fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi - viser, at brændeovne er den største danske kilde til partikeludledning. Større end transport, industri og landbrug til sammen. Derfor er der god grund til at sætte ind over for brændeovne, særligt de ældre typer, som udleder op til 5 gange så mange partikler som nyere brændeovne. Partikeludledningen fra brændeovne vurderes til at være skyld i 200-550 tidlige dødsfald og ca. 160 hospitalsindlæggelser om året.

Det er da heller ikke første gang, at boligejerne har fået økonomisk hjælp til udskiftning af ældre brændeovne. Fra november 2015 og frem til udgangen af 2016 kunne boligejere på samme måde indkassere 2.000 kr. ved at udskifte en gammel brændeovn til en ny svanemærket type. Dengang blev ca. 20.000 brændeovne skiftet, hvilket ifølge Teknologisk Institut resulterer i en reduktion af udledte partikler på 400 ton om året. 

Energistyrelsens rapport om brændeforbrug fra 2015 viser, at der fortsat er 150.000 brændeovne tilbage fra før 1990.

Tiltag møder skepsis

På trods af regeringens tilgang med både krav om udskiftning af ældre ovne ved ejerskifte og tilskud til skrotning af de ældste ovne, møder udspillet alligevel skepsis fra Kaare Press-Kristensen, seniorrådgiver i Det Økologiske råd. Han frygter, at udskiftningen bliver for langsom og for dyr i forhold til effekten. Regeringen burde have sat barren højere og trukket grænsen ved brændeovne fra 2010 siger han til DR.

Bolius' fagekspert inden for energi, Tue Patursson, tvivler også på, at skrotpræmien kommer til at have den store effekt.

- Tilskuddet på 2.000 kr. lyder, som om det er i underkanten til at have en effekt, i forhold til investeringen af en ny brændeovn. Det kommer formentlig primært til at ramme dem, som alligevel ville have udskiftet brændeovnen, mener han.

Han peger også på, at udspillet, som det ligger nu, næppe giver færre brændeovne.

- Der er selvfølgelig en væsentlig reduktion i partikeludledningen at hente ved udskiftning til en nyere og mere miljøvenlig ovn. De nye ovne giver en væsentligt bedre effekt, og udleder langt færre partikler,  men hvis man virkelig ville have effekt ud af pengene, kunne man også have lavet en ordning som forudsatte, at der ikke kom en ny brændeovn op i stedet, siger Tue Patursson.

Politiske forhandlinger afgør nye initiativer om brændeovne

Om skrotningsordningen og udskiftningen af brændeovne ved bolighandler indføres, og om der kommer ændringer i forhold til regeringens udspil, afgøres af de kommende politiske forhandlinger.

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab