Renteauktion: Fortsat lave renter til boligejere med flexlån

Efter månedens renteauktion har en række boligejere i Realkredit Danmark og Nykredit/Totalkredit fået justeret renten på deres flexlån, hvilket har resulteret i lidt lavere ydelser for låntagerne.

Efter ny renteauktion kan boligejere med F1, F3- og F5-lån til rentetilpasning pr. 1. april 2019 se frem til lidt lavere ydelser i 2019. Foto: Claus Bech.

Boligejere med F1, F3- og F5-lån til rentetilpasning pr. 1. april 2019 kan se frem til lidt lavere ydelser i 2019. Det er resultatet af februars rente-auktion, som fastsætter renten på de variabelt forrentede lån fra 1. april og frem.

Set i forhold til den seneste rentetilpasning for de tre låntyper er der tale om marginale rentefald for lån med kort rentebinding, mens renten er faldet noget mere for F3- og F5-lån, fremgår det af en opgørelse fra det Danske Bank-ejede Realkredit Danmark.

Når både F3- og F5-låntagerne får de største fald i ydelsen, hænger det sammen med, at renten sidst blev fastlagt for henholdsvis tre og fem år siden, hvor renten var væsentligt højere end i dag.

Størst gevinst på F5-lån

Derfor er gevinsten til boligejere med et F5-lån, da også relativ stor, da lånet sidst blev rentetilpasset til en rente på 1,24 procent mod den aktuelle rentesats på 0,24 procent.

For et afdragsfrit F5-lån på en million kr. giver det en månedlig besparelse på 545 kr. efter skat, fremgår det af beregninger fra RD. For et F5-lån med afdrag udgør besparelsen dog kun 175 kr.

Låntagere med F3-lån kan også se frem til en lidt lavere ydelse. Den største besparelse tilfalder låntager med et afdragsfrit lån, som slipper 255 kr. billigere om måneden, mens lånet med afdrag kun falder 75 kr. i den månedlige ydelse.

Find flere uvildige undersøgelser fra Bolius – Boligejernes Videncenter her

LÆS OGSÅ: Realkreditlån

Beskeden forskel på rentefastsættelsen mellem de enkelte selskaber

Kun Nykredit/Totalkredit og RD afholdt auktion i februar. Og traditionen tro er der ikke den store forskel på rentesatserne mellem de to selskaber.

De forskelle der måtte være kan overvejende henføres til, at auktionerne har fundet sted på forskellige dage.

På F5-lånet er renten eksempelvis fastlagt til 0,19 pct. hos Nykredit/Totalkredit mod 0,24 pct. hos RD. Opgjort som ren renteudgift svarer forskellen til 28 kr. om måneden efter skat.

F5-rente faldet næsten 5 procent-point siden 1998

For boligejere med rentetilpasningslån har tiden siden introduktionen af F3- og F5-lånet tilbage i 1998 været en lang optur med faldende renter.

For cirka 21 år siden blev F3-lånet introduceret til en rente på 4,88 pct. mens F5-lånet blev udstedt til en rente på 5,17 pct. I dag er renten på de to lån faldet med 4,93 procent-point til hhv. minus 0,05 pct. og 0,24 pct.

Tallene stammer fra RD’s historiske flexlån-auktioner, men afviger kun marginalt fra resultaterne hos konkurrenterne.

Find flere uvildige undersøgelser fra Bolius – Boligejernes Videncenter her

Månedlig ydelse på F5-lån faldet 1.200 kr. over 21 år

Rentefaldet har betydet, at mens en låntager i 1998 skulle af med 4.5628 kr. i nettoydelse om måneden for et F5-lån, kan han i 2019 nøjes med en nettoydelse på 3.281 kr.

Af beløbet udgjorde afdragene i 1998 kun 1.174 kr., men er i kraft af de lavere renter mere end fordoblet til 2.679 kr. i dag. Nutidens boligejere med flexlån afdrager altså markant mere i dag end for 21 år siden, hvor F5-lånet blev introduceret.

Find flere uvildige undersøgelser fra Bolius – Boligejernes Videncenter her

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab