Så mange bor der i din by

Bor der flere eller færre i din by, naboby eller barndomsby? Se, hvor mange indbyggere der er i 1.569 danske byer fra 2006-2018.

Sådan bruger du Danmarkskortet

  • Hold musen hen over en kommune og se antal indbyggere i kommunen.
  • Klik på en kommune og se indbyggertallet i alle byer i kommunen.
  • Klik på én by og se en graf over udviklingen.

På dette Danmarkskort kan du se indbyggertallet i ca. 1.569 danske byer, og hvordan befolkningstallet har udviklet sig fra 2006 og frem.

Kortet er lavet ud fra Danmarks Statistiks befolkningsstatistik, BY1. Er din by ikke på kortet, skyldes det, at der ikke er data på den fra Danmarks Statistik.

Jo mørkere kommunen er på kortet, jo flere bor der i den. Og omvendt – jo lysere den er, jo lavere er befolkningstallet.

Ifølge befolkningsstatistikken er en by et bebygget område med mindst 200 indbyggere. Derfor kan der være byer, hvor der står 0 indbyggere et år, og flere end 200 et andet år. Det betyder ikke, at der er 0 indbyggere, men at der er registreret færre end 200 indbyggere det pågældende år.

I nogle tilfælde kan du ikke se antallet af indbyggere i en by, fordi den er vokset sammen med en anden by. Det sker bl.a., når afstanden mellem dem er under 200 meter. Derfor kan det bl.a. være svært at adskille byer i Storkøbenhavn.

Her er Danmarks Statistiks definition af en by:

"En by defineres som en naturligt sammenhængende bebyggelse med mindst 200 indbyggere. At bebyggelsen er naturligt sammenhængende vil sige, at afstanden mellem husene normalt ikke overstiger 200 meter medmindre afbrydelsen skyldes større gennemgående veje (uden direkte adgangsveje mellem bebyggelserne) kirkegårde, sportspladser, parkerings- og parkanlæg, jernbane- og lagerarealer, jorde under udstykning og lignende. Spredt bebyggelse langs en landevej henregnes ikke som hørende til en by - også selv om afstanden imellem der er mindre end 200 meter. For at 2 byer kan klassificeres som vokset sammen forudsætter det både, at afstanden mellem dem er under 200 samt, at de ud fra et topografisk skøn hører naturligt sammen udover de begrænsninger nævnt ovenfor".

Laveste antal indbyggere
Højeste antal indbyggere

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab