Så meget koster det at sælge sit hus

Ejendomsmægler, advokat, energimærke, tinglysning og gebyrer. Der er mange udgifter forbundet med at sælge sit hus. Læs, hvor lidt og hvor meget det kan koste at sælge sit hus.

Hvad koster det at sælge sit hus?

Prisen for at sælge et hus kan variere betydeligt, men den afhænger i høj grad af, hvor meget salgsarbejde du selv vælger at udføre. Arkivfoto.

Hvor meget koster det at sælge et hus?

Omkostningerne i forbindelse med salg af et hus består af en række udgiftsposter, hvoraf ejendomsmægleren modtager den største enkelte udgift. Hvis du overlader hele salgsprocessen til mægleren, ender du ofte med at betale mere end 100.000 kr. i alt for at sælge din bolig. Alle priserne i artiklen er fra 2016.

Hvor meget skal ejendomsmægleren have?

Ejendomsmæglernes vederlag (salær) er på grund af øget konkurrence faldet siden 2004, men det udgør dog fortsat en betragtelig del af de samlede omkostninger. Vederlaget er som udgangspunkt fastlagt under hensyn til husets pris, omsættelighed og lokale konkurrenceforhold.

Nogle ejendomsmæglere har et standardgebyr, mens andre tager en procentsats af den udbudte salgspris. Salæret ligger typisk på mellem 50.000 og 80.000 kr. inkl. moms.

Vær opmærksom på muligheden for at forhandle vederlaget ned. Er din bolig let at sælge og er konkurrencen hård i dit lokalområde, vil det være oplagt at forsøge at få rabat. Et godt tip er at indhente tilbud fra flere mæglere for at sammenligne pris og vederlag.

SE TEMA: Salg af bolig

Hvad skal du betale for markedsføring?

Ejendomsmæglerne tilbyder ofte forskellige pakkeløsninger i forbindelse med markedsføringen af huset, når det skal sælges. En mellemløsning med annoncering i lokale dagblade og ugeaviser koster typisk omkring 15.000 kr. for en 3 mdr. periode.

Ønsker du annoncering i landsdækkende dagblade og med store billedannoncer, ryger prisen meget højere op. Den billigste løsning er en kombination af udstilling i ejendomsmæglerens butik, internetannoncering på mæglerens hjemmeside samt de største landsdækkende hjemmesider boligsiden.dk og boliga.dk

En professionel opstilling inklusiv juridisk rådgivning kan fx erhverves for 699 kr. pr. md. på boliga.dk
Internetannoncering i kombination med en oplysning om salget på de sociale medier kan ofte være tilstrækkelig markedsføring i forhold til at få huset solgt.

Hvad kan du spare ved at hjælpe mægleren med salget?

Nogle ejendomsmæglere tilbyder en ordning, hvor mægleren står for papirarbejdet, mens sælger varetager en del af salgsarbejdet, herunder fremvisning af boligen og annoncering. Dermed sparer du en betydelig del af vederlaget, der typisk ryger ned på under halvdelen af det normale. Taksterne på markedet ligger på 25.000 til 40.000 kr. for en medsalgsordning.

Husk i dette tilfælde at få en klar aftale om, hvem der gør hvad. Vær opmærksom på, at nogle mæglere kører med solgt eller gratis, mens andre skal have betaling, uanset om boligen bliver solgt eller ej.

Hvad koster offentlige dokumenter?

En række dokumentationsomkostninger kommer oven i salæret til ejendomsmægleren herunder:

  • Tingbogsattest
  • Ejendomsdatarapport
  • Ejendomsskattebillet
  • Restgældsoplysninger
  • Matrikelkort og
  • BBR-ejermeddelelse

Oplysningerne kan bl.a. hentes på tinglysningskontoret og hos kommunen. En officiel tingbogsattest kan man selv indhente for 175 kr., og en ejendomsdatarapport 325 kr. I princippet kan du selv indhente de øvrige oplysninger gratis. Skal du have hjælp fra en bank eller ejendomsmægler koster det typisk et gebyr på 1.500 kr. at indhente.

LÆS OGSÅ: Salgsopstilling for en ejerbolig: Det betyder de svære begreber

Hvad koster hjælp fra en advokat?

De færreste sælgere benytter sig både af en advokat og en ejendomsmægler. De fleste sælgere, der ønsker at gennemføre handlen uden medvirken af en mægler, foretrækker at hyre en advokat til papirarbejdet.

Advokatens honorar varierer med arbejdets omfang. Regn med et beløb i størrelsesordenen 8.000-12.000 kr. for et uproblematisk boligsalg. Løsningen kan også være en rigtig god ide, hvis du selv har fremskaffet en køber.

Hvad koster indfrielse af realkreditlån og deponeringskonto?

Det er normalt sælgers egen bank, der står for at oprette en deponeringskonto og indfri pantebreve og realkreditlån. Penge fra køber bliver frigivet, når skødet er tinglyst uden anmærkninger (forbehold), og banken sørger for, at realkreditlån bliver indfriet, inden et evt. overskud kan frigives til sælger.

Selve deponeringskontoen er enten gratis eller koster nogle få hundrede kroner at oprette. Samlet koster indfrielsen mellem 3.000 og 6.000 kr. hos bankerne, inkl. gebyrer til realkreditinstitutter for at indhente tilbud på indfrielse af realkreditlånet.

Du kan godt shoppe rundt og vælge en bank med et billigere gebyr, men har du banklån eller pantebreve i boligen, er det ofte billigst at få din egen bank til at stå for at indfri lånene. Ellers skal en fremmed bank betale gebyrer til din bank for at indfri dine banklån.

Det kan også være en fordel at vælge den bank, der har et samarbejde med dit realkreditinstitut, da de nogle gange tager et mindre gebyr for egne kunder.

Hvad er den billigste løsning?

Har du på forhånd fundet en køber og aftalt prisen, opnår du den billigste løsning, hvilket vil være omkring 25.000-35.000 kr.

Hvad koster et energimærke?

Energimærkning af parcelhuset er obligatorisk, såfremt det eksisterende energimærke er mere end 10 år gammelt (7 år for ældre energimærker).
Energimærkning udarbejdes ofte i forbindelse med tilstands-/elrapporten. Vælger du at få udarbejdet tilstands-/elrapport og energimærke i samme arbejdsgang, tilbyder firmaet ofte en rabat.

Der er lokale forskelle på, hvad et energimærke koster, men staten har fastsat disse priser som det maksimale, der må tages for energimærket. Priserne justeres hvert år af Energistyrelsen.

Hvad koster energimærkning?

Priser for energimærkning af mindre bygninger under 300 m2 per 1. januar 2016
Areal
Bygninger under 100 m2
Bygninger på 100 – 199 m2
Bygninger på 200 – 299 m2
Enfamiliehus uden bygningsgennemgang

Prisen for energimærkning ligger typisk omkring 3.000-5.000 kr. inkl. moms, men kan være både lavere og højere afhængig af fx husets størrelse og alder.

LÆS OGSÅ: Energimærkning af boliger

Hvad koster en tilstandsrapport og en elinstallationsrapport?

En tilstandsrapport og en elinstallationsrapport er ikke lovpligtige, når et hus skal sælges, men er begge er en forudsætning for, at der kan tegnes en ejerskifteforsikring. Således er det mere reglen end undtagelsen, at du som sælger får rapporterne udarbejdet, og dermed opnår en samlerabat for alle 3 rapporter.

Der tilbydes et samlet beløb på under 9.000 kr. for alle 3 rapporter på nogle hjemmesider.

Hvad koster en ejerskifteforsikring?

En ejerskifteforsikring er heller ikke noget krav. Men den sikrer både sælger og køber i forbindelse med en hushandel og nogle år frem, hvis det viser sig, at der er fejl og mangler, der ikke er beskrevet i tilstandsrapporten og elinstallationsrapporten.

Prisen på en ejerskifteforsikring varierer med husets alder, størrelse og dækningens varighed, men svinger også markant fra selskab til selskab.

Normalt deler sælger og køber udgiften, som ligger i niveauet 8.000-25.000 kr.

Sælger indhenter på baggrund af rapporterne selv et tilbud fra et forsikringsselskab og skal kun betale halvdelen af tilbudsprisen – også selvom køber vælger et tegne en dyrere forsikring. Vælger køber at undlade at tegne forsikring, skal sælger ikke betale.

Du kan som køber også tegne en udvidet ejerskifteforsikring. Den koster normalt et par tusinde kroner mere end en almindelig ejerskifteforsikring. En dækning på 10 år frem for den lovpligtige på 5 år kan også være en overvejelse værd, idet de ekstra 5 år koster en brøkdel af de første.

LÆS OGSÅ: Ejerskifteforsikring

Hvad koster en "opfriskning" af boligen?

For at fremme salget kan en lettere "opfriskning" af boligen godt være fornuftig. Det kan være at ordne løse stikdåser, fastgøre hængsler og male, hvor der trænger. Haven skal også helst være pæn og præsentabel, og det er væsentligt, at der er ryddet op såvel ude som inde.

Som det fremgår, behøver omkostningerne til en opfriskning af din bolig ikke at beløbe sig til en formue og vil ofte kunne ordnes for nogle få tusinde kroner.

LÆS OGSÅ: Gør dit hus lettere at sælge

Hvad koster det at flytte?

Udgifterne til flytning varierer naturligvis i forhold til mængden af møbler, tøj, bøger mv. sammen med afstanden til den nye bolig. Flytning af indboet i et standardparcelhus over en begrænset afstand løber op i ca. 10.000-12.000 kr.

LÆS OGSÅ: Sådan klarer du flytningen selv

Vi besvarer spørgsmål bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab