Når du flytter fra én ejerbolig til en anden ejerbolig, løber der en række omkostninger på i form af gebyrer til bank og realkredit, tingslysningsafgift til staten, samt omkostninger til mægler og flytning.

I nedenstående beregner giver vi et bud på, hvor meget det typisk koster at flytte fra et hus til et andet hus eller fra en lejlighed til en anden lejlighed.

Billigst at skifte ejerlejlighed

Både køb og salg af en ejerlejlighed er billigere end ved et hus, da du sparer omkostningerne til ejerskifteforsikring, tilstandsrapport og bygningssagkyndig. Samtidig er udgifterne til mægler og annoncering også lavere end ved en hushandel.

Flytter du fx fra en lille to-værelses lejlighed til to millioner kr. over i en større lejlighed til tre millioner kr., havner de samlede udgifter på ca. 193.000 kr.

Se beregnerens metode og forudsætninger - klik her

Omkostninger ved et salg

Lejlighed

 • Indfrielsesgebyr på lån: 2.000 kr.
 • Fremskaffelse af dokumenter: 2.000 kr.
 • Mægler: 50.000 kr.
 • Markedsføring: 10.000

Hus

 • Indfrielsesgebyr på lån: 2.000 kr.
 • Fremskaffelse af dokumenter: 2.000 kr.
 • El-, energi-, og tilstandsrapporter: 12.750 kr.
 • Halv ejerskifteforsikring: 8.000 kr.
 • Mægler: 75.000 kr.
 • Markedsføring: 15.000

Omkostninger ved et køb

Lejlighed

 • Faste tinglysningegebyrer: 2 gange 1.825 + 1.850: 5.500 kr.
 • Gebyrer til bank og realkredit: 17.254 kr.
 • Gebyrer til ejerforening og administrator: 5.000 kr.,
 • Advokat: 8.000 kr.
 • Udgifter til flytning/istandsættelse: 30.000 kr.

Hus

 • Faste tinglysningegebyrer: 2 gange 1.825 + 1.850: 5.500 kr.
 • Gebyrer til bank og realkredit: 17.254 kr.
 • Advokat: 8.000 kr.
 • Byggesagkyndig: 5.000 kr.
 • Halv ejerskifteforsikring: 8.000 kr.
 • Udgifter til flytning/istandsættelse: 30.000 kr.

Fælles forudsætninger

Satser og beløb er indhentet som et gennemsnit hos de fire største banker og Arbejdernes Landsbank. Genbrug af den variable tinglysningsafgift udgør 75 procent. Nogle banker forlanger et fast gebyr for etablering af et boliglån, mens andre forlanger både et fast og et variabelt gebyr. I beregningen indgår etableringsudgift til boliglånet med et fast beløb baseret på et gennemsnit hos de fem banker for et lån på 375.000 kr.

Variable udgifter ved et køb er sammensat af tinglysningsafgift, kurtage, kursskæring, kursfradrag ved kurssikring og en måneds ekstra husleje. Den ekstra husleje er beregnet på baggrund af nettoydelsen til finansiering af ejendommen. De variable omkostninger er omregnet til en procentdel af købsprisen og udgør 2,0279 procent. 

Variable udgifter ved et salg er sammensat af kurtage og kurstillæg ved indfrielse af lån og omregnet til 0,15 procent af salgssum. Procentsats er beregnet med baggrund i en restgæld på 60 procent af salgsprisen.

Omkostninger i forbindelse med købet er ikke medtaget i finansieringen af den nye bolig. Det indebærer, at banklånet udgør præcis 15 procent af købssummen med en udbetaling på 5 procent og et realkreditlån på 80 procent.

Beregneren leverer en god indikation af de samlede omkostninger ved salg og køb af langt de fleste ejerboliger. Er der tale om liebhaverboliger samt meget dyre eller billige boliger, vil mæglerens honorar kunne afvige betydeligt fra standarden i beregneren. De faktiske flytteomkostningerne vil i disse tilfælde kunne afvige betydeligt fra beregnerens resultat.

Hvad koster en flytning?

Når du køber ny bolig, vil der i sagens natur også være udgifter i forbindelse med at flytte ind. Hvor meget det koster at flytte afhænger i høj grad af afstanden til din gamle bolig, hvor meget der skal flyttes, og om du selv vil stå for flytningen.

Skal du leje en bil til formålet, fås en stor varevogn til almindeligt kørekort til 850 kr. pr. døgn, mens en lastbil til stort kørekort fås for ca. 2.000 kr. pr. døgn.

Har du brug for professionel hjælp, svinger timeprisen for tre flyttemænd plus stor lastbil typisk mellem 1.000 og 1.500 kr.

Hvad koster en hurtig istandsættelse?

Det er selvsagt helt individuelt, hvor meget istandsættelse en ny bolig kræver, inden du har lyst til at flytte ind. De fleste boligkøbere giver boligen en gang maling og eventuelt tapetsering.

Derudover bør du også regne med udgifter til mindre nyanskaffelser som søm, skruer, lamper og gardiner.

Hvis du selv står for at male osv. er det ikke helt ved siden af at sætte ca. 20.000 kr. af til en hurtig istandsættelse, der gør din nye bolig indflytningsklar.

Eventuelt dobbelt husleje

For at få tid til en lettere istandsættelse af din nye bolig, kan du vælge at have to boliger i fx en måned. I så fald skal du medregne en ekstra udgift på en måneds husleje.