Coronavirus eller COVID-19 har stor effekt på det danske samfund netop nu. Der er mange sygdomstilfælde, folk i karantæne og generelt opfordres alle, der kan, til at blive hjemme. Det påvirker i stor grad arbejdsmarkedet – herunder byggeriet og håndværkerne. 

Dermed kan du potentielt opleve, at dit nye hus eller tilbygning, din renovering af badeværelset eller installationen af nye lamper sættes i bero, fordi håndværkerne er forhindret på grund af smitte, sygdom eller karantæne.

Hos brancheforeningen Tekniq, der repræsenterer håndværksvirksomheder inden for el, vvs og metal, ringer mange af medlemsvirksomheder ind med spørgsmål, lyder det fra underdirektør i Tekniq Arbejdsgiver, Thorkild Bang.

- Virksomhederne er bekymret for, hvordan de skal håndtere, hvis nogle af deres ansatte bliver smittet eller kommer i karantæne, siger han.

Corona-smitte er ikke force majeure

I skrivende stund vokser antallet af sygdomstilfælde og karantæneramte dag for dag, ligesom der hele tiden kommer nye regler for, hvordan danskerne skal færdes i det offentlige rum.

Det er de også opmærksomme på i brancheorganisationen Tekniq.

Thorkild Bang forklarer, at begrebet force majeure, som betyder, at begge partner kan fritages fra en kontrakt ved en ekstraordinær situation, næppe kommer i spil, medmindre situationen ændres markant.

- Force majeure kan naturligvis blive aktuelt at bruge, hvis hele Danmark bliver karantæneramt, siger han.

Han bakkes op af advokat Nikolaj Wessel Tromborg fra Leoni Advokater, som samtidig påpeger, at vi nok først kender svaret på force majeure-spørgsmålet langt ude i fremtiden.

- Det er det helt store spørgsmål, som kommer til at henstå som uafklaret, indtil der formentlig er afgjort nogle rets- og voldgiftssager om ganske lang tid, forklarer han og fortsætter.

- Forsinkede eller udeblevne materialeleverancer, som kan henføres til den nuværende, globale krisesituation, vil antageligvis kunne betragtes som force majeure. Det samme vil efter al sandsynlighed gælde, hvis myndighederne udsteder konkrete påbud på byggepladsen, som gør det meningsløst at fortsætte arbejdet. Hvis det ses som force majeure, vil det betyde, at håndværkeren har krav på at udsætte opgavens udførelse. Det er på den anden side mere tvivlsomt, om dette også gælder i tilfælde, hvor en eller flere nøglemedarbejdere bliver ramt af sygdom.

Coronavirus kan forsinke din håndværker

Derimod kan du som forbruger forvente, at opgaven kan blive forsinket, hvis der skulle opstå forhindringer

- Hvis der er tale om en opgave, hvor én medarbejder udfører arbejdet og bliver fx karantæneramt, så er det op til virksomheden at løse opgaven med andre medarbejdere, siger Thorkild Bang fra Tekniq.

- Hvis der er tale om en enkeltmandsvirksomhed, eller at alle ens medarbejdere bliver sat i karantæne, kan det naturligvis være svært. Men så må de finde en samarbejdspartner, der kan udføre arbejdet, hvis der fx er tale om en rørsprængning eller andre hasteopgaver, der ikke kan vente, uddyber han og opfordrer til samarbejde mellem kunder og håndværkere.

- Generelt opfordrer vi til dialog mellem virksomhederne og deres kunder omkring corona. Det gælder inden opgavens start, om hvorvidt der enten i hjemmet eller virksomheden er risiko for corona-smitte. Men også i forhold til, at hvis der opstår udfordringer med fx karantæne, at der udvises forståelse begge veje.

Overvej dagbøder grundigt

Det handler for både forbruger og erhvervsdrivende om at løse situationen bedst muligt, lyder det fra advokat Nikolaj Wessel Tromborg. Derfor skal man overveje brugen af fx dagbøder grundigt, selvom man i sin kontrakt med håndværkeren eller entreprenøren har mulighed for at benytte sig af dette, hvis opgaven ikke skrider fremad som planlagt.

- Selv om der muligvis kan være ret til at påberåbe sig f.eks. dagbøder, eller måske endda ultimativt til helt at ophæve aftalen med håndværkeren, så er det ikke nødvendigvis den bedste løsning for hverken entreprenør eller bygherre, siger han og fortsætter.

- Håndværkerne kan, som alle andre erhvervsdrivende, også komme til at lide under denne krise, og eventuelle krav imod håndværkeren kan være absolut intet værd i praksis, hvis alle bygherrer vælger den hårde model over for håndværkerne. 

- Det er selvfølgelig en balancegang, for man skal også stå fast på sine rettigheder i alle andre henseender. Rådet herfra må blot være, at der manes en smule til besindelse i tvivlstilfælde, hvilket fx kan være situationen, hvor håndværkeren selv eller nogle nøglemedarbejdere bliver ramt af sygdommen.

Forsinkelse kan skyldes mange ting

Opfordringen om at udvise forståelse er en, som Tine Sode, fagekspert i Videncentret Bolius bakker op om.

- I denne usædvanlige tid må man måske være lidt mere overbærende med tidsfristforlængelser. Hvis tidsplanerne ikke kan holde pga. sygdom, bør man som forbruger være mere åben for, at ens opgaver ikke bliver færdige til tiden. Også selv om vi godt ved, det er meget irriterende at skulle vente, når man havde set frem til, at opgaven skulle være udført til et bestemt tidspunkt, siger Tine Sode og forsætter:

- Selvom det ikke lige er de folk, der er i gang med at udføre arbejdet hos dig, der bliver syge, kan det være, at firmaet hjælper et andet firma, der er ramt af sygdom og karantæner. Så vær åben for, at der kan ske forsinkelser. Vi må alle prøve at hjælpe hinanden i denne tid.  

For at sikre dig selv og dit projekt bør du om muligt tage en dialog om corona-risikoen inden projektet start og efterfølgende de generelle anbefalinger, myndighederne har udstedt ift. hygiejne og kontakt med andre mennesker.