Tjekliste | 6 trin

Sådan får du toiletbrættet til at sidde lige

Sidder dit toiletsæde løst, eller skal du montere et helt nyt toiletbræt? Vi viser hvordan, trin for trin.

1. trin

Løsn møtrikken på toiletsædet

Afmontér det eksisterende toiletbræt ved at skrue vingemøtrikken af og løfte brættet op. Hvis vingemøtrikken er meget stram, kan du bruge en papegøjetang til at løsne den med.

2. trin

Rigtig rækkefølge

Hele hemmeligheden i et stabilt montetet toiletbræt ligger i, at de mange dele er samlet korrekt. Her ser du den rigtige rækkefølge. Længst til venstre ser du drejehængslet, der gør det muligt at justere toiletsædets position.

3. trin

Ned med gevindstangen

Placér først proppen i hullet på toiletkummen. Før gevindstængerne ned igennem proppen og husk at sætte gummiringen på drejehængslet først. Drejehængslet skal presses helt ind i toiletsædets hængsel, ellers vil brættet sidde løst, selvom du spænder vingemøtrikken stramt.

4. trin

Gummiring og metalskive

Under toiletkummen skal du først sætte en gummiring og så en metalskive på gevindstængerne. Hold på dem, mens du skruer vingemøtrikken et godt stykke op ad gevindet.

5. trin

Centreret på toiletkummen

Tjek, at toiletsædet er centreret og lige på kummen – og drejehængslerne er presset helt ind.

6. trin

Stram toiletsædet

Stram godt efter med papegøjetangen. Det er en god idé at stramme lidt ad gangen i hver side skiftevis. Hold øje med, at brættet eller drejehængslet ikke flytter sig. Stram forsigtigt til.