Sådan finder og sløjfer du en nedgravet olietank

En lækkende nedgravet olietank kan komme til at koste en formue, hvis olie forurener grunden. Læs, hvordan du kan fjerne tanken og undgå stor efterregning.

utæt olietønde

Hvis du har en utæt olietank i jorden kan det koste dig dyrt. Foto: Colourbox

Den hyppigste årsag til forurening af parcelhusgrunde i Danmark er olieforurening fra en utæt nedgravet olietank. Det kan være din egen olietank, der er synderen, men også lækager fra naboens olietank kan forurene din grund.

Hvorfor er det vigtigt at opdage en nedgravet olietank?

En gammel olietank kan forfalde og springe læk. Hvis den ikke er tømt ordentligt, vil det resultere i, at olie fra tanken flyder ud og forurener den omkringliggende jord.

I værste fald kan forureningen betyde, at din grund skal renses, og regningen for den bekostelige oprydning kan ende hos dig. Ifølge tal fra Energi- og olieforum kostede en oprydning efter en olieforurening fra et oliefyr i drift gennemsnitligt 465.000 kr. ekskl. moms i 2014.

Forurenet jord kan desuden i sjældne tilfælde være farligt for små børn, hvis du for eksempel har dem med i køkkenhave, og de uforvarende kommer til at indtage den forurenede jord. Normalt vil forureningen typisk være at finde i mindst 1 meters dybde.

Dine afgrøder er heller ikke nødvendigvis i fare, da det ikke er sundhedsskadeligt at spise frugt og grønt, der er dyrket i lettere forurenet jord, hvis du og børnene praktiserer almindelig god hygiejne.

Udgør en nedgravet olietank altid et problem?

Nej. Såfremt den nedgravede olietank er sløjfet efter de gældende lovkrav, og altså er fuldstændig tømt for olie og blændet af, udgør den typisk ikke noget problem.

Kan der være en gammel nedgravet olietank på min grund, uden at du ved det?

Ja. Det har kun har været lovpligtigt at registrere nedgravede olietanke siden 1970, og selv om olietanken er registreret, kan det også være, at du ikke ved, at den er der.

Derfor kan det kræve lidt af et detektivarbejde at opklare, om der ligger en gammel olietank gemt på din grund.

olietank i kælder

Hvis du har en overjordisk tank, kan du tjekke hvor gammel den er, og overveje om der findes en gammel nedgravet tank. Arkivfoto.

Hvordan finder du en nedgravet olietank?

Tjek først husets byggesagspapirer. De kan typisk fremskaffes ved at ringe til den tekniske forvaltning i din kommune. Hvis byggesagspapirerne giver anledning til mistanke, kan du evt. spørge naboerne, om de kan huske noget.

Hvis der i dag er en overjordisk olietank, kan du undersøge, hvor gammel den er, og overveje om en evt. tidligere olietank har været en nedgravet model. Få udleveret papirerne hos kommunens tekniske forvaltning eller via Den Offentlige Informationsserver, OIS.

I forbindelse med et huskøb kan du evt. få hjælp af en advokat eller ejendomsmægleren.

Oplysningerne om olietanke - både dem kommunen og OIS anvender - er registreret i Bygnings- og Boligregisteret (BBR). Registeret er baseret på de oplysninger, som indgives, og da disse i visse tilfælde er ufuldstændige, er oplysningerne ikke altid i overensstemmelse med de faktiske forhold. Hvis boligejeren er klar over en fejl, skal han korrigere denne.

Hvordan fjerner du en fritstående eller nedgravet olietank på din grund?

En olietank, som ikke er i drift, skal sløjfes. Det gør du ved at få en kloakmester til at fjerne tankens restindhold, afmontere påfyldningsstudsen og udluftningsrøret samt afblænde og lukke tanken.

For at en tank er fuldstændig tømt, kræver det en bundsugning, da der ellers altid vil ligge 50-100 liter blandet olie, vand og snavs tilbage i bunden, som tankens eget rørsystem ikke kan nå ned til. Ligger olietanken under et område med kørsel eller bygninger, skal den fyldes op med sand for at undgå sammenstyrtning.

Vil du være sikker på, at en gammel olietank på din grund ikke forårsager problemer senere, tilbyder flere virksomheder at grave den op og fjerne den for dig. Det koster i størrelsesordenen 9.000-16.000 kr.

Udfyld og indsend et sløjfningsskema til kommunen senest 4 uger efter, at arbejdet er udført. Find skemaet på kommunens hjemmeside, eller kontakt afdelingen for teknik og miljø.

Få desuden en attest fra firmaet, så du kan dokumentere, at tanken er tømt i henhold til reglerne. Vær også opmærksom på, at mange kommuner forlanger, at olietanke, der ikke er i brug, fjernes helt fra din grund af en kloakmester. Det sker ifølge olietankbekendtgørelsen, der giver tankejeren et valg mellem at lade tanken blive liggende, efter den er tømt og afblændet, eller få den fjernet.

Hvordan undgår du som huskøber en kæmperegning for miljøforurening?

Hvis du vil undgå, at regningen for en evt. jordforurening fra en lækket olietank, ender hos dig, kan du investere i en udvidet dækning af den ejerskifteforsikring, der dækker skjulte fejl og mangler ved boligen, som var til stede på overtagelsesdagen.

For ca. 1.000 kr. kan du blive sikret i tilfælde af, at din grund pludselig bliver forurenet – fx af en nedgravet olietank, som det kan være svært at tjekke er lovligt og forsvarligt sløjfet, netop fordi den er gravet ned.

Hvordan undgår du som hussælger en kæmperegning for miljøforurening?

Som hussælger er det også en fordel for dig, hvis huskøber tegner en udvidet ejerskifteforsikring. Derfor kan du for eksempel tilbyde at betale halvdelen af huskøbers omkostninger til den udvidede forsikring. 
Hvis ikke der er tegnet en udvidet ejerskifteforsikring ved en hushandel, kan køber rette krav mod sælger i op til 20 år efter handlen, hvis der pludselig dukker en skade op forårsaget af en gammel olietank i haven.

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab