Sådan isolerer du en krybekælder

Det nemmeste og billigste er at isolere stuegulvet nede fra krybekælderen. Hvis kælderen er meget fugtig, kan løsningen være at etablere et nyt fundament. Se eksempler på, hvad det koster, og hvad du kan spare.

Isolering nedefra i krybekælderen.
Isolering nedefra i krybekælderen.

Hvorfor isolere krybekælderen?

Der slipper meget varme ud gennem en ældre kælder. I nogle kældre er det helt op til en tredjedel af varmen, som forsvinder ud via kælderen. I sådanne kældre kan man spare meget ved at isolere krybekælderen. Varmetabet afhænger bl.a. af, hvor godt kælderen er isoleret, og om den er opvarmet eller ej.

Der er som regel ventilationshuller i husets sokkel, som sørger for at ventilere krybekælderen. Det har den konsekvens, at stuegulvet over kælderen kan føles meget koldt om vinteren. Du må dog aldrig lukke ventilationshullerne, da de er nødvendige for at holde kælderen tør og huset sundt.

Hvornår trænger krybekælderen til at blive isoleret?

Som tommelfingerregel trænger en krybekælder til at blive isoleret, hvis der er ingen eller blot 50 mm isolering.

Er huset mere end 10 år gammelt?

Er huset mere end 10 år gammelt, vil det ofte kunne betale sig at efterisolere krybekælderen. Der er som regel ingen grund til at efterisolere krybekælderen, hvis huset er under 10 år gammelt.

Er krybekælderen allerede blevet tilstrækkeligt efterisoleret?

Krybekælderen er tilstrækkeligt isoleret, hvis isoleringslaget er 250 mm. Er isoleringslaget mindre, f.eks. 100 mm, hvilket ofte ligger mellem krybekælder og beboelse, er det en god idé at supplere med et ekstra lag isolering på 150 mm.

Det er en god idé at tjekke eventuel eksisterende isolering, inden der sættes ny isolering op. Isolering der har ligget længe, vil ofte trænge til at blive skubbet ordentligt på plads. På tegninger af huset vil du som regel kunne se, om krybekælderen er isoleret.

Hvis krybekælderen er utæt og i dårlig stand, suser der en masse varme ud. Ud over at isolere bør du derfor også tjekke, om ydervæggen er tæt og i god stand, så den holder kulde og fugt ude af huset.

Men det er vigtigt, at du ikke dækker ventilationshullerne til. Går du det, vil du få råd og svamp i krybekælderen.

Få hjælp af en energirådgiver
Hvis du står over for at skulle isolere en krybekælder, kan det godt betale sig at få hjælp af en energirådgiver. Han eller hun kan f.eks. tage et foto af ydervæggene med termografikamera, så du kan se præcis, hvor kælderen er utæt. Energirådgiveren vil også kunne fortælle dig, hvor rentabelt det vil være at efterisolerer. 

Hvordan gør du?

Der er overordnet set to forskellige måder at isolere en krybekælder på:

 • Du kan isolere stuegulvet nede fra krybekælderen.
 • Du kan isolere gulvet oppefra, det kræver de eksisterende gulvbelægninger i stueetagen tages op. 
 • Du kan etablere et nyt terrændæk.

Isolering af stuegulvet nedefra
Den nemmeste og billigste løsning er at isolere stuegulvet nedefra, dvs. ved at montere isoleringsmåtter på krybekælderens loft. Du kan også få sprøjtet papirisolering op på undersiden af etagedækket.

Ulempen ved at fortage isolering nedefra er, at det kan være meget svært at komme til.

Isolering stuegulvet oppefra
Man kan fjerne det eksisterende gulv og isolere i mellemrummet. Denne løsning kan bruges, hvis der ikke er plads nok til at arbejde i krybekælderen, og man samtidig gerne vil have nye gulve. Det er lidt besværligt, da alle gulve over krybekælderen skal op, men det kan gøres i etaper. Det er også lidt dyrere end at isolere nede i krybekælderen.

Etablering af nyt terrændæk
Det er dyrere og mere besværligt at etablere et nyt terrændæk. Denne løsning er den bedste og eneste, hvis krybekælderen er meget fugtig. På den måde fjernes nemlig al fugt fra krybekælderen, og huset får en meget varm "bund". Denne løsning er dog kun aktuel, hvis der i forvejen er mange problemer med fugt, som ikke kan afhjælpes på andre måder. Hermed forsvinder krybekælderen, da hele rummet "fyldes ud".

Hvad koster det?

At isolere stuegulvet nedefra
Isoleringsmåtter, 100 mm tykke, koster ca. 75-125 kr. pr. kvadratmeter, inkl. moms. Det koster ca. 200-600 kr. inkl. moms at få en håndværker til at montere dem under gulvet. Dermed koster det i alt 275-725 kr. pr. kvadratmeter at isolere stuegulvet nede fra krybekælderen (priser 2013). Der skal være tilstrækkelig højde i krybekælderen, hvis du skal håndværkere til at udføre arbejdet.

At isolere stuegulvet oppefra
Det koster ca. 50-200 kr. pr. kvadratmeter gulv at tage det eksisterende gulv op. Isoleringsmåtterne, 100 mm tykke, koster ca. 75-125 kr. pr. kvadratmeter, inkl. moms. Et nyt gulv koster ca. 250-1.200 kr. pr. kvadratmeter. Det koster ca. 450-1.500 kr. pr. kvadratmeter inkl. moms at få en håndværker til at montere underlag og montere isoleringen under gulvet, lægge dampspærre og nyt gulv.

Dermed koster det i alt ca. 825-3.025 kr. pr. kvadratmeter at isolere stuegulvet oppefra.

At etablere et nyt terrændæk
Det koster ca. 4.500 - 6.000 kr. inkl. moms pr. kvadratmeter krybekælder at få etableret et nyt isoleret terrændæk og et kapillarbrydende lag under huset. Prisen er inklusive arbejdsløn og nye gulve (pris 2013).

Hvilke andre fordele er der ved at isolere krybekælderen?

Ud over at spare penge er der også andre fordele ved at isolere en krybekælder. Du slipper for:

 • Kolde gulve og træk ved gulvet i stueetagen.
 • Dårligt indeklima i kælderen.

Hvordan kommer du i gang med at isolere krybekælderen?

1). Få hjælp af en energirådgiver

Det kan være svært at afgøre, hvilken løsning der er den bedste i dit hus. Det kan derfor godt betale sig at få hjælp af en energirådgiver, energikonsulent eller bygningssagkyndig, hvis du er i tvivl om, hvad du bør gøre. Han eller hun kan tage fotos med et termografikamera, så du kan se præcis, hvor dit hus er utæt og trænger til isolering.

Rådgiveren kan også hjælpe dig med at finde ud af, hvor det er bedst at starte, hvis du vil energirenovere.

Du kan søge efter energirådgivere, energikonsulenter eller bygningssagkyndige på internettet. Flere forsyningsselskaber tilbyder også gratis vejledning af deres egne energirådgivere og -konsulenter. På Erhvervs- og Byggestyrelsens portal Boligejer.dk kan du se en liste over bygningssagkyndige og energikonsulenter. Der er også en liste over bygningssagkyndige (heraf er nogle også energikonsulenter), der har fået advarsler som følge af alvorlige eller gentagne fejl i tilstandsrapporter.

2). Tjek din husforsikring
Før du går i gang med at isolere, bør du kontakte dit forsikringsselskab. Hvis du ikke meddeler dit forsikringsselskab, at du skal i gang med et byggearbejde, dækker forsikringsselskabet ikke eventuelle skader, der sker under byggeriet. I de fleste tilfælde vil præmien stige i den periode, hvor byggeriet står på, da der er større risiko for skader i denne periode.

Det kan også være nødvendigt at tegne en særlig forsikring, som dækker skader på eller tyveri af byggematerialer m.m.

LÆS OGSÅ: Forsikring, når du bygger om eller til

3). Skal du udføre arbejdet selv eller få håndværkere til det?
Du bør altid få et professionelt håndværksfirma til at stå for arbejdet, hvis du skal have etableret et nyt terrændæk under huset. Det er vigtigt, at arbejdet udføres af erfarne folk, da der kan ske alvorlige skader på huset, hvis arbejdet ikke udføres korrekt. Det kan f.eks. i nogle tilfælde være nødvendigt at støtte huset, så det ikke får alvorlige sætningsskader.

 

Du bør få håndværkere til at udføre arbejdet, hvis du vil isolere gulvet oppefra.

Du kan godt selv isolere stuegulvet nedefra. I de fleste tilfælde kan du komme ned i krybekælderen gennem en lem i gulvet. Ofte er kælderen kun ca. 1 meter høj, så det er både hårdt og tidskrævende at efterisolere under gulvet, da man i bogstavelig forstand må krybe rundt i kælderen.

4). Hvor mange kvadratmeter kælder skal isoleres?
Mål op, så du ved, hvor mange kvadratmeter gulv der skal isoleres. Derefter kan du købe de nødvendige materialer til projektet eller indhente tilbud fra en håndværker.

5). Vælg materialer

Hvis du selv vil isolere stuegulvet nedefra, skal du bl.a. bruge:

 • Isoleringsmateriale.
 • Materialer til det skelet, isoleringen skal monteres i, typisk lægter og forskallingsbrædder.

Du kan enten isolere med isoleringsruller eller isoleringsmåtter. Det er som regel lidt hurtigere at bruge isoleringsruller, og der bliver også færre samlinger imellem dem. I samlinger kan kulden trænge igennem. Rullerne kan dog være svære at rulle ud, hvis ikke der er så meget plads.

Hvis du skal have gravet ud og etableret et nyt terrændæk, skal der bruges mange forskellige materialer. Da det ikke er en opgave, du selv bør udføre, er det bedst at få håndværkeren til at købe materialer til projektet.

6). Sådan gør du, hvis du vil isolere stuegulvet nedefra
Det er som regel ikke en svær opgave at isolere krybekælderen nedefra. Men der kan være begrænset plads, og det kan gøre opgaven besværlig.

Det kan være nødvendigt at bygge et  skelet, som isoleringen monteres i. Som regel bruges lægter, der måler 38 x 54 mm. Isoleringen kan holdes fast med forskallingsbrædder eller man kan anvende ståltråd som føres fra søm til søn på kryds af isoleringen. Hvis du har meget plads i krybekælderen kan du afslutte med et lag gips, så holdes isoleringen på plads og den drysser ikke ned på gulvet.

Hvis der er ventilationsriste i gavlen, må de ikke dækkes til. Hvis isoleringen fylder for meget og dermed dækker noget af en ventilationsrist, skal der skæres ud, så luften uhindret kan ventilere krybekælderen neden under isoleringen. Der skal skæres riugeligt ind i isoleringen. så luften frit kan passerer.

7). Sådan gør du, hvis du vil isolere stuegulvet oppefra
Først skal alle indfatninger og fodpaneler tages forsigtigt af. Herefter tages det eksisterende gulv op - hvis det gøres forsigtigt, kan det lade sig gøre at genanvende f.eks. et meget flot plankegulv.

Der laves et underlag af forskallingsbrædder, og oven på disse lægges isoleringen i form af hele isoleringsmåtter. Til sidst lægges dampspærre og nyt gulv (evt. genanvendes det oprindelige), og fodpaneler og indfatninger monteres (evt. genanvendes de oprindelige).

Det er ikke gør det selv-arbejde, du bør få en professionel håndværker til at løse opgaven.

Hvad kan du spare?

Eksempel 1: Isolering med 100 mm isolering i krybekælderen
Hvor meget du kan spare afhænger af, etagedækkets opbygning, hvor meget isolering der i forvejen er, hvilken stand krybekælderen er i mv.

I dette tilfælde er der regnet med, at der ingen isolering er og at boligen er opvarmet med et moderne gasfyr.

Krybekælderen i en villa på 135 kvadratmeter i grundplan isoleres med 100 mm isolering, der er ikke plads til mere.

Ca pris for 100 mm isolering = 22.000 kr.
Årlig besparelse i varme = 5.400 kr.
Investeringen har tjent sig hjem efter 5 år

Eksempel 2: Isolering med 200 mm isolering i krybekælderen
Krybekælderen i en villa på 135 kvadratmeter i grundplan isoleres med 200 mm isolering.

Pris for 200 mm efterisolering = 40.000 kr.
Årlig besparelse i varme = 9.500 kr.
Investeringen har tjent sig hjem efter 4 år.

Eksempel 3: Isolering med 200 mm isolering oppefra og etablering af nyt gulv

Krybekælderen i en villa på 115 kvadratmeter i grundplan isoleres med 200 mm isolering.

Pris for 200 mm efterisolering og nyt gulv = 180.000 kr.

Årlig besparelse i varme = 12.000 kr.

Investeringen har tjent sig hjem efter 15 år.

Eksempel 4: Etablering af nyt terrændæk med kapillarbrydende lag og betondæk
Krybekælderen under en villa på 135 kvadratmeter etableres et terrændæk støbt under hele huset.

Pris for nyt terrændæk alt inkl. = 200.000 kr.

Årlig besparelse i varme = 12.000 kr.

Investeringen har tjent sig hjem efter 16 år.

Alle priser er fra 2013.


8). Sådan gør du, hvis du vil etablere et nyt terrændæk
Kontakt et firma med stor erfaring i at etablere terrændæk under et eksisterende hus. Det er ikke gør det selv-arbejde. Tag kontakt til et entreprenørfirma, der kan udføre den type opgaver.

Det er en god idé at få en uvildig byggesagkyndig til at vurdere, hvilken metode og hvilke materialer der bør anvendes i dit hus. Det afhænger bl.a. af jordbundsforholdene på din grund, hvor dybt grundvandet står og fundamentets dybde.

Sådan foregår arbejdet:

 • Først fjernes alle gulvene i stueetagen.
 • Der graves ud til drænlag og isolering.
 • Der etableres et drænlag (kapillarbrydende lag) af grus og sten, der forhindrer, at der suges vand op i kælderen nedefra.
 • Der støbes et betonlag, som radonsikres.
 • Der monteres en dampspærre.
 • Der lægges minimum 200 mm isolering.
 • Det gamle gulv eller et helt nyt lægges på.

9). Sørg for tilstrækkelig ventilation af krybekælderen
Det er meget vigtigt, at krybekælderen er godt udluftet, også efter at den er blevet isoleret. Ellers kan fugten ikke ventileres væk, og du risikerer, at fugten trænger op i huset, og at huset får fugt- og svampeskader.

Det er vigtigt, at der er riste eller ventilationskanaler i kælderens ydervæg, som sørger for gennemtræk i krybekælderen. Der skal være mindst 10 cm fra ristens underkant til jorden/terrænet.

LÆS OGSÅ: Hold krybekælderen ventileret

10). Hvis du vil have håndværkere til at udføre arbejdet
Det er en god idé at bruge et firma, du har fået anbefalet af venner, naboer, kolleger el.lign. En anden mulighed er at bede isoleringsfirmaet om navn og telefonnummer til kunder, så du kan spørge dem, om de har været tilfredse med det udførte arbejde.

Indhent altid minimum tre tilbud, så du får en idé om, hvad opgaven bør koste. Vær opmærksom på, at tilbuddene omfatter alle materialer og alt det arbejde, der skal udføres. Tjek f.eks., om udgiften til isoleringsmaterialer, oprydning og bortkørsel af affald m.m. er med. Det er ikke altid en god idé at vælge det billigste tilbud. Det er mindst lige så vigtigt, at du har tillid til den håndværker, du vælger.

Sørg for at lave en udførlig, skriftlig kontrakt med firmaet. Det gode ved at have en udførlig kontrakt er, at det giver dig bedre mulighed for at klage, hvis det udførte arbejde ikke stemmer overens med det, der er aftalt i kontrakten.

Kontrakten bør bl.a. indeholde:

 • En detaljeret beskrivelse af, hvilke arbejder der skal laves, og hvilke materialer der skal bruges.
 • Deadline for, hvornår arbejdet skal være færdigt.
 • Aftale om, hvem der indkøber materialer og beskytter dem mod regn m.m. i byggeperioden.

LÆS OGSÅ: Håndværkeraftaler.

11). Kontrol
Hvis du ikke har den store håndværksmæssige erfaring, kan det være en god idé at hyre en rådgiver til at gennemgå arbejdet, når det er færdigt. Det kaldes en afleveringsforretning og koster normalt ca. 2500-5000,00 kr. inkl. moms.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab