Sådan isolerer du en krybekælder

For at undgå kulde og træk kan du efterisolere din krybekælder. Men det skal gøres rigtigt for et godt resultat uden fugt og kondens. Se hvordan her.

Isolering i krybekælder

Isolering nedefra i krybekælderen. Ill. Rockwool

Hvorfor isolere krybekælderen?

Der slipper meget varme ud gennem en krybekælder. Der kan forsvinde helt op til en tredjedel af varmen, hvis krybekælderen ikke er tæt og velisoleret. I krybekældre kan du spare energi og penge ved at isolere og sørge for, at den er tæt.

Som regel er der allerede ventilationshuller i husets sokkel, som sørger for at ventilere krybekælderen. Det har den konsekvens, at stuegulvet over kælderen kan føles meget koldt om vinteren. Du må dog aldrig lukke ventilationshullerne, da de er nødvendige for at holde kælderen tør og huset sundt.

Når man efterisolerer sin krybekælder, skal du være opmærksom på, at der sker en forandring i fugtbalancen. Det betyder, at der skal sørges for god og tilstrækkelig ventilation. Det kan du læse mere om i SBi anvisning 224 Fugt i bygninger.

Kolde krybekældre får varmetilskud fra rummene ovenover, og på den måde undgår du fugt og skimmelsvamp. Men ved en efterisolering øger du risikoen for en fordrejning i fugtbalancen, da varmen forbliver oppe i rummene og derved afkøles krybekælderen.

Dette kan du undgå ved at etablere ventilationsåbninger for hver 6 meter ydervæg og med en åbning på mindst 150 cm2. Ventilationshullerne skal placeres minimum 100 mm over terræn.

Der kan i øvrigt være uisolerede vandrør, der skal isoleres, når du er i gang med at efterisolere krybekælderen.

LÆS OGSÅ: Hold krybekælderen ventileret

Hvornår trænger krybekælderen til at blive isoleret?

Som tommelfingerregel trænger en krybekælder til at blive isoleret, hvis der ingen eller blot 50 mm isolering er.

Er huset mere end 10 år gammelt?

Er huset mere end 10 år gammelt, vil det ofte kunne betale sig at efterisolere krybekælderen. Der er som regel ingen grund til at efterisolere krybekælderen, hvis huset er under 10 år gammelt.

Efterisolering af krybekælder

Etabler en dampspærre, når du efterisolerer din krybekælder. For at undgå fugt, kondens og skimmelsvamp skal den placeres korrekt. Arkivfoto.

Er krybekælderen allerede blevet tilstrækkeligt efterisoleret?

Krybekælderen er tilstrækkeligt isoleret, hvis isoleringslaget er 150 mm. Er isoleringslaget mindre, fx 50 mm, er det en god idé at supplere med et ekstra lag, så der samlet er 150 mm.

Det er en god idé at tjekke eventuel eksisterende isolering, inden der sættes ny isolering op. Isolering der har ligget længe, vil ofte trænge til at blive skubbet ordentligt på plads. På tegninger af huset vil du som regel kunne se, om krybekælderen er isoleret.

Hvis krybekælderen er utæt og i dårlig stand, suser der en masse varme ud. Når du efterisolere din krybekælder, bør du også etablere en dampspærre oppe mod den varme side af konstruktionen. Placerer du din dampspærre forkert, kan du få problemer med fugt og kondens og i værste fald skimmelsvamp.

Husk at det er rigtigt vigtigt, at du ikke dækker ventilationshullerne til. Gør du det, vil du få råd og svamp i krybekælderen. Du kan også få skimmelsvamp i krybekælderen, som kan påvirke dit indeklima i boligen.

Få hjælp af en byggesagkyndig eller energirådgiver
Hvis du står over for at skulle isolere en krybekælder, kan det godt betale sig at få hjælp af en byggesagkyndig eller energivejleder. Denne kan besigtige krybekælderen og komme med sin vurdering om, hvorvidt det er forsvarligt at efterisolere eller ej. Han vil også kunne regne sig frem til, hvor rentabelt det vil være.

LÆS OGSÅ: Isolering af krybekælderdæk

Hvordan gør du?

Der er overordnet set 2 forskellige måder at isolere en krybekælder på: 

 • Du kan isolere krybekælderen nedefra – hvis der er plads.
 • Du kan isolere gulvet oppefra, det kræver, at de eksisterende gulvbelægninger i stueetagen tages op. 
 • Du kan etablere et nyt terrændæk, hvor du nedlægger den eksisterende krybekælder. 

Isolering af stuegulvet nedefra

Den nemmeste og billigste løsning er at isolere stuegulvet nedefra, dvs. ved at montere isoleringsmåtter på krybekælderens loft.

Ulempen ved at fortage isolering nedefra er, at det kan være meget svært at komme til, pga. den lave højde. 

Isolering stuegulvet oppefra

Man kan fjerne det eksisterende gulv og isolere i mellemrummet. Denne løsning kan bruges, hvis der ikke er plads nok til at arbejde i krybekælderen, og man samtidig gerne vil have nye gulve. Det er lidt besværligt, da alle gulve over krybekælderen skal op, men det kan gøres i etaper. Det er også noget dyrere end at isolere nede i krybekælderen.

Etablering af nyt terrændæk

Det dyreste er at etablere et nyt terrændæk. Denne løsning er dog den bedste, hvis krybekælderen er meget fugtig og det ikke er muligt at komme af med fugten ved hjælp af ventilationsristene i soklen. Hermed forsvinder krybekælderen, da hele rummet fyldes ud.

LÆS OGSÅ: Planlæg din energirenovering

Hvilke andre fordele er der ved at isolere krybekælderen?

Ud over at spare penge er der også andre fordele ved at isolere en krybekælder:

 • Du slipper for kolde gulve og træk ved gulvet i stueetagen
 • Du får en væsentlig komfortforøgelse i boligen

Hvilke ulemper kan der opstå ved at isolere krybekælderen?

 • Hvis ikke krybekælderen er ordenligt ventileret, kan der opstå fugtproblemer
 • Oplever du fugtproblemer, kan der gå råd og svamp i træværket
 • Skimmelsvamp kan vokse, hvis der ikke er tilstrækkelig ventilation. 

Hvordan kommer du i gang med at isolere krybekælderen?

Få hjælp af en byggesagkyndig eller energivejleder

Det kan være svært at afgøre, hvilken løsning der er den bedste i dit hus. Det kan derfor betale sig at få hjælp af en energirådgiver, energivejleder, energikonsulent eller byggesagkyndig, hvis du er i tvivl om, hvad du bør gøre.

Du kan søge efter energirådgivere, energikonsulenter, energivejlede eller byggesagkyndige på internettet. Flere forsyningsselskaber tilbyder også gratis vejledning af deres egne energirådgivere og -konsulenter.

På Erhvervs- og Byggestyrelsens portal Boligejer.dk kan du se en liste over byggesagkyndige og energikonsulenter. Der er også en liste over byggesagkyndige (heraf er nogle også energikonsulenter), der har fået advarsler som følge af alvorlige eller gentagne fejl i tilstandsrapporter.

Tjek din husforsikring

Før du går i gang med at isolere, bør du kontakte dit forsikringsselskab. Hvis du ikke meddeler dit forsikringsselskab, at du skal i gang med et byggearbejde, dækker forsikringsselskabet ikke eventuelle skader, der sker under byggeriet. I de fleste tilfælde vil præmien stige i den periode, byggeriet står på, da der er større risiko for skader i denne periode. Det kan også være nødvendigt at tegne en særlig forsikring, som dækker skader på eller tyveri af byggematerialer m.m.

LÆS OGSÅ: Forsikring, når du bygger om eller til 

Skal du udføre arbejdet selv eller få håndværkere til det?

Du bør altid få et professionelt håndværksfirma til at stå for arbejdet, hvis du skal have etableret et nyt terrændæk under huset. Det er vigtigt, at arbejdet udføres af erfarne folk, da der kan ske alvorlige skader på huset, hvis arbejdet ikke udføres korrekt.  

Du bør også få håndværkere til at udføre arbejdet, hvis du vil isolere gulvet oppefra.

Du kan godt selv isolere stuegulvet nedefra, men rådfør dig først med en professionel. I de fleste tilfælde kan du komme ned i krybekælderen gennem en lem i gulvet. Ofte er kælderen kun ca. 1 meter høj, så det er både hårdt og tidskrævende at efterisolere under gulvet, da man i bogstavelig forstand må krybe rundt i kælderen. 

Hvor mange kvadratmeter kælder skal isoleres?

Mål op, så du ved, hvor mange kvadratmeter gulv, der skal isoleres. Derefter kan du købe de nødvendige materialer til projektet eller indhente tilbud fra en håndværker. 

Vælg materialer

Hvis du selv vil isolere stuegulvet nedefra, skal du bl.a. bruge: 

 • Isoleringsmateriale.
 • Dampspærre

Du kan enten isolere med isoleringsruller eller isoleringsmåtter. Det er som regel lidt hurtigere at bruge isoleringsruller, og der bliver også færre samlinger imellem dem. I samlinger kan kulden trænge igennem. Rullerne kan dog være svære at rulle ud, hvis ikke der er så meget plads.

Hvis du skal have gravet ud og etableret et nyt terrændæk, skal der bruges mange forskellige materialer. Da det ikke er en opgave, du selv bør udføre, er det bedst at få håndværkeren til at købe materialer til projektet. 

Sådan gør du, hvis du vil isolere stuegulvet nedefra

Det er som regel ikke en svær opgave at isolere krybekælderen nedefra. Men der kan være begrænset plads, og det kan gøre opgaven besværlig.

Det kan være nødvendigt at bygge et skelet, som isoleringen monteres i. Som regel bruges lægter, der måler 38 x 54 mm. Isoleringen kan holdes fast med forskallingsbrædder eller man kan anvende ståltråd som føres fra søm til søm på kryds af isoleringen.

Hvis der er ventilationsriste i gavlen, må de ikke dækkes til. Hvis isoleringen fylder for meget og dermed dækker noget af en ventilationsrist, skal der skæres ud, så luften uhindret kan ventilere krybekælderen neden under isoleringen.

Sådan gør du, hvis du vil isolere stuegulvet oppefra

Først skal alle indfatninger og fodpaneler tages forsigtigt af. Herefter tages det eksisterende gulv op - hvis det gøres forsigtigt, kan det lade sig gøre at genanvende fx et meget flot plankegulv.

Der laves et underlag af forskallingsbrædder, og oven på disse lægges isoleringen i form af hele isoleringsmåtter. Til sidst lægges dampspærre på den varme side af konstruktionen og nyt gulv (evt. genanvendes det oprindelige), og fodpaneler og indfatninger monteres (evt. genanvendes de oprindelige).

Det er ikke gør det selv-arbejde, derfor bør du få en professionel håndværker til at løse opgaven.

LÆS OGSÅ: Terrændæk

Hvad kan du spare?

Eksempel 1: Der isoleres op til en samlet tykkelse af 150 mm i krybekælderen og der er ikke isoleret i forvejen.
Krybekælderen i en villa på 100 kvadratmeter i grundplan isoleres med 150 mm. Der er ingen isolering i forvejen, og huset har et nyere og kondenserende gasfyr.

Ca. pris for 150 mm isolering = 35.000 kr.
Årlig besparelse i varme = 11.000 kr.
Investeringen har tjent sig hjem efter 3,5 år

Hvad kan du spare?

Eksempel 2: Der isoleres op til en samlet tykkelse af 150 mm i krybekælderen og der er 50 mm isolering i forvejen.
Krybekælderen i en villa på 100 kvadratmeter i grundplan isoleres med 150 mm isolering. Der er 50 mm isolering i forvejen, og huset har et nyere og kondenserende gasfyr.

Pris for 100 mm isolering (samlet tykkelse 150 mm) = 25.000 kr.
Årlig besparelse i varme = 2.000 kr.
Investeringen har tjent sig hjem efter 12,5 år.

Hvad kan du spare?

Eksempel 3: Der isoleres op til en samlet tykkelse af 150 mm i krybekælderen og der er 100 mm isolering i forvejen.
Krybekælderen i en villa på 100 kvadratmeter i grundplan isoleres med 50 mm isolering. Der er 100 mm isolering i forvejen, og huset har et nyere og kondenserende gasfyr.

Pris for 50 mm efterisolering = 15.000 kr.

Årlig besparelse i varme = 750 kr.

Investeringen har tjent sig hjem efter 20 år.

Hvad kan du spare?

Eksempel 4: Etablering af nyt terrændæk med kapillarbrydende lag og betondæk.
Krybekælderen under en villa på 135 kvadratmeter etableres et terrændæk støbt under hele huset.

Pris for nyt terrændæk alt inkl. = 200.000 kr.

Årlig besparelse i varme = 12.000 kr.

Investeringen har tjent sig hjem efter 16 år.

Alle priser er fra 2016.

Sådan gør du, hvis du vil etablere et nyt terrændæk

Start med en rådgiver som har forstand på etablering af nyt terrændæk og nedlæggelse af krybekælder. Få ham til at besigtige dit hus og vurdere den bedste løsning.

Denne kan også være behjælpelig med at lave en beskrivelse af projektet, udarbejde udbudsmateriale samt indhente tilbud fra forskellige entreprenører.

Sådan foregår arbejdet: 

 • Først fjernes alle gulvene i stueetagen.
 • Der graves ud til drænlag og isolering.
 • Der etableres et drænlag (kapillarbrydende lag) af grus og sten, der forhindrer, at der suges vand op.
 • Der udlægges trykfast isolering.
 • Der støbes et betonlag (evt. med vandbårent gulvvarme)
 • Der monteres en dampspærre som klæbes op af fodlisten.
 • Det gamle gulv eller et helt nyt lægges på.

Sørg for tilstrækkelig ventilation af krybekælderen hvis du isolerer under den.
Det er meget vigtigt, at krybekælderen er godt ventileret, også efter at den er blevet isoleret. Ellers kan fugten ikke komme væk fra krybekælderen.

Det er vigtigt, at der er riste eller ventilationskanaler i kælderens ydervæg, som sørger for gennemtræk i krybekælderen.

LÆS OGSÅ: Hold krybekælderen ventileret

Hvis du vil have håndværkere til at udføre arbejdet

Det er en god idé at bruge et firma, du har fået anbefalet af venner, naboer, kolleger el.lign. En anden mulighed er at bede isoleringsfirmaet om navn og telefonnummer til kunder, så du kan spørge dem, om de har været tilfredse med det udførte arbejde. Se evt. referencer på internettet. Sørg for at de er medlem af Byg Garantiordningen.

Indhent altid minimum 3 tilbud, så du får en idé om, hvad opgaven bør koste. Vær opmærksom på, om tilbuddene omfatter alle materialer og alt det arbejde, der skal udføres. Tjek fx, om udgiften til isoleringsmaterialer, oprydning og bortkørsel af affald m.m. er med.

Det er ikke altid en god idé at vælge det billigste tilbud. Det er mindst lige så vigtigt, at du har tillid til den håndværker, du vælger, og sørger for at nærlæse kontrakten, samt hvad arbejdet omfatter og hvad det ikke gør.

Sørg for at lave en udførlig, skriftlig kontrakt med firmaet. Det gode ved at have en udførlig kontrakt er, at det giver dig bedre mulighed for at klage, hvis det udførte arbejde ikke stemmer overens med det, der er aftalt i kontrakten.

Hvad bør en kontrakt indeholde?

 • En detaljeret beskrivelse af, hvilke arbejder der skal laves, og hvilke materialer der skal bruges.
 • Deadline for, hvornår arbejdet skal være færdigt.
 • Prisen for arbejdet.
 • Aftale om, hvem der indkøber materialer og beskytter dem mod regn m.m. i byggeperioden.

LÆS OGSÅ: Håndværkeraftaler

Kontrol af arbejdet

Hvis du ikke har den store håndværksmæssige erfaring, kan det være en god idé at hyre en rådgiver til at gennemgå arbejdet, når det er færdigt. Det kaldes en afleveringsforretning og koster normalt ca. 2500-5000,00 kr. inkl. moms.

LÆS OGSÅ: Afleveringsforretning - når håndværkeren er færdig

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab