Sådan klager du over din grundværdi

Hvis du mener, SKAT har vurderet din grundværdi for højt, så du kommer til at betale for meget i grundskyld, kan du klage. Men fristen udløber snart. Læs, hvordan du klager.

Du kan klage, hvis du mener, at SKAT har sat din grundværdi for høj.

Du kan klage, hvis du mener, at SKAT har sat din grundværdi for høj.

Mange danskere fik et chok, da de i deres årsopgørelse fra SKAT så, hvor meget deres grund er blevet vurderet til ved den seneste vurdering fra oktober 2011.

Værst ser det ud i hovedstadsområdet, hvor grundvurderingen i gennemsnit ligger 49 procent højere end den forrige vurdering fra 2009. Stigningen betyder, at boligejerne de næste (mange) år skal betale mere i grundskyld (ejendomsskat).

Klag til SKAT over for høj grundværdi

Hvis du mener, at din grund er vurderet for højt, har du mulighed for at klage til SKAT. Det skal ske inden 1. juli i år.

Hvis du ønsker at klage over din grundværdi, skal din klage være skriftlig og begrundet .

Du kan i din skattemappe under ejendomsvurderingen se, hvor du skal sende din skriftlige klage til, hvis du ønsker at klage per brev. Det afhænger af, hvor du bor.

Hvis du ønsker at klage via internettet, skal du bruge dit nem-id til at få adgang til klageblanketten. Du kan klage via skattemappen ved at skrive en besked under ”kontakt SKAT”.

Sådan klager du over din grundværdi

  • Åbn din skattemappe og klik på punktet ”Kontakt SKAT – ”Skriv besked”.
  • På din vurderingsmeddelelse kan du se, hvem du skal stile din klage til, hvis du ønsker at klage pr. brev. Ønsker du at klage via internettet, bliver du fra punktet grundværdi guidet videre til en klageblanket.
  • Din klage skal være skriftlig og begrundet – det betyder, at du i klagen skal beskrive de konkrete forhold, der efter din vurdering har betydning for, at din grund er vurderet for højt.
  • Hvis du ønsker at klage over 2011-vurdering, skal du gøre det senest d. 1. juli i år.

Sådan vurderer SKAT din grundværdi

SKAT vurderer værdien af din grund på baggrund af en statistisk model, der tager udgangspunkt i salgsprisen for de grunde, der er blevet solgt i området.

Mange steder i hovedstadsområdet, hvor stigningerne i vurderingerne har været størst, er der dog kun blevet solgt få grunde. Derfor beregner SKATs model værdien ud fra forholdet mellem salgsprisen for ejendomme og grunde i lignende områder. SKAT regner på den baggrund ud, hvor meget din grund vurderes at være værd.

Ændrede forhold kan give rabat i grundskyld

SKAT har som udgangspunkt adgang til alle relevante oplysninger om din grund. Men der kan være tilfælde, hvor forhold har ændret sig, uden at SKAT har været opmærksom på det, eller hver der er særlige forhold omkring din grund, der ikke er registreret.

Det kan fx være, at der er tale om en koteletgrund, at grunden er blevet kategoriseret som stærkt forurenet eller andre forhold, der gør, at din grund ikke er sammenlignelig med de øvrige grunde i området. Det er det, du i din klage skal redegøre for.

Kun få boligejere klager over grundværdier

Ved den seneste ejendoms- og grundvurdering fra 2009 var der 7.500 klager i alt, men parterne, altså boligejeren og SKAT, nåede til enighed i cirka 3.500 tilfælde, så kun knapt 4000 klager gik videre til vurderingsankenævnet .

SKAT opdeler ikke klagerne i forhold til, om de vedrører ejendomsvurderingen eller grundvurderingen, men SKAT oplyser, at langt størstedelen af klagerne vedrører ejendomsvurderingen. Det skyldes ifølge SKAT, at der oftere kan være store forskelle på umiddelbart sammenlignelige ejendomme, mens grundværdierne i et bestemt område kun sjældent varierer markant.

Klage giver kun små besparelser

Hvis SKAT giver dig medhold i din klage, vil selve vurderingen af grundværdien blive ændret. Det betyder, at beskatningsgrundlaget er mindre, og at du derfor skal betale mindre i grundskyld. Der vil dog i langt de fleste tilfælde være tale om mindre reguleringer.

Samtidig har mange af landets kommuner et stort efterslæb i forhold i grundskylden, da den maksimalt kan stige med 7 procent om året, hvilket slet ikke svarer til de store stigninger i grundværdien, der var i midten af ’nullerne’.

Det betyder, at beskatningsgrundlaget ofte er markant lavere end den seneste vurdering fra SKAT. Er det tilfældet, skal du stadig betale lige så meget i grundskyld nu, selv om grundværdien sættes ned.

Fakta om grundværdi

Hvad er grundskyld?

Alle grundejere betaler grundskyld, eller ejendomsskat som det også kaldes. Grundskylden betales til kommunen og beregnes som en promillesats af grundens værdi. Kommunerne kan selv fastsætte grundskyldspromillen. Den skal dog ligge mellem 16 og 34 promille.

Hvor meget kan grundskylden stige?

Grundskyldens beskatningsgrundlag må hvert år stige med maksimalt 7 procent. Den præcise sats fastsættes af Folketinget. De foregående år har satsen været 7 procent, i 2012 er den 4,3 procent.

Det betyder, at selvom grundværdien er steget med fx 25 procent, så vil beskatningsgrundlaget kun stige med maksimalt 7 procent i år. Selve grundskylden vil dermed også stige med maksimalt 7 procent, medmindre kommunen regulerer promillesatsen.

Hvad betyder reguleringen af grundskyld?

Reguleringen af, hvor meget beskatningsgrundlaget maksimalt må stige fra år til år, betyder, at beskatningsgrundlaget kun følger grundvurderingen til et vist niveau. Det beskytter boligejerne, når priserne stiger meget, men til gengæld betyder det, at der i de perioder opbygges et efterslæb, som skal betales på et senere tidspunkt. Er grundværdien steget med 25 procent, kan du altså højst betale 7 procent mere på et år, men de næste år skal du betale ekstra, ind til du når stigningen på 25 procent.

Det vurderes, at der på landsplan venter en skattestigning på 35 procent eller 3,6 milliarder kroner, der skal udmøntes de kommende år.

Hvordan fastsættes grundens værdi?

Grundens værdi fastsættes af SKAT, der vurderer ejendomme i oktober i ulige år. Den gældende vurdering er fra 2009, mens vurderingen fra efteråret 2011 først får effekt i 2013 og 2014.

Hvordan kan grundskylden stige under et skattestop?

I modsætning til ejendomsværdiskatten er grundskylden ikke omfattet af skattestoppet. Den er faktisk steget med 70 procent, siden skattestoppet blev indført, og det betyder, at kommunerne sidste år modtog over 20 milliarder kroner i grundskyld.

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab