Sådan minimeres risikoen for skimmelsvamp i nye huse

Ofte skyldes skimmelsvamp i nye huse, at byggematerialer og husets konstruktioner ikke har været ordentligt beskyttet mod fugt under opførelse af huset. Et svampeangreb i et nyopført hus kan dog nemt forebygges.

Uhensigtsmæssig opbevaring af
materialer. Foto: BYG-ERFA

Uhensigtsmæssig opbevaring af materialer. Foto: BYG-ERFA.

Hvad er typisk årsag til skimmelsvamp i nye huse?

Skimmelsvamp opstår både i nye og gamle huse. Årsagen til at den opstår, kan være meget forskellig. Men fælles for et hvert angreb af skimmelsvamp er, at de nødvendige vækstbetingelser skal være til stede, for at svampen kan gro.

Skimmelsvamp forekommer mange steder i både betydelige og ubetydelige mængder og trives bedst under temperaturforhold på 20-30 grader. For at den kan gro, skal der først og fremmest være fugt og næring til stede. Næringen består af de organiske materialer, som fx kan være at finde i de byggematerialer, som anvendes til opførelsen af huset, mens fugten som regel bliver tilført under selve opførelsen.

Hvordan undgår du skimmelsvamp i et nyt hus?

Det er utænkeligt, at skimmelsvamp i ubetydelige mængder vil kunne undgås. Men en større forekomst af skimmelsvamp kan du selv gøre en del for at forebygge:

  • Sørg for at opbevare byggematerialer korrekt under opførelsen af huset.
  • Tildæk åbne konstruktioner under byggeprocessen, så du beskytter dem mod fugt.
  • Sørg for ordentlig ventilation af huset.

LÆS OGSÅ: Tjek dit indeklima

Hvordan beskytter du materialer på byggepladsen mod skimmelsvamp?

Skimmelsvamp sætter sig primært på organiske materialer. De materialer, der især skal beskyttes, er organiske materialer som træ. Men også det lag pap, der er på begge sider af en gipsplade, er udsat.

Bagmure i gasbeton våde efter regn-
vejr. Foto: BYG-ERFA

Bagmure i gasbeton våde efter regnvejr. Foto: BYG-ERFA.

Hvis den relative luftfugtighed er meget høj (95 procent), kan svampen også angribe uorganiske materialer som mursten og beton.

Ved nybyggeri er det vigtigt, at byggematerialer, der er følsomme over for fugt, opbevares korrekt.

Skimmelsvamp findes naturligt i det øverste jordlag, så byggematerialer må ikke opbevares direkte på jorden. Opbevares materialerne udendørs er det desuden vigtigt, at de er ordentligt tildækket.

Materialerne opbevares bedst i et telt eller i et skur. Men selv i et skur med betongulv bør materialerne ikke ligge direkte på gulvet men skal hæves en smule. Lægger du dem fx på lægter el.lign., er det muligt for luften at cirkulere luft under materialerne. På den måde undgår du, at de suger fugt fra underlaget.

Hvis byggematerialerne bliver våde, vil der være behov for at tørre dem inden brug. Er materialerne hårdt ramt af fugt, bør du overveje at bortskaffe dem og anskaffe nye.

For eksempel spær, der er blevet fugtige efter at have ligget på eller i nærheden af den fugtige jord, har en forøget risiko for at blive angrebet af skimmelsvamp, når de bygges ind i tagkonstruktionen. Risikoen er især stor, hvis udluftningen på det færdigbyggede loftet ikke er tilstrækkelig - især hvis isoleringen ligger helt op ad taget i stedet for at ligge 5 cm fra tagets underside. Det er værd at bemærke, at skimmelsvamp trods alt ikke er trænedbrydende.

Gipsvægge, som ikke har været dækket til, og som det har regnet ned i, kan heller ikke komme af med vandet igen. Den fugt, der ligger inde i væggene, kan derfor på kort tid give grobund for skimmelsvamp.

LÆS OGSÅ: Korrekt opbevaring af byggematerialer

Hvordan forebygger du skimmelsvamp, mens huset bliver bygget?

Da fugt er en betingelse for, at skimmelsvampen overhovedet opstår og kan trives, er det først og fremmest vigtigt at beskytte huset mod regn og sne, mens det er under opførelse.

kælderlokale angrebet af skimmelsvamp

Sørg for at byggerier er dækket til for regn under opførsel. Ellers er der stor risiko for fugtskader i konstruktionen. Arkivfoto.

Inden konstruktionerne bliver lukket, er de særligt følsomme. Bliver der lukket for en konstruktion, som er fugtig, vil du kunne risikere, at skimmelsvampen får fodfæste inde i selve konstruktionen, hvilket du ofte først vil opdage noget tid efter byggeprocessen er afsluttet.

Sørg for at overdække byggeriet med presenninger, et telt eller et stillads med tag over, så fugt ikke kan trænge ind i konstruktionerne. Anvender du presenninger bør du jævnligt kontrollere, at der ikke kan trænge vand ind langs kanterne og de steder, hvor presenningerne lapper over hinanden. Under alle omstændigheder skal overdækningen fastgøres så forsvarligt, at den ikke kan blæse af.

Har det fx regnet ned i isoleringen på et loft, der endnu ikke har fået lagt tag, forsvinder vandet ikke af sig selv. Isoleringen skal skiftes, da vandet i gennemvåd mineraluld ikke kan komme væk. Selvom udluftningen af loftkonstruktionen ville være tilstrækkelig under normale omstændigheder, vil så store mængder vand ikke kunne ventileres bort. Desuden vil isoleringsevnen ikke være den samme efter vandskaden.

Er præfabrikerede elementer og huse bedre beskyttet mod skimmelsvamp?

I udgangspunktet, ja.

Præfabrikerede huse af træ sælges ofte på, at det er tørt byggeri, fordi de elementer, husene består af, bliver produceret i en fabrikshal. Det gør en stor fordel, fordi der er større sikkerhed for, at elementerne er tørre, når de forlader fabrikken.

Selvom der anvendes præfabrikerede elementer eller der opføres et præfabrikeret hus, er det stadig utrolig vigtigt at dække elementerne omhyggeligt til, indtil der er fast tag over dem. Bliver elementerne monteret i styrtende regnvejr uden at blive beskyttet, vil der være tilsvarende problemer som ved traditionelt nybyggeri.

LÆS OGSÅ: Præfabrikation af moduler og elementer

Hvilke forholdsregler mod skimmelsvamp skal der tages ved muret byggeri?

I muret byggeri er der et naturligt fugtindhold, bl.a. fra det vand, der er i mørtlen i fugerne mellem murstenene og i betonen i gulvkonstruktionen (det såkaldte terrændæk). Det er vigtigt, at huset tørre tilstrækkeligt, inden der kommer fugtfølsomme (organiske) materialer ind i det. Normalt vil det kunne gøres ved at lukke huset med tag og vinduer og så sætte varme på.

utæt dampspærre angrebet af svamp

Det er væsentligt at dampspærren er helt tæt, for at minimere risikoen for skimmelsvamp. Foto: Morten K. Mathiasen.

I både muret byggeri og præfabrikeret byggeri af træ er der normalt behov for en dampspærre i loftskonstruktionen, som skal sikre, at fugtig luft inde i boligen ikke presses ud gennem husets tag.

Hvis dampspærren ikke er 100 procent tæt, vil varm fugtig luft stige op på loftet og kondensere på kolde materialer deroppe, og så er der gode betingelser for skimmelsvamp. Hvis dampspærren brydes ved , lampeudtag m.m. i loftet, er det vigtigt, at samlingerne omkring disse er helt tætte, så dampen ikke kan trænge igennem og op til tagkonstruktionen.

LÆS OGSÅ: Dampspærre

Hvordan undgår du, at der kommer fugt i det færdige hus?

Nye huse er som regel forholdsvis tætte. Derfor er vigtigt at lufte godt ud, hvis du vil undgå, at den fugt, som husets beboere producerer, danner grobund for skimmelsvamp. Hvis huset har et ventilationsanlæg med varmegenvinding, er behovet for udluftning ikke så stort og kan i nogle tilfælde helt udelades, da luften udskiftes hele tiden via anlægget.

LÆS OGSÅ: Genbrug af varme med varmegenvinding

Der er også vigtigt, at temperaturen i samtlige rum i huset er ens, da varm og fugtig luft fra et varmt rum kan kondensere på kolde overflader i et koldt rum. Det er især vigtigt, hvis du har badeværelse i forbindelse med soveværelset. Sørg for at lukke døren mellem badeværelse og soveværelse, når du tager bad.

Når du lufter ud i badeværelset, efter et bad, er det en rigtig god idé også at åbne vinduet 5-10 minutter med døren til soveværelset lukket.

Er badeværelset placeret lige ved siden af en uisoleret eller utæt loftslem eller loftstrap er det vigtigt at lukke badeværelsesdøren helt til imens og lige efter, du har været i bad. Det skyldes, at dampen vil søge hen imod det koldeste område ved loftslemmen - og i værste fald trænge op igennem til tagkonstruktionen og over tid skabe fugtproblemer med skimmelvamp til følge.

LÆS OGSÅ: Ventilation af boliger

Kilder og henvisninger

Kilder:

  • "Skimmel Forebyggelse Projektering Vedligehold Vækstbetingelser" | BYG-ERFA (99) 05 12 31
  • "Afdækning skimmelsvampe Trækonstruktioner Byggeprocessen Gipsplader" | BYG-ERFA (99) 02 11 29
  • Teknologisk Institut

Henvisninger:

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab