Sådan skifter du el-leverandør

  1. Undersøg din opsigelses- og bindingsfrist. Du kan som oftest opsige din elaftale med et varsel på løbende måned samt 1 måned. Nogle produkter kan have binding på fx 6 måneder. Undersøg det i dine betingelser.
  2. Gå ind på Elpris.dk. Find det produkt, der passer til dig ved at indtaste postnummer og boligstørrelse. Er du interesseret i grøn strøm, kan du afkrydse feltet 'Kun klimavalg'. Du kan også vælge de produkter, der tilbyder flexafregning. 
  3. Vælg produkt. Under 'Læs mere' ud for hvert produkt kan du læse mere om produktet. Hvis du ønsker dette produkt, trykker du på 'Skift til dette produkt og udfylder de korrekte oplysninger.
  4. Underskriv. Herefter udfærdige den nye elleverandør en leveringsaftale på det produkt, du ønsker. Kontrakten underskrives på papir eller digitalt.
  5. Resten sørger den nye leverandør for. Den nye leverandør sørger automatisk for at informere din tidligere leverandør om dit skifte.
  6. Aflæs elmåler. I forbindelse med skiftet får du besked om at aflæse din elmåler. Dette gælder dog kun, hvis du ikke har en moderne elmåler, som elselskabet kan aflæse automatisk. Din tidligere leverandør sender en slutopgørelse senest seks uger efter skiftet.

Kilde: Elpris.dk

Frit el-valg: Sådan skifter du el-produkt

Du har siden 2003 selv kunnet vælge, hvilket selskab der skal levere el i hjemmet. Du kan vælge frit mellem udbydere, eller du kan beholde den, du har. 

Elpris.dk har gjort det let at overskue de mange udbydere og deres services. Det er også her, du nemt kan skifte til et nyt produkt. Elpris.dk er Forsyningsselskabets egen side og dermed uvildig. Du kan sagtens bruge andre sammenligningstjenester, men vær opmærksom på, om de tjener penge på, at du skifter til bestemte el-leverandører. 

Du kan også skifte direkte gennem en el-leverandør, fx over telefonen, på deres hjemmeside eller i et brev. 

Som lejer har du også frit elvalg, medmindre andet er aftalt med udlejer eller bestemt af lejekontrakten. Ejeren af ejendommen hæfter dog for beslutningen, så aftal nærmere med vedkommende, hvis du overvejer at skifte eller hvis du skal flytte ind eller ud af lejemålet.

Hvor meget kan du spare ved at skifte elselskab?

Selve skiftet er gratis, så om du kan spare på det, afhænger af forskellen i pris på abonnement og selve elprisen.

Størstedelen af prisen på din el styres af afgifter, PSO og moms. Faktisk er det kun 18 procent af den pris du betaler for din el, som styres af konkurrence. Det er derfor også kun de 18 procent samt et eventuelt abonnement, der påvirker prisen på dit elvalg. 

På trods af det, kan du som gennemsnitlig forbruger spare en del penge. Ifølge Forsyningstilsynets elprisundersøgelse for 2018 kan en forbruger spare mellem 90 og 780 kroner afhængigt af forbugets størrelse og om el-andelen afregnes ud fra en fast eller variabel pris. 

Den gennemsnitlige pris for den andel du kan påvirke var i 2018 på 42 øre/kWh. Mens der er en forskel på ca. 91 øre/kWh mellem den højeste og den laveste pris ved en sammenligning af faste priser på elpris.dk (1. november 2019).

Du kan derfor spare ca. 1.800 pr. halvår ved at skifte fra den dyreste til den billigste leverandør, hvis dit årlige forbrug er 4.000 kWh.

Har du grøn strøm?

Mere end hver fjerde boligejer er i tvivl om deres strøm er grøn. Det viser en YouGov-undersøgelse fortaget for Videncentret Bolius i oktober 2019.

Undersøg det selv ved at tjekke din elregning og find navnet på dit el-produkt. Gå derefter til elpris.dk, hvor du kan tjekke om dit el-produkt er et klimavalg.

grøntelvalg.dk kan du se hvilke el-produkter, der er de mest klimavenlige. 

Hvordan kan du vælge grøn strøm?

Udover prisen på dit el-produkt, kan du også påvirke, hvor grøn den er. El vil i fremtiden udgøre en større del af vores samlede energiforbrug, og da energi er den største klimasynder i Danmark, vil et aktivt tilvalg af grøn energi bidrage til et grønnere samfund med mindre CO2-udledning. Statens mål er, at hele Danmarks elforbrug i 2030 dækkes af vedvarende energi.

Det er ikke muligt at få strømmen fra en bestemt vindmølle og så direkte hjem til din stikkontakt. Alt produceret strøm forsyner i det fælles elnet. Strømmen fra vindmøllen blandes altså med strøm fra fx afbrænding af kul. Det har derfor ingen praktisk betydning for dig som bruger at vælge et klimavenligt produkt.

Men du har mulighed for at vælge et selskab, som kun køber strøm fra vedvarende energikilder som fx vindmøller og solceller eller som på anden vis bidrager til et grønnere samfund. På elpris.dk kan du vælge klimavenlige produkter og læse om, hvordan det enkelte produkt bidrager til et grønnere samfund.

Er du interesseret i grøn strøm, kræver det, at du aktivt ændrer til et sådant produkt. Det Økologiske Råd har lavet en guide til et grønt el-valg. Her anbefales det, at du betaler lidt ekstra for sin strøm. Udover, at du er sikret, at strømmen er fra vedvarende energikilder, vil også være med til at investere i ny vedvarende energi. Læs mere på grøntelvalg.dk.

Hvor mange elselskaber kan du vælge imellem?

Der er rigtig mange udbydere af el i Danmark, og det kan umiddelbart være svært at overskue markedet. Ifølge Forsyningstilsynet var der i 2018 295 forskellige el-produkter at vælge mellem.

Men på forbrugerportalen Elpris.dk kan du få et overblik over elleverandørerne. Indtil 2013 har der været et antal el-leverandører, der har haft forsyningspligten, og Forsyningstilsynet (tidligere: Energitilsynet) har reguleret elpriserne, men nu er forsyningspligten i udbud, og du skal selv aktivt vælge til, hvis du vil skifte. Priserne holdes nede ved indbyrdes konkurrence mellem elselskaberne.

Hvad bør du overveje, når du skifter el-leverandør?

Du ved måske, hvad du betaler for el pr. enhed, men hvordan kommer den til din bolig, på hvilke betingelser, og er der penge at spare ved at skifte elleverandør? Det er de færreste mennesker, der har sat sig ordentligt ind i, hvor de får deres el fra.

Det kan være en god idé at undersøge forskellige udbyderes priser. Ved hjælp af Elpris.dk's prisangivelser kan du se, hvad et skift af leverandør kan betyde for dig og dit elforbrug. Der kan være penge at spare, men det kræver lidt arbejde at undersøge markedet grundigt og sætte sig ind i leveringsbetingelser m.m.

Hvordan får du billig strøm?

Det er kun 18 procent af elregningen, der påvirkes af konkurrence på det frie elmarked. Det skyldes, at elforbruget er pålagt betydelige skatter og afgifter, som ikke ændres. Desuden går en betydelig del af eludgiften til drift og vedligeholdelse af elnettet. Derudover har enkelte el-produkter et abonnement. 

For at finde den billigste elpris kan du gå ind på Elpris.dk:

  • Indtast dit postnummer og boligstørrelse.
  • Sammenlign elselskabernes priser.
  • Vær bl.a. opmærksom på, om der er særligt lave priser i begyndelsen, og husk at sammenligne ens perioder, før du vælger det bedste tilbud.

Lad andre styre dit valg af el-selskab

Som noget relativt nyt, tilbyder flere virksomheder at stå for dit valg af el-selskab. Gennem et abbonement hos dem, står de for løbende at skifte til den ifølge dem bedste og billigste elaftale - og de står for alt i den forbindelse, så du ikke skal foretage dig noget. 

Det gør sig gældende hos KredsløbGoswitch.dkGreensavers.dkElbot.dk, Elberegner.dk.