Tjekliste | 15 trin

Sådan skifter du revnet eternitplade

Du bør straks skifte en tagplade, der er i stykker. Se her trin for trin, hvordan du skifter en bølgeeternitplade.

1. trin

Det skal du bruge

Køb det antal plader, som du skal skifte - plus en ekstra, som kan bruges, hvis en plade går i stykker eller måske skæres forkert. Derudover skal du bruge en boremaskine med et murerbor, så du kan bore huller til montagen, hvis der ikke er præ-borede huller. Et topnøglesæt med en skralde, så boltene kan løsnes og spændes. Hvis pladerne skal klippes i hjørnerne, skal du også bruge en knibtang samt en blyant. Brug en hammer og nye monteringsbolte til at montere de nye plader.

2. trin

Tjek, om dit tag indeholder asbest

Det er forholdsvis enkelt at finde ud af, om der er asbest i dit skifereternittag eller bølgeeternittag. Eternittage fra før 1984 indeholder altid asbest. Eternittage fra 1984-1988 kan indeholde asbest. Eternit produceret efter 1988 indeholder ikke asbest.

Du kan finde ud af, om dit bølgeeternittag har asbest ved at tjekke oversiden af tagpladerne. Her vil der være trykt et nummer med 5-10 cifre. Hvis det første tal er 0 eller 1, indeholder tagpladen asbest. Hvis det første tal er 4 eller 5, er der ikke asbest i taget. Der er asbest i denne plade. Du må gerne selv udskifte bølgeeternitplader med asbest. Sørg for at få pladerne ned hele, så ikke asbestfibrene spredes.

3. trin

Løsn pladen, som skal skiftes

Start med at løsne den plade, som er revnet. Det kan gøres med en skralde.

4. trin

Brug kun nye montageskruer

Her ses det tydeligt, hvorfor der kun skal bruges helt nye montageskruer. Den gamle skrue er helt nedbrudt, og tagpappen er delvist opløst og ikke-eksisterende.

5. trin

Fjern pladen

Træk den gamle plade forsigtigt ud og læg den til side.

6. trin

Brug den gamle plade som skabelon

Læg den gamle plade ovenpå den nye plade, så du kan strege både afskæringer og bolthuller op. Sørg for, at den flugter med kanten, så de nye huller og afskæringer passer perfekt.

7. trin

Streg op

Streg henholdsvis afskæringer og bolthuller op.

8. trin

Klip afskæringen af

Klip den nye afskæring af med en knibtang. Klip små bidder ad gangen, så der ikke flækker større partier af.

9. trin

Montér den nye plade

Når den nye plade skal monteres, er det vigtigt at løsne alle pladerne omkring den, som skal skiftes, ellers kan du ikke løfte den nye plade ind under de eksisterende. Det kan være lidt svært at få pladen på plads, så det er en god idé at få en til at hjælpe dig.

10. trin

Montér de nye skruer

Når du monterer de nye montageskruer, er det en god idé at slå dem fast med en mindre hammer, så de får fat i lægterne, inden du spænder med skralden.

11. trin

Så skal der spændes

Den nye plade skal spændes, men du må ikke spænde den for hårdt, så den revner. Spænd, så du kan mærke, den spænder på pladen, og du kan se kraven på bolten blive spændt imod eternitpladen.

12. trin

Sæt kraven på plads

Tag din hammer og bank forsigtigt kraven helt på plads, så den slutter helt tæt til tagpladen. Hvis ikke du gør det, vil kraven have en tendens til at bøje opad, hvilket også indikerer, at pladen måske er spændt i overkanten.

13. trin

Færdigt arbejde

Tagpladen er nu skiftet og kan holde minimum 30 år. Det kan de andre tagplader nok ikke, så husk at vurdere, om det kan betale sig at skifte alle plader, inden du skifter alt for mange plader. Få en rådgiver eller en tømrer til at vurdere tagets tilstand.

14. trin

Bær den revnede plade forsigtigt ned

Få båret den gamle, revnede plads forsigtigt ned, så ikke asbestfibrene spredes.

15. trin

Plader med asbest skal på genbrugsstationen

Husk at få transporteret de gamle tagplader med asbest til genbrugsstationen, så de kan blive destrueret korrekt. Tagpladerne skal ikke emballeres inden transport til genbrugsstationen. Men det kan være en god idé at lægge dem på en trailer eller et stort stykke plastik, hvis de skal i bilen.
Du skal være opmærksom på, at ikke alle genbrugsstationer vil modtage asbestholdigt affald. Husk at tjekke reglerne for din lokale genbrugsstation.