Sådan slipper du – og din nabo - for støj fra din varmepumpe

En luft til vand-varmepumpe kan larme meget, hvis den placeres det forkerte sted eller på det forkerte underlag. Læs, hvordan du undgår støj fra din varmepumpe.

Brrrhmm... Brrrhmm... Brrrhmm...

En konstant summen og brummen fra din luft til vand-varmepumpe kan hurtigt forvandle din glæde over grøn og billig varme til rendyrket irritation. Og placerer du varmepumpen uheldigt, kan baggrundsstøjen sætte gang i en opslidende konflikt med din nabo.

Det er ventilatoren og kompressoren i varmepumpens udendørs enhed, der larmer.

Må varmepumpen støje i skel ind mod naboen?

Hvis larmen fra din varmepumpe overskrider støjgrænsen ved naboerne, og din nabo klager til kommunen, kan du risikere, at du skal fjerne varmepumpen igen.

LÆS OGSÅ: Varmepumper

Hvor meget må din varmepumpe støje?

Der er ingen præcise krav til varmepumpers støjniveau. Din kommune fastlægger den støjgrænse, du skal overholde i forhold til dine naboer, og de fleste bruger Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser, som du kan se i skemaet nedenfor.

Bor du i et almindeligt hus i en by, må varmepumpen fx højest have et støjniveau på 35 decibel (dB) fra kl. 22 om aftenen til kl. 7 om morgenen.

Støjgrænse for varmepumper (Lr)

Døgnperiode Sommerhusområder Tæt lav boligområde (parcelhuse, rækkehuse mv.) Etageboliger, Blandet bolig og erhverv, Det åbne land (enkeltliggende huse)
Hverdage kl. 7-18 Lørdage kl. 7-14 40 dB 45 dB 50-55 dB
Hverdage kl. 18-22 Lørdage kl. 14-22 Søndage kl. 7-22 35 dB 40 dB 45 dB
Alle dage kl. 22-7 35 dB 35 dB 40 dB

LÆS OGSÅ: Naboer

Sådan mindsker du støj fra luft til vand-varmepumpen

Vælg den rette placering til varmepumpens udedel

Den letteste måde at undgå støjgener fra luft til vand-varmepumpen på er at vælge placeringen med omhu. Mange fokuserer kun på at holde rørforbindelserne korte, men længere rørforbindelse kan være prisen værd, hvis det betyder, at du slipper for støj på din terrasse og undgår sure naboer.

Sådan placerer du varmepumpen:

 • Hold god afstand til soveværelsesvinduer, stuevinduer og terrasser – både dine egne og naboens.
 • Hold afstand til skel.
 • Undlad at placere den ovenpå garage- eller carporttaget, da det kan øge støjen.
 • Test den bedste placering på din grund med Energistyrelsens støjberegner.
  I støjberegneren indtaster du din varmepumpes lydeffektniveau og placerer herefter varmepumpen på et luftfoto af dit hus. Så viser beregneren, hvor meget støjen vil sprede sig.
 • Er der fliser eller anden hård overflade på arealet mellem varmepumpen og naboen, vil det forstærke støjen, mens bløde overflader som græs derimod vil absorbere lyden.
 • Placér evt. varmepumpen mellem fx udhus eller haveskur og naboen. Bygninger skærmer støjen.
 • Placér IKKE varmepumpen inde i fx et skur eller en garage.

Montér varmepumpen mest støjforsvarligt

 • Opstil varmepumpens udedel på terræn, hvis det er muligt. 
 • Hvis ikke, så montér varmepumpen på en konstruktion, der er så stiv og tung som muligt. Undgå montering på lette vægge af gips eller træ. Montering på stolper giver ofte mindre støj end montering på en let væg.
 • Stil varmepumpen på et tungt underlag, fx betonfliser, som vibrationerne ikke kan forplante sig til. 
 • Sæt gummifødder under varmepumpens hjørner (vibrationsisolatorer).
 • Køb evt. et støjdæmpningskit til varmepumpen hos leverandøren
 • Opstil en støjskærm ved varmepumpen -– det kan mindste støjen med 5-10 dB.

Vælg en støjsvag model

Tjek varmepumpens støjniveau, før du køber. Det står i varmepumpens datablad, men producenterne angiver det på forskellig måde. Nogle skriver lydeffektniveauet (Sound Power Level), mens andre opgiver lydtrykniveauet i en bestemt afstand.

Hvis du sammenligner lydtrykniveau for 2 varmepumper, skal du huske, at selv en lille stigning i antal decibel medfører en stor stigning i lydtrykket. En stigning på 6-10 dB betyder fx, at lyden opfattes som dobbelt så høj.

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab