Sådan undgår du skimmelsvamp i din bolig

Skimmelsvamp vokser, når der er fugt i dit hjem. Luft derfor godt ud i dit hjem, tænd for emhætten, når du laver mad, og undgå at tørre tøj indendørs.

Hvad kommer skimmelsvamp af?

Skimmelsvampens sporer gør ingen skade på din bolig, medmindre de spirer og derved danner skimmel eller mug, som i dette tilfælde. Foto: Torben Klint

Hvor kommer skimmelsvamp fra?

Skimmelsvamp findes overalt i naturen. Men i naturen er skimmelsvampe ikke et problem. De indgår i naturens kredsløb, hvor de sørger for at nedbryde træ og andet organisk materiale, som de lever af.

Der findes flere tusinde forskellige arter skimmelsvamp. Den mest kendte er nok Penicillium notatum, som er den skimmelsvamp, der har givet navn til penicillin, som bruges til at bekæmpe sygdomsfremkaldende bakterier. Skimmelsvampe bruges ofte til gode formål i fødevare- og medicinalindustrien.

Skimmelsvampen formerer sig ved hjælp af sporer. Sporerne findes i luften i middelstor mængde fra maj til juni og igen fra oktober til november og i store mængder fra august til september.

Skimmelsvampens sporer vil derfor komme ind i boligen, når du lufter ud. Det sker der ikke noget ved, så længe der gøres rent i huset med jævne mellemrum. Sporerne fjernes igen, når støv tørres væk med en fugtig klud, og der støvsuges.

Hvordan undgår jeg skimmelsvamp?

Med et vindue på klem lukker du frisk luft ind i huset. Arkivfoto.

Hvornår gør skimmelsvamp skade i din bolig?

Skimmelsvampens sporer gør ingen skade på din bolig, medmindre de spirer og derved danner skimmel eller mug. For at skimmelsvampe kan spire, skal der være fugt.

Hvis den relative luftfugtighed (fugtindholdet i luften ved en bestemt temperatur, RF) er over 80 procent, kan skimmelsvamp spire på næsten et hvilket som helst organisk materiale.

Hvis den relative fugtighed er over 95 procent, eller en overflade er direkte fugtig, kan skimmelsvamp også vokse på uorganiske materialer som beton og puds.

Under de rette vækstbetingelser kan en skimmelsvamp etablere sig på en uge til halvanden.

Nogle typer skimmelsvampe vokser ved 80 procent relativ luftfugtighed, mens andre kræver mere fugt for at kunne vokse.

Skimmelsvamp er ikke trænedbrydende, og derfor kan skimmelsvamp ikke gøre skade på fx din tagkonstruktion.

Skimmelsvamp hvad gør man?

kondens på vinduer skaber et godt miljø for skimmelsvamp. Foto: Torben klint

Hvilke materialer i din bolig trives skimmelsvamp på?

De forskellige typer skimmelsvamp trives på forskellige materialer. De mest almindelige skimmelsvampe i bygninger er:

 • Alternaria - slår sig ned på fugtigt træ.
 • Aspergillus - vokser både på træ og puds.
 • Cladosporium - lever på fugtigt træ.
 • Penicillium - kan godt lide fugtigt tapet, træ og isolering.
 • Stachybotrys - foretrækker fugtige gipsplader og stuk.

LÆS OGSÅ: Skimmelsvamp

Hvordan holder du skimmelsvamp væk fra din bolig?

For at holde skimmelsvamp væk, skal du først og fremmest holde fugten ude af din bolig. Opdager du fugt eller tegn på fugt, skal du straks gøre noget ved det. Start med at fjerne fugten, og find derefter ud af, hvor den stammer fra. Det er ikke nok bare at fjerne fugten, da den vil komme igen, hvis du ikke også får fjernet årsagen til den. Der kan opstå skimmelsvamp i løbet af et par uger, hvis der er fugt i boligen. 

Fugt kan skyldes forskellige ting. Her er nogle af de mest almindelige årsager:

 • I forbindelse med om- eller tilbygning
 • Sprungne eller utætte vand- og varmerør
 • Utætte afløbs- og nedløbsrør og tagrender, der løber over
 • Vandskader
 • Fugt fra jorden
 • Dårlig eller ingen ventilation af tag og lette ydervægge
 • Defekte vinduer
 • Kuldebroer
 • Manglende udluftning

Luft ud

Det vigtigste råd er at lufte ud 2-3 gange dagligt med gennemtræk i 5-10 minutter - også i fyringssæsonen. Derved lukker du den dårlige og fugtige luft ud og får frisk luft ind.

Man kan ikke lufte for meget ud, men det kan være en ulempe hvis du køler dine vægge ned for meget. Det er med til at øge risikogen for skimmeltilvækst, hvorfor 2-3 gange om dagen med gennemtræk i 5-10 minutter ad gangen anbefales. Ved at lufte så kortvarigt ud bliver vægge, gulve og lofter i boligen nemlig ikke kølet ned.

Du kan evt. skrue ned for termostaterne, mens du lufter ud.

Det kan være svært at huske at få luftet ud i en travl hverdag, men gør det fx til en vane at lufte ud morgen og aften, når du er på badeværelset for at børste tænder.

skimmelsvamp hvorfor?

Spalteventil i vindue. Arkivfoto.

Luk ikke for friskluftventiler

Alle boligens friskluftventiler skal stå åbne, så der kan komme frisk luft ind. Du kan evt. nøjes med kun at åbne halvdelen af alle ventiler i boligen om vinteren.

Der bør være friskluftventiler i alle rum, fx i form af spalteventiler i nyere vinduer. En friskluftventil kan også være en klap, der kan åbnes ved at trække i en snor, eller en tallerkenventil, som er rund og kan drejes for at få mere eller mindre frisk luft. Endelig fås der også skydeventiler. Husk at holde ventilerne rene.

Minimer fugt i forbindelse med om- eller tilbygning

Når du bygger om eller til, risikerer du, at luften inde i huset bliver meget fugtig. Det skyldes, at der ofte bliver brugt materialer, som indeholder vand, fx gasbeton, letklinkerbeton, beton, puds og spartelmasse. Disse materialer afgiver fugt i en periode, efter at de er bygget ind i huset. Derfor skal der luftes ekstra godt ud, og der skal være varme på i boligen, så fugten forsvinder.

Tjek for skader på huset

Hold øje med, om vand- og varmerørene i dit hus er tætte. Er dit vandforbrug pludselig større end normalt, gælder det om hurtigt at finde ud af, hvor der er en læk. Rørene i radiatorsystemet vil over tid miste vand ved fordampning. Har anlægget oftere brug for påfyldning af ekstra vand kan det også være et tegn på en utæthed. Jo hurtigere lækken findes, jo mindre bliver skaden. Sørg for at få vandet fjernet, og sæt affugtere op.

Det er også vigtigt at sørge for, at alle afløbs- og nedløbsrør er tætte, og at tagrender ikke er tilstoppede, så de kan løbe over.

Minimer mængden af fugt fra jorden

Konstruktioner, der er i direkte kontakt med jorden, kan suge fugt op fra jorden. Det kan fx være husets sokkel, yder- og indervægge, der ikke står på et fugtstandsende lag af fx tagpap, eller et kældergulv, der ikke er lagt oven på et kapillarbrydende lag (et lag sten eller lecanødder, der sørger for, at fugt fra jorden under huset ikke kan trænge op i gulvet. I dag benyttes der ikke sten og leca men i højere grad sandfyld og drænende isolering). I alle tilfælde skal kontakten mellem den fugtige jord og konstruktionen brydes, så der ikke trænger fugt op i husets konstruktioner.

Sørg for at affugte huset efter en vandskade

Hvis du har haft en vandskade i dit hus, fx på grund af oversvømmelse eller slukning af ildebrand, er det vigtigt, at vandet fjernes med det samme, og at der bliver sat affugtere op, så alle materialer bliver tørret ordentligt igennem.

Tør kondens på vinduerne af

Hvis der dannes kondens på vinduerne, skal det tørres af. Kondens opstår, når varm fugtig luft rammer den kolde overflade på vinduesglasset.

Når luften køles ned - ved kontakten med den kolde rude - kan den varme og fugtige luft ikke længere holde på vandpartiklerne og dermed begynder vandet at udskille sig, og så opstår der kondens, hvor skimmelsvamp kan gro.

Vi kender det fra gamle et-lags vinduer, hvor der - typisk om morgenen når du står op - vil være kondens i bunden af vinduesglasset.

Man kan sige at jo dårligere dine vinduer isolerer (jo koldere de er), jo større chance er der for kondens på dem. Men selv på moderne energiruder kan der komme kondens, hvis luftfugtigheden i rummet bliver for høj. Det koldeste sted i vinduet er typisk ved rammen i bunden af vinduet, så det er her, fugten vil kondensere allerførst.

Begræns damp fra madlavning

Sørg for at have låg på gryder, der koger, og hav emhætten kørende, når du laver mad. Start gerne emhætten lidt før, du begynder at koge og stege, og lad den køre et stykke tid efter, at du er færdig.

Husk at lukke døren ind til de andre rum, og hvis emhættens udtræk er gennem facaden – som er lige ved siden af vinduet – så luk vinduet. På den måde undgår du at madlavningsfugten ryger ind igen.

Hvad skyldes skimmelsvamp?

Det er en rigtig god idé at have god udluftning til badeværelset, så fugten, når du eksempelvis går i bad, kan komme ud af rummet. Foto: Torben Klint

Luft ud på badeværelset

Når du bader, skal du lukke døren til resten af huset og tænde for udsugningen. Har du ikke en ventilator, kan det være en god idé at etablere en fugtstyret ventilator som trækker fugten ud, når den er der.

Sørg for at ventilatoren trækker fugten hele vejen ud til det fri, og ikke op i loftsrummet. Efter badet er det bedst at bruge en svaber til at få vandet væk fra vægge og gulv og ned i afløbet.

På den måde kan du få fugten helt væk fra rummet og samtidig undgår du spor efter kalk.

Hvis du tørrer brusekabinen af med et håndklæde el.lign., bør det hænges til tørre udenfor.

Ved at fjerne vandet bliver mængden af fugt i luften mindre, og samtidig begrænser du problemer med kalk. Det er altid en god idé at lufte kortvarigt ud efter badet, 5-10 minutter med lukket dør.

Har du ikke en ventilator i badeværelset, så skal du huske at lufte ud ved at åbne vinduet.

LÆS OGSÅ: Hvad er skimmelsvamp?

Sørg for, at fuger i badeværelset er tætte

Fugerne mellem fliserne på badeværelset skal være helt tætte, så der ikke trænger vand ind i konstruktionen bagved og dermed skaber grobund for skimmelsvamp. Der skal selvfølgelig også være en vandtæt membran (vådrumssikring) bag fliserne.

Hold udsugningskanaler rene

Udsugningskanalerne i din bolig skal holdes rene. Er de beskidte, kan der ikke komme så meget luft ind, som der er behov for. Gør det til en vane at støvsuge dem med jævne mellemrum, og vask dem af et par gange om året.

I ældre huse, hvor der måske ikke er en emhætte i køkkenet, er der som regel en anden form for udluftningskanal. Den skal stå åben, så damp fra madlavning kan komme ud. Om vinteren kan du evt. nøjes med kun at åbne den, når du laver mad. I badeværelset bør der være en ventilator, der suger damp fra badet ud. Hvis der ikke er det, bør der som minimum være en udluftningskanal.

Tør dit tøj udenfor eller i tørretumbler

Tøj, der hænger til tørre indenfor, afgiver fugt til indeluften. Derfor er det en rigtig god idé at hænge tøj til tørre udenfor. Du kan også tørre tøjet i en tørretumbler.

Hvis du er nødt til at tørre tøj indenfor, så sørg for at have en fugtstyret udsugning, der går i gang, når luftfugtigheden bliver for høj, eller hav en affugter kørende. Om sommeren kan problemet også afhjælpes ved at åbne vinduet, men om vinteren vil overfladerne i rummet blive kolde, hvilket kan give kondens og dermed grobund for skimmelsvamp.

Undlad så vidt muligt at tørre tøj indenfor, og selvom det er minusgrader udenfor så kan tøjet stadig tørre. Det tager bare lidt længere tid.

Hold afstand mellem møbler og kolde ydervægge

Er ydervæggene i din bolig kolde på grund af for lidt eller manglende isolering, bør du sørge for at holde ca. 5 cm's afstand mellem dine møbler og ydervæggene. På den måde kan den varme luft inde i huset cirkulere. Dermed mindskes sandsynligheden for, at fugt kondenserer på de kolde vægge, og at skimmelsvamp trives på væggen bag møblerne.

Sørg for jævn fordeling af varme i boligen

Hvis der er varme på i boligen, og varmen er jævnt fordelt i alle rum, er der mindre risiko for, at fugt fra varm luft kondenserer på kolde overflader og giver gode betingelser for skimmelsvamp.

Det er fx en dårlig idé at have et koldt soveværelse, da varm fugtig luft fra resten af huset kan trænge ind soveværelset, og fugten herfra kan kondensere på de kolde vægge. Hvis du gerne vil sove i et koldt soveværelse, så hav varme på om dagen, og sluk eller sænk temperaturen om aftenen.

Opbevar brænde til pejs eller brændeovn udendørs

Brænde til pejs eller brændeovn skal være godt tørt og bør så vidt muligt opbevares udendørs, da det ellers vil afgive fugt indenfor.

Hold dit hjem rent

Gør jævnligt rent. Hvis skimmelsvampens sporer hele tiden fjernes, opstår der ikke nye skimmelsvampekolonier. Indret dit hjem, så det er nemt at gøre rent, og sørg for at få gjort rent, selvom det for de fleste er en sur pligt.

Få 9 simple råd til at undgå skimmelsvamp

Kilder og henvisninger

Kilder:

 • "Skimmelsvampe i bygninger" | Anne Pia Koch | Teknologisk Institut, Byggeri "Renovering af bygninger med skimmelvækst" | Kursus ved Anne Pia Koch| Teknologisk Institut, Byggeri, oktober 2007
 • "Fugtgener i utilstrækkeligt ventilerede boliger" | BYG-ERFA (99) 99 09 21
 • "Skimmel i bygninger - vækstbetingelser og forebyggelse" | BYG-ERFA (99) 05 12 31

Henvisninger:

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab