Se din nabos tinglysning - gratis

Siden 1. juli 2013 har du gratis kunne søge oplysninger om bl.a. huspriser og lån i tingbogen på den digitale tinglysning. Se, hvem der ejer naboens hus, og hvor meget gæld der er i det.

Via digital tinglysning kan du finde oplysninger om alle huse i Danmark

Hvad er boligen handlet for? Og hvilke lån er der optaget i boligen? Tinglysningen på en bolig kan ses gratis via den digitale tinglysning, tinglysning.dk. Foto: Lene Jarbøl

Sådan ser du i tingbogen

 • Gå på tinglysning.dk.
 • Tast postnummer og adresse eller tryk "Find min position", hvis du vil have oplysninger på den adresse, du sidder på.
 • Tryk på Søg-knappen.
 • Tryk på adressen/Tingbog for at se stamoplysninger, hæftelser (realkreditlån) og servitutter.

På tinglysning.dk kan du gratis tjekke alt om den bolig, du overvejer at købe, eller hvilke lån din nabo har i sit hus.

Fra 1. juli 2013 har det været gratis at søge i tinglysningssystemet. Via den digitale tinglysning kan du bl.a. se følgende om en bolig:

 • Hvem der ejer boligen.
 • Hvilke lån der er, og hvornår de blev oprettet.
 • Købspris.
 • Den seneste ejendomsvurdering.
 • Servitutter på ejendommen.

Tjek om boligen er fredet

Via servitutterne kan du fx tjekke, om der er begrænsninger på den bolig, du er interesseret i at købe - fx om den er fredet, eller om andre har ret til at færdes på grunden.

LÆS OGSÅ: Tinglysning

Log ind på tinglysning.dk og få flere oplysninger

På tinglysning.dk kan du vælge at søge oplysninger om boliger frem, både når du er logget ind, og når du ikke er. Hvis du logger ind med NemID eller digital signatur, kan du se flest oplysninger.

Hvis du ikke er logget ind, kan du bl.a. ikke se købsprisen, vilkår på pantebreve eller få adgang til at se, hvad der står i servitutterne.

Gratis at søge oplysninger, men dyrere tinglysningsafgift

Indtil 1. juli 2013 kostede det 30-120 kr. at søge om oplysninger på andre boliger end din egen, og 175 kr. for at få adgang til eller udskrift af de akter, der ligger til grund for registreringen i tingbøgerne. Men siden har det været gratis, hvis du selv kigger og evt. udskriver dokumenterne.

Til gengæld er tinglysningsafgiften blevet hævet fra 1.400 kr. til 1.660 kr.

Sådan finder du servitutter

 • Gå ind på tinglysning.dk og klik på “Forespørg med log ind”
 • Log ind med NemID, hvis du ikke allerede er logget på.
 • Klik på fanen “Fast ejendom” øverst til højre.
 • Skriv fx adressen på boligen eller matrikelnummer, og klik “Søg”.
 • Klik på den ønskede ejendom.
 • Klik på fanen “Servitutter”.
 • Du vil nu kunne se de servitutter, der er på ejendommen.
 • Hvis et akt nr. står med rød tekst, kan du klikke på det og downloade dokumentet som pdf-fil.

Få flere råd til at søge servitutter på tinglysning.dk

Hvis akt nr. ikke står med rødt, har du 2 andre muligheder for at finde dokumentet frem.

1. Dokumentet ligger i ejendommens aktmappe. Filnummeret på den finder du ved at klikke på fanen “Øvrige oplysninger”.

 • Vælg så “Forespørg med log ind”, og log ind med NemID, hvis du ikke allerede er logget på. Klik på fanen “Mere” og vælg “Indskannet Akt”. Her skriver du aktens filnummer og trykker “Søg”. Husk at skrive bogstaver med stort.

2. Dokumentet ligger i en anden ejendoms aktmappe. Filnummeret på denne aktmappe vil stå ud for dokumentet. Du kan finde denne aktmappe på samme måde som ovenfor.

Se Tinglysningsrettens guide til at søge i en indskannet akt.

Find tinglyste digitale dokumenter eller digitale påtegninger tinglyst fra september 2009 og frem

 • Gå på tinglysning.dk og log ind med NemID
 • Klik på ”Forespørg”.
 • Klik på ”Tingbogen”
 • Klik på ”Påtegninger”
 • Indtast dato og løbenummer (det står øverst ud for den enkelte servitut) og tryk på ”Søg”
 • Vælg dokument/påtegning og klik på ”Vis” på dokumentet/påtegningen, du vil se.
 • Nederst på dokumentet er ”Resultat af tinglysning”, som er en visning af det oprindelige tinglysningssvar med evt. frister og bemærkninger.
 • Tryk ”Tilbage” for at søge en anden påtegning til dette dokument.

Få flere søgeråd på tinglysning.dk her

Tinglyste servitutter

Hvis du søger efter tinglyste servitutter, så vær opmærksom på, at nogle af de tinglyste servitutter er tinglyst på mange ejendomme, og at kopien derfor kan ligge i en anden ejendoms akt. I så fald står der henvisning til denne ud for servitutten.

Når du søger en sådan servitut frem, får du også alle den pågældende ejendoms dokumentkopier - og altså også kopier af dokumenter, der ikke har noget med den enkelte servitut at gøre.

Den indskannede akt kan være meget stor, og er ikke altid struktureret efter samme principper, men normalt er der først en kopi af skødet, derefter panthæftelser og til sidst servitutter.

Kilde: Tinglysningsretten

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab