Om priserne

Tallene stammer fra Boligmarkedsstatistikken, der er lavet af Finans Danmark. 

Statistikken dækker de gennemsnitlige kvadratmeterpriser i kroner for de fritidshuse, der er blevet solgt i kommunen eller i postnummeret i et kvartal. 

Vær opmærksom på, at priserne måske ikke altid giver et helt retvisende billede. Jo færre sommerhuse, der er blevet solgt i et enkelt kvartal, jo mere kan priserne blive påvirket af enkelte salg – og salg af nybyggede sommerhuse vil fx også påvirke kvadratmeterprisen i en kommune.

I 1997 kostede et sommerhus i gennemsnit 5.720 kr. pr. kvadratmeter på landsplan. I 2017 var kvadratmeterprisen steget til 14.271 kr. – en stigning på næsten 150 %. 

Ser man nærmere på 2012-2017 år, afslører tallene dog, at priserne på landsplan i den periode er faldet med 2,3 %. I kommuner som Struer, Silkeborg og Skive steg kvadratmeterprisen på fritidshuse med 20-27 % fra 2012 til 2017, mens der i Læsø, Vordingborg og Slagelse Kommuner var tilsvarende prisfald. 

Fritidshuse er blevet mere værd

Nu er fritidshuspriserne dog begyndt at stige igen. Fra 3. kvartal 2017 til 3. kvartal 2018 steg de med 6,4 % - langt mere end huspriserne og lejlighedspriserne - men ifølge de nyeste tal er prisstigningerne igen mere moderate. Fra 4. kvartal 2017 til 4. kvartal 2018 steg de med 1,6 procent.

Sommerhuspriserne er steget i alle landsdele med undtagelse af Nordjylland og Fyn. Særligt i Østsjælland og Østjylland har der været fart på priserne med stigninger på 23 og 12 procent. I Østjylland er det især Silkeborg og Aarhus Kommuner, der hiver priserne på sommerhuse op med stigninger på 80 og 32 procent.

Samlet er priserne steget i 25 kommuner og faldet i 16 i 2018.

Dyrest at købe sommerhus i Aarhus og Helsingør

Der er stor forskel på priserne ved køb og salg af sommerhuse i de forskellige kommuner. Aarhus Kommune er for andet kvartal i træk den dyreste kommune at købe fritidshus i. 36.620 kr. er prisen pr. kvadratmeter for de sommerhuse, der blev solgt i 4. kvartal 2018, og det betyder, at prisen på et gennemsnitssommerhus på 74,5 m2 i Aarhus Kommune er 2,73 millioner kr.

En del af forklaringen på de store prisstigninger i Aarhus er formentlig, at sommerhusområdet Skæring Strand syd for Aarhus er på vej til at ændre status til helårsbeboelse.

Helsingør Kommune, hvor bl.a. Hornbæk ligger, har de næsthøjeste salgspriser på 33.278 kr. pr. kvadratmeter efterfulgt af Odder Kommune med 23.492 kr., Gribskov med 20.510 kr. og Fanø med 19.155 kr.

De billigste kommuner at købe sommerhus i var i samme kvartal Holbæk, hvor kvadratmeterprisen lå på 8.592 kr., Lolland med 8.719 kr., og Aalborg med 9.564 kr.

Se sommerhuspriserne i din kommune på Danmarkskortet

På det interaktive danmarkskort nedenfor kan du se, hvordan sommerhuspriserne i alle landets kommuner har udviklet sig de seneste 20 år i forhold til landsgennemsnittet. Jo mørkere farve, desto højere kvadratmeterpris i 3. kvartal af 2018.

Under kortet kan du se, hvordan sommerhuspriserne har udviklet sig helt ned på postnummer fra 1997-2017.

Sådan bruger du kortet

  1. Klik på en kommune.
  2. Før musen hen over grafikken og se huspriserne kvartal for kvartal.
  3. Under kortet kan du se, hvor huspriserne er steget og faldet mest i det seneste år.
  4. Hvis du har spørgsmål til kortet eller de bagvedliggende data, er du velkommen til at kontakte os.
Laveste pris i 4. kvartal 2018
Højeste pris i 4. kvartal 2018

LÆS OGSÅ: Køb af sommerhus

Her er priserne på sommerhuse steget mest og mindst

De 10 største prisstigninger i kommuner 1997-2017

Lolland: 275 %

Aarhus: 250 %

Odsherred: 222 %

Halsnæs: 214 %

Gribskov: 208 %

Helsingør: 202 %

Slagelse: 186 %

Vordingborg: 173 %

Hjørring: 160 %

Kalundborg: 156 %

Kvadratmeterprisen er beregnet som et gennemsnit af salgspriserne i årets fire kvartaler. Kommuner, hvor der ikke er handlet fritidshuse i alle fire kvartaler i 1997 og 2017 er ikke medtaget. 

De 10 mindste prisstigninger i kommuner 1997-2017

Tønder: 39 %

Sønderborg: 54 %

Skive: 86 %

Langeland: 87 %

Holstebro: 87 %

Lemvig: 90 %

Nordfyns: 98 %

Kolding: 102 %

Ringkøbing-Skjern: 103 %

Vesthimmerlands: 105 %

Kvadratmeterprisen er beregnet som et gennemsnit af salgspriserne i årets fire kvartaler. Kommuner, hvor der ikke er handlet fritidshuse i alle fire kvartaler i 1997 og 2017 er ikke medtaget. 

Der er en tendens bag de største prisstigninger, påpeger Jørgen Munksgaard Rasmussen, boligøkonomisk fagekspert hos Bolius. 

– De sommerhuse, der er steget mere end landsgennemsnittet, ligger typisk inden for en times kørselsafstand fra København – det gælder Gribskov, Halsnæs og Odsherred, forklarer Jørgen Munksgaard Rasmussen. 

I den anden ende af skalaen har en række kommuner oplevet en stigning i priser på sommerhuse, der er markant lavere end landsgennemsnittet på knap 150 %. 

– De laveste prisstigninger på fritidshuse finder vi landets udkantsområder, som også præget af en lav efterspørgsel efter helårsboliger og tilsvarende lav prisstigninger, siger Jørgen Munksgaard Rasmussen og tilføjer, at der er en sammenhæng mellem udviklingen i priserne for helårsboliger.

– I Sønderjylland finder vi de to kommuner, Tønder og Sønderborg, hvor fritidshusene er steget mindst. De to samme kommuner har også nogle af landets laveste prisstigninger for helårsboliger. Med andre ord ser prisudviklingen på sommerhuse ud til i et vist omfang at følge udviklingen på markedet for helårsboliger. 

Sommerhuse dyrere end helårshuse

I Gribskov Kommune er kvadratmeterprisen for sommerhuse faktisk højere end for helårsboliger. Mens et sommerhus i 2017 kostede 20.413 kr. pr. kvadratmeter, skulle man betale 13.760 kr. pr. kvadratmeter for et parcel- eller rækkehus. 

– Det er ikke helt unormalt. Vi kan se den samme tendens på Langeland, hvor fritidshuse typisk er væsentligt dyrere end helårsboliger, siger Jørgen Munksgaard Rasmussen. 

På Langeland kostede et fritidshus sidste år 13.576 kr. pr. kvadratmeter, mens en helårsbolig blev solgt til 5.256 kr. pr. kvadratmeter. Der er dog en god forklaring på den forskel, påpeger Jørgen Munksgaard Rasmussen. 

– I et område som Langeland er fritidshuse typisk mere velholdte og af nyere oprindelse, mens rigtig mange huse ude på landet trænger til vedligeholdelse og i nogle tilfælde ligger lige ud til en befærdet vej, siger han. 

Hvis man overvejer at købe et sommerhus på Langeland kan det dog stadig være en fordel at gå efter en helårsbeboelse på Langeland og derefter søge om flexbolig-status.  

Prisforskel inden for kommunen

Priserne på sommerhuse dækker over forskelle inden for kommunerne. Nogle områder er blevet mere populære og har endda overhalet andre sommerhusområder inden for samme kommune. 

– Noget kunne tyde på, at prisstigningerne i eksempelvis Tisvildeleje har bredt sig til nabo-området efter samme princip som i de store byområder, hvor prisstigningerne begynder tæt på centrum og derefter breder sig som ringe i vandet til områder længere væk fra centrum, siger Jørgen Munksgaard Rasmussen. 

Tisvilde har eksempelvis overhalet både Hornbæk og Dronningmølle i m2-priser. Én m2 sommerhus i Tisvilde koster i dag cirka 34.000 kr., mens et sommerhus i Dronningmølle fås for cirka 19.000 kr. pr. m2.

Og prisstigningerne i Tisvildeleje ser ud til at have en afsmittende effekt på Vejby, der ligger sydøst for byen. For 20 år siden lå sommerhuspriserne i Vejby kun marginalt over priserne i Melby, der ligger syd for Liseleje. Men i dag koster et sommerhus i Vejby ca. 50 % mere end i Melby.