Når du skal tegne en forsikring kan der være forskel på prisen, alt efter om du er single eller bor sammen med en fast partner.

Man er hos forsikringselskaberne løbende opmærksom på, i hvor høj grad de forskellige forsikringsprodukter passer til moderne familiestrukturer, og at der er flere danskere, der lever som singler.

Hvordan påvirker det prisen på årsrejseforsikring at du er single?

Det er biligere at tegne en årsrejseforsikring, hvis du er single. Det skyldes, at risikoen for, at du får brug for din forsikring er mindre, hvis du alene, fremfor at du rejser med din familie. Forsikringen er dog stadig dyrere pr. person som single. Evt. delebørn er omfattet af forsikringen, og de tæller kun med i antal forsikrede personer, hvis de bor sammen med forsikringstageren.

Hvad har det af betydning for indboforsikringen?

Prisen på en indboforsikring bliver bl.a. fastsat i forhold til værdien af dit indbo, men fx også i forhold til risikoen for indbrud i din bolig i det område, du bor i. Den fastsættes ikke i forhold til om, om du bor alene eller sammen med en anden voksen.

Men hvis I er 2, vil der typisk være mere indbo, der skal forsikres. I har næppe brug for dobbelt så meget af det hele, selvom I er 2, men din partner har måske værdier som dyre smykker, møbler og malerier, som kan hæve forsikringssummen.

Har din partner kun få ekstra ting eller ting, der ikke er specielt dyre, vil værdien af indboet ikke blive så meget højere, og så vil den marginale stigning ikke modsvare, at I deler udgiften til indboforsikringen i forhold til, hvis du selv skulle betale for den.

Hvordan påvirker det bilforsikringen?

En bilforsikring er som udgangspunkt billigst, hvis I er 2 om at betale for den, og hvis I er 2 brugere, kræver det ikke, at I har samme folkeregisteradresse.

Prisen fastsættes dog efter den bruger, der har den laveste anciennitet. Dvs., har du en meget høj anciennitet på din bilforsikring, kan den blive markant dyrere, hvis din partner har en meget lav anciennitet og skal registreres som bruger.

Til gengæld er det muligt for alle registrerede brugere af bilen at optjene anciennitet.

Hvis det ikke er vigtigt, at der bliver optjent anciennitet, kan forsikringstageren sagtens låne bilen ud til andre. Så hvis et par fx bor hver for sig, og bilen kun er registreret til den ene, kan den anden sagtens låne bilen.

Hvordan påvirker det prisen på ulykkesforsikringen?

En ulykkesforsikring er altid individuel, og i den forstand er der ikke noget at spare, hvad enten du bor alene eller sammen med en anden.

Dog er grunden til at tegne en ulykkesforsikring ofte, at man gerne vil sikre sin efterladte familie, hvis man dør eller får varige mén, og familien dermed kommer til at mangle en indtægt.

Det kan stadig være aktuelt, hvis du er single og har børn, men har du ingen børn og bor alene, kan du overveje, om du helt vil droppe den.

Hvad med husforsikringen?

En husforsikring er billigere for et par, da man betaler for huset og ikke antallet af beboere.