Skader på læmure af mursten

Læmure står som regel udsatte steder, og selv solide læmure af mursten kan smuldre og blive porøse, hvis de er dårligt opført og udsat for vejr og vind.

Hvilke skader ses typisk på læmure?

Læmur med murkrone udført i rulleskifte. Læmuren mangler fuger og har løse sten efter påvirkning af vand og frost.

Læmur med murkrone udført i rulskifte. Læmuren mangler fuger og har løse sten efter påvirkning af vand og frost. Arkivfoto.

Mange huse har en eller flere læmure ved terrassen eller andre steder på grunden, hvor der er behov for at beskytte mod indblik og vind. Læmurene er typisk udført i samme stil og sten som resten af huset, og ofte ses de i forlængelse af gavlen i forbindelse med terrassen.

Foroven kan de være udført med mursten, der er lagt på højkant, også kaldet et rulskift, eller med en inddækning i form af fx tagtaglsten, eller en beton- eller skiferplade.

De ellers solide mure har en svaghed for vind og vejr. Læmurenes ubeskyttede murværk ses derfor ofte med skader, der skyldes påvirkning af en kombination af vand og frost. Vejrpåvirkningerne er med til at gøre murens levetid kort, medmindre du sørger for løbende at vedligeholde den.

Typiske skader, som er forårsaget af vejrpåvirkninger er:

  • Revner i fugerne
  • Opfugtning
  • Opfugtning af rulskiftet på toppen af murværket
  • Løse fuger og sten
  • Afskalninger/frostsprængninger

Revner i fugerne

Idet læmuren står i det fri og er udsat for vind på begge sider, kan den stå og bevæge sig lidt. Det er især massive læmure, som står og krummer, når de påvirkes af vinden. Det kan give skader i form af revnede fuger.

Opfugtning

Sammenlignet med en almindelig ydervæg på et hus, er læmure mere udsat for regn og vind, da vejrpåvirkningen kommer fra begge begge sider. Det betyder, at læmuren bliver udsat for en større fugtpåvirkning og ikke tørrer på samme måde som en ydervæg ville gøre. Det kan give en opfugtning af murværket.

Opfugtning af rulskiftet på toppen af murværket

Opfugtning af rulskift er en af de mest almindelige skader, der ses på læmure. Skaden opstår, da toppen på denne type læmur er ekstra sårbar overfor nedbør. Med efterfølgende frost begynder fugerne at smulre og blive porøse. Herved kan endnu mere fugt trænge ned i murværket. Resultatet bliver en mur med manglende fuger og løse sten.

LÆS OGSÅ: Mursten

Løse fuger og sten

Løse fuger og sten forekommer ikke kun på læmure med rulskifte, men kan også forekomme på læmure, hvor toppen er inddækket af beton- eller skiferplader.

LÆS OGSÅ: Forbandter i murværk

Afskalninger og frostsprængninger på læmure

Læmur med afskallede mursten som følge af frost i opfugtede mursten af ringe kvalitet.

Læmur med afskallede mursten som følge af frost i opfugtede mursten af ringe kvalitet. Arkivfoto.

En anden typisk skade på læmure er afskallede mursten. Når læmuren opfugtes og ikke kan tørre, vil der i frostvejr ske frostsprængninger af murstenene. Det er typisk den yderste overflade af murstenene (brandskallen), der skaller af. Når murstenen ikke har den beskyttende brandskal, vil den forvitre meget hurtigere, end den ellers ville gøre.

Hvilke reparationer skal du udføre?

Reparation af en skadet læmur med rulskifte kræver i værste tilfælde, at de øverste skifter mures om (de øverste rækker mursten). Hvis skaderne er mere begrænsede i form af løse og manglende fuger, kan man nøjes med at udkradse de defekte fuger til en dybde på minimum 50 mm. Derpå udføres nye fuger med en dertil egnet mørtel.

Det vil til hver en tid kunne anbefales at få en murer til at udbedre skaderne, hvis du vil sikre dig et godt resultatet. Mindre skader kan du dog sagtens selv udbedre, hvis blot du har en nogenlunde sikker hånd og bruger lidt tid på at sætte dig ind i, hvordan du bedst griber opgaven an.

Afdækning med skråtstillede tagsten på læmur.

Der findes flere forskellige måder at lave afdækning på en læmur. Arkivfoto.

Afdækning med zink og tagpap på læmur.

Afdækning med tagpap og zink. Arkivfoto.

Hvad kan du gøre for at beskytte læmure mod skader?

Grundlæggende skal læmuren beskyttes mod vand, da frost kun gør skade i kombination med vand. Den bedste måde at beskytte den på er ved at sørge for, at selve konstruktionen er i orden.

Læmurens top skal være udført, så der ikke kan trænge vand ned i muren. Det betyder, at toppen skal være vandbestandig og gerne skrånende, så vandet kan løbe væk fra toppen i stedet for at samle sig på toppen af muren. Afdækningen skal ligeledes være udformet, så der løber så lidt vand ned i samt ned ad muren som muligt.

Læmure med murkrone i rulskifte udføres bedst med en zinkløskant (med vandnæse), der ligger lige under rulskiftet og med underliggende pap. Løsningen vil dog kræve vedligeholdelse med få års mellemrum. En bedre løsning vil være at udføre en tættere afdækning, fx i zink eller skifer. De har den fordel, at de både er tætte og kan udføres med udhæng. Et udhæng sikrer, at vandet ledes væk fra murens overflade og mindsker opfugtning af selve muren.

Læremure bør være udført som hulmure. For at sikre, at der ikke opstår kondens inde i murværket, og at der kan ske en fordampning fra de indvendige murflader, skal muren være ventileret. Ventilationen sker ved, at man lader enkelte studsfuger (de lodrette fuger i murværket) stå tomme både for oven og for neden på begge sider af muren. De nederste tomme studsfuger kan også fungere som drænåbninger for indtrængende vand, fx ved slagregn.

Tjek efter, om der er åbne studsfuger i murværket. Afstanden mellem de tomme fuger skal ca. være 0,5 meter.

Kilder og henvisninger

Kilder:

  • Huset Hovmand
  • Murerbogen, Murerfagets Grundbog, Erhvervsskolernes Forlag, 2013

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab