Selv om du skal betale 70.000-150.000 kr. kan du spare masser af penge ved at skifte det gamle oliefyr ud med jordvarme eller en luft til vand-varmepumpe. Beregninger, som Energitjenesten har lavet for Videncentret Bolius, viser, at du kan sænke din varmeregning med op til 20.000 kr. om året.

Dermed kan du tjene pengene hjem på 5-6 år, viser beregningerne af den simple tilbagebetalingstid. Den er udregnet ved at dividere den årlige besparelse op i prisen på det nye varmeanlæg, så der er ikke medregnet bl.a. renteudgifter.

SE TEMA: Udskiftning af fyr

Få et bedre miljø med varmepumpe

Jordvarme og luft til vand-varmepumpen udnytter også en naturlig og vedvarende form for energi. Varmepumpen bruger dog el, og derfor vil du kun opleve en reduktion i udslippet af CO2 på ca. 50 procent i forhold til tiden med olie.

Dog er der en chance for, at disse varmeløsninger på sigt bliver endnu mere energivenlige, da en større mængde el i fremtiden forventes at komme fra fx vindenergi.

SE TEMA: Varmepumper

Sådan er beregningerne lavet

Beregningerne er lavet for et enfamiliehus på 150 m2. Huset har et ældre oliefyr fra 1993 og et årligt forbrug på 2.800 liter olie. Omregnet svarer husets faktiske varmebehov inklusive varmtvandsforbrug til 21.000 kWh.

Luft til vand-varmepumpeVirkningsgradVarmeforbrugPrisUdledning af CO2
Før med olie75 %2.800 liter30.800 kr. 7.420 kg/CO2
Nu med varmepumpe270 %7.778 kWh12.289 kr.3.718 kg/CO2
Årlig besparelse18.511 kr. 3.702 kg/CO2
Investering 70.000-100.000 kr.90.000 kr. 
Simpel tilbagebetalingstid4,9 år
JordvarmeVirkningsgradVarmeforbrugPrisUdledning af CO2
Før med olie75 %2.800 liter30.800 kr.7.420 kg/CO2
Nu med jordvarme300 %7.000 kWh11.060 kr.3.346 kg/CO2
Årlig besparelse19.740 kr. 4.074 kg/CO2
Investering 100.000-150.000 kr.120.000 kr.
Simpel tilbagebetalingstid6,1

Forbehold ved beregningerne

I beregningerne er der ikke taget højde for:

  • Udgifter til lån.
  • Forsikring.
  • Service. 
  • Årlig vedligeholdelse. 
  • Elforbrug til drift af tilbehør. 
  • Dog er der ved fjernvarme medregnet en gennemsnitlig fast afgift.

Priserne for investering dækker over en standardinstallation med montering. Der kan komme yderligere omkostninger til fx:

  • Forbedring af fyrrum.
  • Isolering.
  • Udskiftning af varmtvandsbeholder, varmeveksler, cirkulationspumpe m.m.

Vær desuden opmærksom på, at prisangivelserne er udtryk for en gennemsnitlig beregning og et øjebliksbillede. De kan derfor variere.

Prisen for en kWh til jordvarme og luft til vand-varmepumpen er fratrukket 51 øre, da elafgiften nedsættes i helårsboliger med elvarme, hvis forbruget overstiger 4.000 kWh pr. år (som svarer til et normalt elforbrug i en gennemsnitlig husstand). Den særlige afgift fastsættes af myndighederne.