Sne på taget og snekollaps

Store mængder sne kan få flade tage til at bryde sammen, men det sker dog sjældent på boliger. Har taget en lav hældning og er det stabilt, så kan du selv fjerne sneen.

sne på taget
Et tykt lag sne kan blive for meget at bære for en bygning med fladt tag. Arkivfoto.

Hvad er sne på taget og snekollaps?

I perioder med meget snefald kan der samle sig rigtig meget sne på et tag, og du bør være opmærksom på, om taget kan bære vægten af sneen.

Det er især på udhuse, carporte, annekser og huse med fladt tag, at tagfladen kan kollapse, hvis taget ikke er beregnet til at kunne klare de tunge snemængder.

Sne på et tag kan blive endnu tungere, hvis der kommer regn, slud eller ny sne oven på det gamle, men den bliver ikke tungere i tøvejr.

LÆS OGSÅ: Ny gratis app: Førstehjælp til dit hus

Hvordan undgår du, at taget kollapser på grund af sne?

Hvis taget ikke er bygget (dimensioneret) til store mængder sne, vil der være risiko for, at det kollapser, hvis der kommer store mængder sne på kort tid. Det er dog sjældent, at tage på boliger kollapser.

Derudover er som regel tage på skure, garager, carporte, annekser og legehuse, der vil være mest udsatte og i størst risiko for at et egentligt tagkollaps.

I de fleste tilfælde, hvor et tag er styrtet sammen på grund af sne, er der tale om dimensioneringsfejl ved opbygningen af taget. Rådgiveren der har beregnet bygningens tagkonstruktion, har ikke taget højde for snelasten (vægten af sneen på taget).

sne på fladt tag
Hvis dit hus har fladt tag, skal du sikre dig, at det kan holde til vægten fra et lag sne.

Hvis dit hus er bygget efter reglerne og i henhold til bygningsreglementet, og du ikke tidligere har haft problemer med store mængder sne, kan du tage det roligt.

Men er du i tvivl, er det altid en god idé at undersøge tagkonstruktionen set oppe fra loftet og ude fra haven. Hvis der er noget usædvanligt og anderledes ved taget, fx at det buer nedad, bør du kontakte en tømrer eller bygningssagkyndig, som kan kigge nærmere på det.

Det kan ikke lade sig gøre at forebygge store mængder sne på taget på allerede opførte tage.

Hvis taget har hældning, vil sneen selv glide ned, når den når en vis tykkelse, men på bygninger med fladt tag er der ikke andet at gøre end at holde et vågent øje med taget, når det sner kraftigt.

LÆS OGSÅ: Flade tage, godt eller skidt?

Hvad gør du, hvis der er kommet store mængder sne på taget?

sne på taget forsikring
Det vil ofte være på skure, legehuse og carporte, at sne på taget kan blive et problem. Foto: Tommy Verting

Det kan være en god idé at få skrabet store mængder sne af et tag, afhængigt af hvilken type tag det er og mulighederne for at komme op til det.

Især tage af trapezplader på udhuse og skure bør skrabes/fejes for store mængder sne.

Hvis taget buer nedad på grund af sneens vægt, bør sneen fjernes, eller der bør sættes et par "soldater" (understøtning) for at understøtte den store belastning.

LÆS OGSÅ: Generelt om huses stabilitet

Vær varsom med at placere ”soldaterne” midt på en trapezplade. Placér soldaterne under spærrerne eller bjælkerne, for at tage trykket fra hele tagfladen.

Hvis taget er fladt, og du før har været oppe på det, så du ved, at det kan bære din vægt, kan du selv fjerne de store mængder sne fra taget.

Er du i tvivl, om taget kan bære, bør du aldrig bevæge dig op på det. Vær varsom med at kravle op på taget, da nedstyrtningsfaren er for stor. Hvis du har mulighed for at fjerne sneen fra en stige, så gør det.

LÆS OGSÅ: Grus, salt og andre tømidler mod sne og is

Dækker forsikringen tage, der kollapser på grund af sne?

Hvis taget på dit hus, skur, carporten eller andet kollapser som følge af store mængder sne, vil det i langt de fleste tilfælde blive dækket af forsikringsselskabet. Der kan dog være undtagelser.

Hvis du har fjernet en del af de bærende elementer inde i huset, fx for at lave et stort køkkenalrum, uden at du har rådført dig med en ingeniør eller kommunen om betydningen for huset og tagets bærerevne og stabilitet, dækker forsikringen ikke.

Skal du bygge om eller ændre nogle af husets bærende elementer, skal du altid kontakte en ingeniør og
kommunen inden, og få undersøgt, om det vil have betydning for husets bærerevne og stabilitet.

LÆS OGSÅ: Generelt om huses stabilitet

Vi besvarer spørgsmål bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab