Sne på taget og snekollaps

Meget sne på taget kan få flade tage til at bryde sammen, men det sker dog sjældent på boliger. Har taget en lav hældning, og er det stabilt, kan du selv fjerne sneen.

sne på taget

Et tykt lag sne kan blive for meget at bære for en bygning med fladt tag. Arkivfoto.

Hvad er sne på taget og snekollaps?

I perioder med meget snefald kan der samle sig rigtig meget sne på taget, og du bør være opmærksom på, om taget kan bære vægten af sneen.

Det er især på udhuse, carporte, annekser og huse med fladt tag, at tagfladen kan kollapse, hvis taget ikke er beregnet til at kunne klare de tunge snemængder.

Sne på taget kan blive endnu tungere, hvis der kommer regn, slud eller ny sne oven på det gamle, men den bliver ikke tungere i tøvejr.

Hvordan er dit hus rustet mod snekollaps?

Hvis taget ikke er bygget (dimensioneret) til meget sne, vil der være risiko for, at det kollapser, hvis der kommer store mængder sne på kort tid. Det er dog sjældent, at tage på boliger kollapser.

Det er som regel tage på skure, garager, carporte, annekser og legehuse, der er mest udsatte og i størst risiko for et egentligt tagkollaps.

I de fleste tilfælde hvor et tag er styrtet sammen på grund af sne, er der tale om dimensioneringsfejl ved opbygningen af taget. Rådgiveren der har beregnet bygningens tagkonstruktion, har ikke taget højde for snelasten (vægten af sneen på taget).

sne på fladt tag

Hvis dit hus har fladt tag, skal du sikre dig, at det kan holde til vægten fra et lag sne.

Hvis dit hus er bygget efter reglerne og i henhold til bygningsreglementet, og du ikke tidligere har haft problemer med store mængder sne, kan du tage det roligt.

Er du i tvivl, er det altid en god idé at undersøge tagkonstruktionen set oppe fra loftet og ude fra haven. Hvis der er noget usædvanligt og anderledes ved taget, fx at det buer nedad, bør du kontakte en tømrer eller bygningssagkyndig, som kan kigge nærmere på det.

Det kan ikke lade sig gøre at forebygge store mængder sne på taget på allerede opførte tage.

Hvis taget har hældning, vil sneen selv glide ned, når den når en vis tykkelse, men på bygninger med fladt tag er der ikke andet at gøre end at holde et vågent øje med taget, når det sner kraftigt.

sne på taget forsikring

Det vil ofte være på skure, legehuse og carporte, at sne på taget kan blive et problem. Foto: Tommy Verting

Hvad gør du, hvis der er kommet meget sne på taget?

Hvis taget buer nedad på grund af sneens vægt, kan du sætte et par 'soldater' (understøtning) for at understøtte den store belastning. Vær varsom med at placere 'soldaterne' midt på en trapezplade. Placér 'soldaterne' under spærrerne eller bjælkerne for at tage trykket fra hele tagfladen.

Om at fjerne sneen

Hvis dit tag buer nedad, kan du også vælge at fjerne sneen. Især hvis der ligger store mængder på dit tag, kan det være en rigtig god ide at få fjernet sneen. Men det afhænger også af, hvordan dine muligheder er for at komme op på det.

Du skal desuden være opmærksom på, hvad det er for en type tag, der ligger under de store snedriver. Især tage af trapezplader på udhuse og skure bør skrabes/fejes, hvis der er store mængder sne.

Hvis taget er fladt, og du før har været oppe på det, så du ved, at det kan bære din vægt, kan du selv fjerne de store mængder sne fra taget.

Er du i tvivl, om taget kan bære, bør du aldrig bevæge dig op på det. Vær varsom med at kravle op på taget, da nedstyrtningsfaren kan være stor. Hvis du har mulighed for at fjerne sneen fra en stige, så gør det.

Dækker forsikringen tage, der kollapser på grund af sne?

Hvis taget på dit hus, skur, carporten eller andet kollapser som følge af store mængder sne, vil det i langt de fleste tilfælde blive dækket af forsikringsselskabet. Der kan dog være undtagelser.

Hvis du har fjernet en del af de bærende elementer inde i huset, fx for at lave et stort køkkenalrum, uden at du har rådført dig med en ingeniør eller kommunen om betydningen for huset og tagets bæreevne og stabilitet, dækker forsikringen ikke.

Skal du bygge om eller ændre nogle af husets bærende elementer, skal du altid kontakte en ingeniør og
kommunen inden, og få undersøgt, om det vil have betydning for husets bæreevne og stabilitet.

Kilder og henvisninger

Henvisninger:

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab