Sådan tjekker du kælderen for fugt

Tjek vægge, gulve og lofter for mørke plamager; puds, der skaller; maling, der bobler op; og skimmellignende plamager.

Sådan forhindrer du fugt i kælderen

Undgå vådt vasketøj og varm sommerluft, og tjek brønde og afløbsledninger for defekter, så hjælper du din kælder til at blive mere tør.

Du kan desuden:

  • Sørge for god ventilation.
  • Sætte varme på. Opvarmning af kælderen er med til at holde den tør.
  • Lade væggene ånde. Hvis dine vægge er malet med diffusionstæt maling, bliver fugten lukket inde. Fjern det gamle puds, afrens og puds op på ny med fx kalk, der lader fugten slippe igennem.
  • Opbevare blade, bøger og tøj i lufttætte plastikbokse. Materialerne holder på fugten, hvis de ligger frit fremme.
  • Placere inventar et par cm fra ydervæggene, og IKKE stille kasser direkte på gulvet – de skal helst op i en reol med stålben. De tiltag sikrer god luftcirkulation.
  • Undersøge husets terrænfald. Terrænet omkring huset skal skråne væk fra bygningen, så regnvand ledes væk. Hvis det ikke er tilfældet, og der fx samler sig vandpytter lige op ad husmuren, kan du rette terrænet op ved at smide ekstra jord på. Der skal være mindst 2 cm fald per meter væk fra huset.
  • Banke gammelt puds ned. Afrens og puds op med kalk, der lader fugten trænge igennem. Cirkapris for 10-12 m² kælderværelse: 15.000-20.000 kr.
  • Etablere udluftning ved hjælp af ventilationsriste i kælderydervægge eller via spjæld i vinduer. Cirkapris: 500-600 kr. pr. stk. for montage af spjæld i vinduer og friskluftventiler i karme, og 1.000-3.000 kr. for montage af riste i kælderydervægge.

Har du alvorlige fugtproblemer?

Har din kælder større fugtproblemer, end hvad der kan løses ved ovenstående, er det mere gennemgribende renovering og efterisolering, der skal til. Her kan du overveje professionel hjælp til:

  • Omfangsdræn og efterisolering af ydervægge udefra. Cirkapris for udgravning, etablering og opfyldning: 2.000-3.500 kr. pr. meter, og læg udgift til reetablering af have oveni.
  • Pumpebrønd. Hvis fugten skyldes, at grundvandet står højt, skal der også etableres en pumpebrønd, der kan lede vand væk fra drænet. Cirkapris: 25.000-30.000 kr.

Se videoen 'Sådan måler du luftfugtigheden i din bolig'

Hvad synes du om Husets Kalender?

Vi arbejder løbende på at gøre Husets Kalender bedre, så du som bruger får endnu mere ud af appen. I den forbindelse vil vi bede dig om at svare på dette korte spørgeskema.

På forhånd tak

Deltag i undersøgelsen