Sommerhus: Sådan får du håndværkerfradrag

Det er muligt at få håndværkerfradrag for arbejde udført i sommerhuse, men ikke alle fritidshuse er med, og en række krav skal være opfyldt. Læs, om BoligJobordningen gælder dit sommerhus.

Med virkning fra den 22. april 2013 er mange sommer- og fritidshuse omfattet af BoligJobordningen. Foto: Stuart McIntyre

BoligJobordningen blev udvidet til også at omfatte sommer- og fritidshuse med virkning fra den 22. april 2013.

De nye regler gælder dog ikke alle former for fritidsboliger.

SE TEMA OM BOLIGJOBORDNINGEN

Disse sommerhuse er IKKE med i BoligJobordningen

Følgende sommer- og fritidshuse er ikke med i BoligJobordningen:

 • Fritidsboliger, der udelukkende udlejes erhvervsmæssigt.
 • Udenlandske fritidsboliger, der er fritaget for ejendomsværdiskat i henhold til en dobbeltbeskatningsoverenskomst eller særskilt dansk lovgivning m.v.
 • Fritidsboliger under opførelse/nedrivning.
 • Fritidsboliger, der er ubeboelige.
 • De fleste kolonihavehuse.

SE OGSÅ: Bolius' håndværkerfradrags-beregner

Ejendomsværdiskatten bestemmer

Flere ejere - flere fradrag

Ejer flere personer det samme sommerhus, kan alle de ejere, der betaler ejendomsværdiskat, få det årlige håndværkerfradrag for lønudgifter til arbejde udført i sommerhuset.

Det betyder reelt, at hvis 4 personer i fællesskab ejer et sommerhus, og alle betaler ejendomsværdiskat, så har de tilsammen et fradrag på 72.000 kr. Er de 4 ejere tilmed gift, kan deres ægtefæller også få håndværkerfradrag for arbejde i sommerhuset.

Vær dog opmærksom, at du kun har ét årligt fradrag - det beløb skal du selv vælge, hvordan du fordeler mellem din helårsbolig og dit sommerhus. 

Det skyldes, at de ikke er omfattet af skattepligten efter ejendomsværdiskatteloven.

Det er nemlig ejendomsværdiskatteloven, som afgrænser, hvilke fritidsboliger der kan være med i BoligJobordningen.

Disse sommerhuse kan få håndværkerfradrag

Vil du opnå fradrag for arbejde udført på dit sommer- eller fritidshus, kræver det, at:

 • Du ejer boligen og betaler ejendomsværdiskat.
 • Boligen kan tjene som bolig for dig.

Er disse kriterier opfyldt kan du opnå det årlige håndværkerfradrag på 18.000 kr. for lønudgifter til fx etablering af jordvarme eller græsslåning. Beløbet er fordelt med 6.000 kr. til serviceydelser og de resterende 12.000 kr. til klimasikring og energirenovering af boligen.

Lejere eller andre brugere af sommerhuset kan til gengæld ikke anvende BoligJobordningens fradrag.

LÆS OGSÅ: Værd at vide om BoligJobordningen

Både kone og mand kan få håndværkerfradrag

Selvom begge ægtefæller ikke står anført som ejere af sommerhuset, kan begge parter opnå fradrag. Det kræver blot, at parret er gift på det tidspunkt, hvor det fradragsberettigede arbejde udføres.

LÆS OGSÅ: Håndværkerfradrag: Opfylder du kravene?

Håndværkerfradrag gælder også udenlandske fritidsboliger

Så længe reglerne om, at der betales ejendomsværdiskat, samt at boligen kan tjene som bolig for ejeren, er opfyldt, er der ikke yderligere krav til typen af fritidsbolig.

Ordningen gælder både:

 • Sommerhuse
 • Fritidshuse
 • Ferielejligheder
 • Fleksboliger (helårsboliger, som ejeren får lov til at anvende som fritidsbolig).

Det er heller ikke et krav, at boligen er beliggende i Danmark. Personer med dansk skattepligt og grænsegængere, som ejer udenlandske fritidsboliger, kan derfor også få BoligJobordningens fradrag – også når fritidsboligen er i et land uden for EU/EØS.

Særlige regler for fritidsboliger i udlandet

Der er særlige krav til leverandøren ved arbejde udført i udenlandske fritidsboliger. Ligger din fritidsbolig i et andet EU-land, skal virksomheden være momsregistreret.

Ligger den i et land uden for EU, skal du være opmærksom på, at virksomheden enten er momsregistreret eller registreret i forhold til andre omsætningsafgifter eller i forhold til indkomstskatter på det pågældende arbejde.

Det er desuden et krav, at det land, hvori fritidsboligen ligger, udveksler oplysninger med de danske myndigheder på baggrund af en dobbeltbeskatningsaftaler eller internationale overenskomster eller konventioner.

Håndværkerfradraget gælder for lønudgifter til bl.a. vedligeholdelsesarbejde såsom reparationer.
Foto: Tommy Verting

Hvilke ydelser giver håndværkerfradrag?

Stort set de samme ydelser, som giver ret til fradrag ved helårsboliger, gælder også for sommer- og fritidshuse.

Du kan dog ikke få fradrag for serviceydelser, hvis du lejer din fritidsbolig ud. Enhver kortere eller længere udlejning afskærer dig for fradrag for serviceydelser som fx rengøring, vinduespudsning eller havearbejde.

LÆS OGSÅ: Håndværkerfradrag -– det kan du få fradrag for

LÆS OGSÅ: Håndværkerfradrag -– det kan ikke få fradrag for

Samme krav til indberetning og dokumentation

Regler for indberetning og dokumentation er de samme som ved helårsboliger. Dvs., at du skal indtaste dine udgifter i TastSelv Borger under Indberet servicefradrag (håndværkerfradrag). Dog skal du angive, at udgiften vedrører en fritidsbolig.

Du skal ikke indsende dokumentation til SKAT, men du skal gemme oplysninger om arbejdets art, hvis du på et senere tidspunkt bliver afkrævet dokumentation.

Hav dokumentation for disse ting:

 • Datoen for arbejdet.
 • Adresse på stedet, hvor arbejdet er udført.
 • Specifikation af arbejdslønnen.
 • Fakturanummer (for virksomheder).
 • Er leverandøren privatperson, kan du bruge en serviceerklæring som dokumentation for arbejdet.

LÆS OGSÅ: BoligJobordning: Sådan registrerer du dit fradrag

Vi besvarer spørgsmål bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab