Varmepriserne er steget voldsomt i den senere tid, og det har gjort det langt dyrere at varme sin bolig op  - specielt, hvis du varmer dit hus eller lejlighed op med elradiatorer eller gas..

Hvem får varmecheck, hvornår, og hvor stor er den?

De stigende varmepriser fik 11. februar 2022 et politisk flertal i Folketinget bestående af Socialdemokratiet, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Frie Grønne, Kristendemokraterne og Alternativet til at afsætte 1 milliard kroner til en varmecheck til de værst ramte husstande, der samtidig har en lav husstandsindkomst. Reelt betød det, at ca. 320.000 husstande skulle have en skattefri varmecheck på 3.750 kr. til udbetaling.

Men siden aftalen har Rusland invaderet Ukraine, og det har betydet, at bl.a. gaspriserne forventes at forblive høje i resten af 2022. Derfor har partierne i aftalekredsen 30. marts 2022 besluttet, at varmechecken skal være større, og flere skal have den. Ifølge den nye aftale:

  • Hæves den skattefri varmecheck til 6.000 kr. kr. fra 3.750 kr.
  • Hæves indkomstgrænsen hæves til 650.000 kr. efter AM-bidrag (706.000 kr. før AM-bidrag), så omkring 419.000 danskere vil modtage en varmecheck.

Man skal ikke selv søge om pengene, men får dem automatisk udbetalt. Pengene er blevet udbetalt 10. august 2022 og sat ind på husstandens ældste beboers NemKonto.

Kan jeg få varmecheck?

Som nævnt er det ikke alle forbrugere, der får en varmecheck. For at få checken udbetalt skal man have en husstandsindtægt på under 650.000 kr. (706.000 kr. før AM-bidrag), og husstanden skal endvidere leve op til et af disse punkter:

  • Være opvarmet med gasfyr.
  • Ligge i et fjernvarmeområde med en gasandel over 65 % eller en kombination af gas og varmepumper, der giver samme prisstigninger.
  • Have el-radiatorer eller varmepumper som primær varmekilde med en tilsvarende prisstigning samt havde et elektricitetsforbrug over 1.500 kWh i december 2021.

Læs flere detaljer i Lov om engangstilskud til husstande med lav indkomst og varmekilder omfattet af ekstraordinære prisstigninger i fyringssæsonen 2021-2022

Få hjælp til varmeregningen af kommunen

Aftalepartierne afsætter samtidig yderligere 100 millioner kr. til kommunernes øgede udgifter til fx personligt tillæg til pensionister, kontanthjælpsmodtagere og andre økonomisk vanskeligt stillede, der bliver ramt af prisstigningerne på varme, så der samlet er en pulje på 200 millioner kr. Puljen dækker til og med april 2023.

Men puljen er der muighed for, at borgere med meget små indtægter kan få økonomisk hjælp til de øgede varmeudgifter.

Stop for nye gasfyr og udfasning af gamle

Udover udbetaling af varmechecken vil partierne bag aftalen sætte ekstra skub i, at flere får en mere grøn varmekilde. Derfor vil de standse ny-installationer af gasfyr hurtigst muligt, og regeringen skal lave en plan for at udfase gasfyr helt. Efter fjernvarme er gasfyr den opvarmningsform, flest danskere har til deres bolig – ca. 417.000 danske boliger opvarmes med naturgas.

Der bliver der afsat 250 millioner kroner til mere grøn varme og udfasning af sorte varmekilder, herunder udrulning af grøn fjernvarme. 

– Vejen frem er ud med sort energi og ind med det grønne. Derfor er varmechecken kun midlertidig, og vi skruer med aftalen endnu mere op for udfasning af gasfyr. Titusindvis af danskere vil i de kommende år få gasfyret udskiftet, og vi vil få mere grøn fjernvarme. Det er afgørende for at løse klimakrisen og vil samtidig skærme danskerne mod høje gaspriser, siger klimaminister Dan Jørgensen i en pressemeddelelse.