Støtteordning skal sikre billigere fjernvarme

Et bredt flertal i Folketinget vil hjælpe de små, naturgasfyrede kraftvarmeværker med at etablere eldrevne varmepumper. Det betyder, at din fjernvarmeregning kan falde.

Et bredt flertal i Folketinget vil gøre fjernvarmen billigere og grønnere. Foto: Torben Klint.

Regeringen samt S, DF, R og SF vil afsætte ca. 53 mio. kroner i 2017 og 2018 til en etableringsstøtte til blandt andet eldrevne varmepumper.

Ministeriet vurderer, at de eldrevne varmepumper sammen med andre effektiviseringer vil gøre det muligt for kraftvarmeværkerne at nedbringe fjernvarmeregninger med ca. 3.000 kroner årligt pr. husstand.

Etableringsstøtten er målrettet de ca. 160 små, naturgasfyrede kraftvarmeværker, der leverer el og varme til knap 300.000 husstande. Det oplyser Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet i en pressemeddelelse.               

- Fjernvarmesektoren er den forsyningssektor, som har det største effektiviseringspotentiale. Elektricitet fra vindmøller og solceller erstatter i disse år fossile brændsler med hastige skridt, og derfor skal rammevilkårene være i orden, så fjernvarmeværkerne kan vælge billige og grønne alternativer, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Branchen positivt stemt over for ændringer

Dansk Energi, erhvervs- og interesseorganisation for energiselskaber i Danmark, hilser håndsrækningen til fjernvarmeværkerne velkommen, men opfordrer politikerne til at gå skridtet videre.

- Det bedste for danskerne ville være helt at sløjfe elafgiften. Men indtil det er på plads, gør investeringstilskuddet fjernvarmen grønnere ved at sætte strøm til, som det brede politiske flertal ønsker, og som vi har kæmpet for længe, siger Lars Aagaard, adm. direktør i Dansk Energi.

Midlerne til etableringsstøtten kommer fra den grønne klimapulje, der blev til i forbindelse med PSO-aftalen i efteråret 2016. I klimapuljen ligger i alt 375 mio. kroner, der bidrage til opfyldelsen af Danmarks 2030-mål i den ikke-CO2-kvoteomfattede sektor i perioden 2017-2020.

Vil sænke elvarmeafgift

Foruden effektivisering af fjernvarmeværkerne ønsker regeringen, at klimapuljen i 2019 og 2020 reserveres til midlertidigt at lempe den såkaldte elvarmeafgift. Afgiften er i dag på 40,5 øre/kWh og dækker hovedparten af el til elvarme for både erhverv og husholdninger.

Regeringen håber, at en lempelse af elvarmeafgiften vil gøre det mere økonomisk attraktivt at udnytte overskudsvarme ved hjælp af varmepumper.

- En lettelse af elvarmeafgiften kan bidrage til at rette op på et afgiftssystem, der i dag er skævt og ikke fremmer den grønne omstilling på en hensigtsmæssig måde, lyder det fra energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V).

Midlerne fra klimapuljen er ikke det eneste greb, der bliver taget i brug for at effektivisere fjernvarmen. Tidligere i år kom regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Konservative), Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti i mål med en bred aftale, der skal sikre øget tryghed for fjernvarmeforbrugerne og billigere fjernvarme.

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab