Storm - sådan dækker forsikringen skader

Din forsikring dækker normalt skader efter storm, men det er ikke alt, du kan få erstatning for. Læs her, hvordan du er dækket ved stormskader.

Skader som følge af storm dækkes af den almindelige husforsikring

Skader på boligen som følge af storm dækkes af den almindelige husforsikring. Foto: Grischa Georgiew - Fotolia

Hvordan er du dækket ved skader efter storm?

Har du fået skader på din bolig pga. storm, er det din husforsikring, der skal tages i brug. Er der skader på dine ejendele, fx vandskade, som følge af, at taget er blæst af, er det din indboforsikring, der dækker.

For begge forsikringer gælder det, at der skal have været storm, for at forsikringen dækker. Storm er i forsikringsverdenen, når vindhastigheden er på 17,2 meter pr. sekund eller derover. På forsikringsvejret.dk kan du se, om der har været storm på din adresse. Forsikringsselskaberne anvender også forsikringsvejret.dk til at fastslå, om der er tale om storm. DMI´s definition på storm er, når den gennemsnitlige vindhastighed overstiger 24,5 meter pr. sekund.

Husforsikringen

Forsikring mod storm er en del af den almindelige husforsikring, ligesom brand, indbrud osv. Det betyder, at du er dækket for stormskader på den almindelige husforsikring og derfor ikke behøver en tilkøbsforsikring, som fx når der skal dækkes skader som råd og svamp.

Populært kan man sige, at de ting, der hører til husforsikringen, er alt det, der ikke falder ud, hvis man tager huset og vender det på hovedet.

LÆS OGSÅ: Den almindelige forsikring for husejere

Stormskader er i forsikringsverdenen forholdsvis nemme at afgøre. Har du fået en skade pga. storm, er du som regel dækket.

Stormskader på huset kan fx være:

  • Tagmaterialer, der er blæst af.
  • Ruder, der er blevet suget ud.
  • Skader på huset pga. flyvende genstande, fx en trampolin, der blæser igennem et vindue.
  • Træer, der vælter ind over huset.

Forsikringen dækker typisk også skader på hobbydrivhuse, hvis de er monteret på et muret eller støbt fundament. Det samme gælder mindre skure i haven: Er de funderet, er de dækket. De skal dog være nævnt på din police som en del af dækkede bygninger.

Sådan dækker forsikringen ved storm.

Hegn skal være grundigt funderet for at blive dækket af forsikringen. Foto: Jesper Elgaard

Hegn dækkes også, hvis skaden ikke skyldes manglende fundering. Det vil sige, at hegnsstolperne skal være godt gravet ned eller monteret på støbte fundamenter. Er der tale om nedgravede træstolper, vil forsikringsselskabet muligvis sikre sig, at stolperne ikke er knækket pga. råd eller svamp.

Har du haft udgifter til skadesbegrænsning, dækkes de også af forsikringen, såfremt udgifterne er rimelige. Hvad rimelige udgifter er, vurderes i de enkelte tilfælde. Udgifter til skadesbegrænsninger kan fx være en plade, du skal købe og sætte over et smadret vindue, eller et skadesfirma, der har tildækket et hul i taget.

Indboforsikringen

Dine ejendele er omfattet af indboforsikringen.

Forudsætningen for dækning er, at der er stormskade på dit hus. Er det ikke en stormskade, som har forvoldt skade på huset og dermed indboet, er der ingen dækning.

Sker der et strømsvigt i forbindelse med stormen, vil indboforsikringen også dække indholdet af din fryser, hvis det bliver optøet.

LÆS OGSÅ: Valg af husforsikring

Øvrige forsikringer

Bilens kaskoforsikring dækker for skader på bilen. Er der faldet en tagsten ned og har ødelagt forruden, vil bilens kaskoforsikring dække.

Kommer du selv til skade, vil din ulykkesforsikring dække.

Hvad dækker forsikringen ikke ved storm?

Meld skade til forsikringsselskabet ved storm

Almindelig oprydning efter storm - for eksempel væltede træer - dækkes ikke af forsikringen. Foto: Gustav Løje

Oprydning i haven dækkes ikke. Er der væltet et træ, kan du ikke få dækning for oprydning efter det.

Det gælder til dels også, hvis et træ er væltet ned i dit hus. Husforsikringen betaler kun for fjernelsen af den del af træet, som har ramt huset. Fjernelse af den øvrige del af træet, der ligger i haven, er ikke dækket af forsikringen.

Hvis naboens træ falder ind på din grund, uden at beskadige dit hus, er der ikke tale om en forsikringssag.

LÆS OGSÅ: Hvem skal rydde op, hvis naboens træ vælter i stormen?

Generelt dækkes hverken planter, træer, haveanlæg eller haveskulpturer, medmindre skaden er en direkte følge af en dækningsberettiget skade. Det betyder, at hvis dit tag blæser ned og ødelægger en haveskulptur eller et træ, vil forsikringen dække skaderne på skulpturen eller træet. Der er typisk angivet nogle maksimale beløb for dækningen i dine betingelser.

Ting udenfor huset, fx havemøbler eller en trampolin, dækkes ikke, med mindre de er blevet beskadiget som en direkte følge af en skade på bygningen. Så hvis taget blæser af dit hus og ned på dine havemøbler, vil forsikringen dække havemøblerne. Men er det selve stormen, der ødelægger havemøblerne, kan du ikke få erstatning.

Er bygningen bestemt til nedrivning, vil forsikringen ikke dække stormskader.

LÆS OGSÅ: Tjek, om dit hus er stormsikkert

Hvilke forudsætninger skal opfyldes for at få dækning af stormskader?

Dokumentér stormskader.

Sørg altid for at begrænse og dokumentere skader efter en storm. Foto: Fotolia

Du skal anmelde skader så hurtigt som muligt. Stormskader rammer ofte hele landet samtidigt, og der er mange, der ringer ind, derfor kan det være svært at komme igennem på telefon. Det kan derfor være en god idé at melde skaden online. Du kan altid senere ringe ind og tale med forsikringsselskabet.

Du skal altid sørge for afværge eller begrænse en skade. Er der kommet hul i taget, skal du forsøge at få det lukket, fx med en presenning. Du skal ikke gøre det, imens stormen står på, da der ikke skal være risiko for personskade. Men når stormen er løjet af, skal du begrænse skaden. Mens stormen står på, kan du sætte spande under hullet for at undgå vand på indbo.

Har du haft udgifter til skadesbegrænsning, skal du huske at gemme kvitteringerne. Har du ingen kvittering, kan forsikringsselskabet ikke dække.

Forsikringen skal have mulighed for at taksere skaden. Du kan derfor ikke bare gå i gang med at få udbedret skaden, inden du har talt med dit forsikringsselskab. Du må heller ikke smide noget ud, inden du har talt med dit forsikringsselskab.Tag mange billeder af skaderne, så du har dokumentation til forsikringsselskabet.

Du skal være sikker på, at alle bygningerne på grunden er omfattet af din husforsikring. Har du fået opført et skur og ikke fået det skrevet med på policen, vil forsikringen ikke dække skader på skuret.

Hvad kan du forvente i dækning for skader under storm?

Husforsikring og stormskade.

De fleste stormskader dækkes af husforsikringen med "nyt for gammelt". Foto: Jesper Elgaard.

Husforsikringen dækker de fleste ting med nyt for gammelt. Er der fx smadret et vindue, vil forsikringen dække med et nyt vindue. Der vil ikke blive trukket penge fra dækningen pga. afskrivning.

Der er som regel altid en selvrisiko, som du skal betale. Selvrisikoen kan variere i pris. Det afhænger af, hvordan du har valgt at lade dig forsikre.

Der er dog visse bygningsdele, hvor der er afskrivning på. Afskrivning betyder, at jo ældre dine bygningsdele er, jo mindre vil du får udbetalt af forsikringen. Følgende bygningsdele er der typisk afskrivning på:

  • Tagpaptage
  • Undertage af plast eller lignende
  • Stråtage
  • Antenner

Du kan læse i dine forsikringsvilkår, hvilke afskrivningstabeller der er.

På indboforsikringen er der typisk afskrivninger på de fleste ting. Du kan fx ikke forvente af få fuld dækning for en 10 år gammel sofa eller for et 8 år gammelt tv. Læs reglerne for afskrivning i dine forsikringsvilkår.

Er det din eller naboens forsikring, der dækker stormskader?

Er naboens træ væltet ned og har beskadiget dit hus, er det din forsikring, du skal melde det til, og det vil være din forsikring, der dækker dine skader.

Er der tale om et fælles hegn, skal begge ejere melde det til forsikringen, og det vil være begge ejeres forsikring, der vil dække hegnet.

Der er ofte selvrisiko på dine forsikringer. Hvis det er dit forsikringsselskab, der dækker skaderne, er det dig, der bliver opkrævet selvrisikoen. Dette gælder også, selv om det er din nabos træ, der forvolder skaden.

Hvad gør du, hvis du er utilfreds med forsikringsselskabet?

Mener du, at du ikke har fået den korrekte dækning, har du mulighed for at klage. I første omgang kan du klage til dit forsikringsselskab. De fleste forsikringsselskaber har en klageafdeling, du kan skrive til.

Er du stadig utilfreds med dækningen, kan du klage til Ankenævnet for Forsikring. Det koster 200 kr. i klagegebyr. Læs på Ankenævnet for Forsikrings hjemmeside, hvordan du indsender en klage.

Vi besvarer spørgsmål bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab