Strømhjælp

Ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet nogle af de mest stillede spørgsmål, så møder du udfordringer med strømhjælp, vil der være hjælp at hente her.

Ofte stillede spørgsmål om tilmelding

Hvorfor kan jeg ikke se min elmåler/mit målepunkt på eloverblik.dk?remove

Dette kan skyldes to ting:

  1. Du har haft samme elleverandør i lang tid. Først efter indførelsen af NemID i 2010 begyndte elselskaberne at indrapportere CPR-numre til eloverblik.dk. Så har du haft din elleverandør længe, skal du højst sandsynligt tilmelde din elmåler/dit målepunkt manuelt.
  2. Det er ikke dig, der står på elregningen. Det kan være din samlever eller roommate, som "ejer" aftalen med elleverandøren. Her skal du bede vedkommende om jeres målerID og webadgangskode. Se svar herunder.

Hvordan tilmelder jeg min elmåler/mit målepunkt manuelt?remove

Som privat elkunde kan du give Eloverblik tilladelse til at foretage en søgning på dit CPR-nummer. Hvis din elleverandør har registreret dig som elkunde med dit navn og dit CPR-nummer, vil dit målepunkt automatisk blive indlæst i Eloverblik. 

Hvis du ikke ønsker at give tilladelse til en søgning af CPR-nummer, eller du ikke får noget resultat af søgningen, kan du tilmelde dit målepunkt manuelt. 

Du skal bruge dit målepunktsID og den tilhørende webadgangskode for at tilmelde din måler manuelt. Oplysningerne står (måske) på din elregning, og ellers kan du få dem oplyst af din elleverandør. 

Eloverblik.dk har udarbejdet en hjælpevideo, som viser dig, hvordan du kan tilmelde dig manuelt. Se videoen her (åbner i nyt vindue).

Hvor finder jeg mit målepunktsID og min webadgangskode?remove

Dit målepunktsID er et nummer på 18 cifre, og det fremgår typisk af regningen fra din elleverandør. Det kan også være angivet som "aftagenummer." Bemærk venligst at nogle elleverandører kun angiver de sidste 11 cifre i nummeret. Er det tilfældet, skal du selv tilføje 5713131 foran. 

Der er til hvert målepunktsID knyttet en unik webadgangskode. Koden består af 8 tegn.  

Vær særligt opmærksom på, at nogle tegn i adgangskoden kan ligne hinanden – fx et lille ”L” og et stort ”i” eller bogstavet ”O” og tallet ”0”.

Oplysningerne står måske på din elregning eller i din leverandørs app. Hvis ikke, kan du få dem oplyst af din elleverandør. 

Eloverblik skriver, at deres side ikke virker. Hvad skal jeg gøre?remove

Vent lidt tid, og prøv igen.

Eloverblik leveres af Energinet, som er en selvstændig offentlig virksomhed under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet. Hvis deres side er nede, kan vi desværre ikke gøre så meget. Dog ved vi erfaringsmæssigt, at eloverblik.dk sjældent er nede længe ad gangen.

MitID virker ikke. Hvad skal jeg gøre?remove

Vent lidt tid, og prøv igen.

MitID er en offentlig service. Hvis MitID er nede, kan vi desværre ikke gøre så meget. Dog bruges MitID af mange banker og offentlige myndigheder, så den er sjældent nede længe ad gangen.

Hvorfor spørger I om min husstand?remove

Det gør vi for at kunne lave en mere relevant sammenligning af dit forbrug.

Mange bliver pt. sammenlignet med en standardfamilie, som består af to voksne og to børn i en villa på 130 m2. Vi ved, at denne sammenligning kun passer på ca. 40 pct. af befolkningen, og vi tror på, at det giver et mere retvisende billede at blive sammenlignet med andre, som ligner dig.

Jeg er skilt og har mine børn hver anden uge. Hvad gør jeg?remove

Strømhjælp giver desværre ikke mulighed for at vælge forskellige husstandsstørrelser fra uge til uge, fx ved delebørn eller logerende. Vi anbefaler, at du vælger det max antal personer, der bor i husstanden 50 pct. eller mere af tiden. Du kan også vælge at halvere antallet af personer, der bor i husstanden 50 pct. af tiden. Uanset hvad vil din sammenligning med andre i disse tilfælde kun blive tilnærmelsesvis. Dit forbrug er dog stadig korrekt.

Min søn er 18 år. Hvorfor er han ikke kategoriseret som voksen?remove

Vi har valgt tre intervaller for alder. Børn (0-12 år), teenagere (13-19 år) og voksne (19+ år). Vi er godt klar over, at man i samfundet betragtes som voksen, når man fylder 18 år.

Vi har valgt at kategorisere teenagere i eget interval, da flere statistiske modeller allerede bruger disse tre intervaller, og det derfor er det lettere at sammenligne forbrug.

Hvordan tilmelder jeg mig?remove

Vi har lavet en video, der viser dig skridt for skridt, hvordan du tilmelder dig. Videoen viser også, at det tager cirka halvandet minut at tilmelde sig, hvis alt fungerer, som det skal. 

God fornøjelse.

Ofte stillede spørgsmål om forbrugsdata

Hvordan sammenligner I mit elforbrug med andre?remove

Alle vil som minimum blive sammenlignet med en "familie", som genereres på baggrund af Elforbrugsberegneren fra Energistyrelsen (Se beregner her).

I takt med at flere personer tilmelder sig Strømhjælp, vil sammenligningsgrundlaget blive bredere.

Dog vil din boligstørrelse blive sammenlignet med boliger, som er lidt større eller lidt mindre end din, da sammenligningsgrundlaget kan blive meget snævert, hvis antal m2 skal være helt ens.

Hvordan sammenligner I mit elforbrug uge for uge?remove

Når vi beregner dit forbrug, ser vi på forbrugsdata 35 dage tilbage. Dag 1-7 udgør "sidst målte uge", som er det forbrug, du skal forholde dig til. Dagene 8-35 udgør data for en "gennemsnitsuge", hvor gennemsnittet for fx de fire seneste mandage udgør en gennemsnitsmandag (4 x mandagsforbrug / 4). Gennemsnitsugen udgør sammenligningsgrundlag.

Når vi ikke ikke sammenligner rent uge til uge, skyldes det, at der her vil komme for mange udsving. Med denne model vil en "normal uge" (baseret på gennemsnit af 28 dage som beskrevet ovenfor) blandt andet tage højde for, at der kan være stor forskel på lige og ulige uger, hvis man har delebørn eller svingende arbejdstider og lignende.

Måleuge

Gns. Uge 1

Gns. Uge 2

Gns. Uge 3

Gns. Uge 4

 

En uge vil altid være fra mandag til søndag.

Hvorfor beder I om fuldmagt til den tidsperiode, I gør?remove

Som udgangspunkt beder vi om fuldmagt to år tilbage og to år frem.

Når vi beder om adgang to år tilbage, er det for at på sigt kunne vise dig, hvordan dit elforbrug har ændret sig i forhold til energikrisen og brug af strømhjælp.

Når vi beder om fuldmagt to år frem, er det, fordi vi håber, du vil få glæde af denne service og ikke skal forny denne service årligt.

Dine forbrugsdata deles IKKE med tredjepart. 

Ofte stillede spørgsmål om e-mail

Hvornår kan jeg forvente, at jeg modtager en mail om mit forbrug?remove

Når du har været tilmeldt en hel uge, og Strømhjælp har modtaget forbrugsdata fra Eloverblik. 
Eloverblik har dine forbrugsdata mellem 2-5 dage, efter de er forbrugt. 

Dette vil sige at, vi tidligst kan udsende en mail om tirsdagen efter en hel uge.

Din elleverandør skal levere forbrugsdata til Eloverblik senest 5 dage, efter de er forbrugt.

Hvordan skifter jeg fra at modtage mail hver uge, til kun når der er udsving?remove

I bunden af den mail, du får hver uge, er der en redigerknap. Klikker du på denne, kan du skifte mellem de to udsendelsemetoder.

Dette kan du også gøre, hvis du modtager udsvingsmailen.

Hvorfor har jeg ikke modtaget en mail om mit forbrug?remove

Hvis du ikke har modtaget din mail, kan det skyldes:

  • Du er tilmeldt Strømhjælp med et interval, der kun udsender, hvis der sker en markant ændring i dit forbrug, og du har ikke haft så stort udsving endnu, at det har udløst en mail.
  • Vi har ikke modtaget data fra Eloverblik.
  • Du har ikke være tilmeldt i over en uge.
  • Den tilmeldte e-mail er forkert indtastet.

Hvis du har været tilmeldt over en hel uge, er tilmeldt ugestatus og ikke har modtaget en mail fredagen efter, kan du skrive til support@bolius.dk.