Der er ikke nogen sundhedsrisiko for dig ved at have en mobilmast stående i din eller din nabos have. Så klar er udmeldingen fra Sundhedsstyrelsen.

Styrelsen har i flere notater konkluderet, at mobilmaster ikke udgør et helbredsproblem for befolkningen. De henviser til, at undersøgelser i både Danmark og EU har vist, at det elektromagnetiske felt allerede få meter fra en mobilmast er mange tusind gange mindre end de anbefalede grænseværdier. Og det elektriske felt, du er udsat for fra din mobiltelefon, er i øvrigt er 3.000-5.000 gange større end det, du er udsat for fra en mobilmast.

- Baseret på den nuværende viden og forskning, vurderer Sundhedsstyrelsen, at hvis mobilmaster er opstillet efter de gældende regelsæt, så er der ikke nogen helbredsmæssig risiko ved at bo i nærheden af dem, siger Mette Øhlenschlæger, institutchef for Statens Institut for Strålebeskyttelse under Sundhedsstyrelsen.

LÆS OGSÅ: Må min nabo sætte en mobilmast op i haven?

Udlandet frikender også mobilmaster

Danmark ligger i øvrigt helt på linje med fx Norge og Sverige i risikovurderingen af mobilmaster. WHOs kræftforskningsprogram (IARC) har også slået fast, at ”mulige helbredsmæssige problemer ved radiofrekvente felter vil – om over hovedet – knytte sig til brugen af selve mobiltelefonerne. Ikke til masterne, fordi eksponeringen herfra er langt mindre.”

LÆS OGSÅ: Flere mobilmaster i private haver på vej

Jo flere mobilmaster - jo mindre stråling

Ifølge Mette Øhlenschlæger er risikovurderingen den samme for mobilmaster i private haver: Mobilmasterne udgør ikke en helbredsrisiko, såfremt de er opsat korrekt. I princippet bliver helbredsrisikoen mindre, jo tættere man befinder sig på en mobilmast.

- Feltet fra mobiltelefonen er væsentlig kraftigere, end feltet omkring en mobilmast. Jo tættere på en mobilmast en mobiltelefon er, jo mindre sendestyrke har den brug for. Og jo mindre sendestyrke bliver brugeren af mobiltelefonen altså udsat for, siger Mette Øhlenschlæger.

LÆS OGSÅ: Du taber penge med en mobilmast som nabo

Det er dog ikke alle, der mener, at stråling fra mobilmaster er ufarlige. Bl.a. er der blevet oprettet et hel interesseorganisation, Rådet for Helbredssikker Telekommunikation, der generelt advarer imod elektromagnetisk og mobilstråling.

Telebranchen følger grænseværdier

Flere internationale undersøgelser viser, at teleselskaberne overholder de grænseværdier for stråling fra mobilmasterne, som WHO har fastlagt.

- Vi følger sundhedsmyndighedernes anvisninger meget nøje. Der er af myndighederne fastsat nogle grænseværdier og anbefalinger, som mobiloperatørerne følger. Dér, hvor mennesker færdes og opholder sig, er effekttætheden fra mobilantennerne meget langt under grænseværdierne, siger Jakob Willer, direktør i Teleindustrien - teleselskabernes branchesamarbejde.