Tæpper og indeklima

Tæpper i boligen er både godt og skidt for indeklimaet. Vælg indeklimamærkede tæpper, og drop helt tæpper i boligen, hvis du har allergi eller astma.

Tæpper dæmper lyde og holder på varmen. Men de samler også støv.

Tæpper dæmper lyde og holder på varmen. Men de samler også støv. Arkivfoto.

Hvilke fordele og ulemper har tæpper for indeklimaet? 

Der er flere indeklimamæssige fordele ved at have tæpper i boligen. Først og fremmest forbedrer tæpper gangkomforten, ligesom de har både lyddæmpende og temperaturisolerende egenskaber. Hvis du fx bor i en muremestervilla fra 1930’erne, som typisk har en meget ringe isoleringsevne i etageadskillelsen, kan det være en fordel at få tæpper lagt ud, da det vil være mindre fodkoldt. 

Ulempen er, at tæpper samler let støv, dyrehår og andre partikler. De kan heller ikke gøres helt lige så rene som glatte gulve. Ifølge Arbejdstilsynet er der flest problemer med støv i lokaler med tæpper.

Har du eller andre i husstanden allergi, astma eller andre luftvejslidelser, er det derfor en skidt idé at lægge tæpper på gulvet i din bolig. Du bør derimod vælge et gulvmateriale med en relativt glat, rengøringsvenlig overflade som fx træ, linoleum eller klinker.

Har ingen i husstanden hverken allergi eller luftvejslidelser - og gør I hyppigt rent - kan tæpper være en god og dekorativ løsning, der både forbedrer gangkomforten og den oplevede temperatur i gulvhøjde. Navnlig børnefamilier vil nok have glæde af tæppernes lyddæmpende egenskaber.

Kan tæpper bidrage med at forbedre luftkvaliteten i din bolig? 

Gulvtæppe. rengøring

Hvis man er allergiker, er det bedste råd at slippe af med sine tæpper, fordi de samler støv og er sværere at rengøre i forhold til glatte gulve. Foto: Jesper Elgård.

Nej. Brancheorganisationen Dansk Textil & Beklædning offentliggjorde ganske vist i 2006 en tysk undersøgelse, der konkluderede, at der var mindre svævestøv i rum med gulvtæpper end i rum med glat gulv, fordi tæpperne bandt støvet til sig. Efterfølgende anvendte producenter som Egetæpper undersøgelsen til - i salgsøjemed - at argumentere for, at tæpper var til fordel for indeklimaet.

Resultaterne af det tyske forsøg afvises dog blankt af danske arbejdsmedicinere samt eksperter fra Astma-Allergi Forbundet. Herfra fremhæves det omvendt, at selvom tæpper binder støv og andre potentielle allergener, vil fysiske påvirkninger, som eksempelvis fodtrin, hyppigt hvirvle en del af partiklerne op igen. Tæpper er tillige umulige at holde lige så rene som glatte gulve, hvorfor støv og partikler over tid får lov at hobe sig op i materialet og kan være med til at forringe indeklimaet.

Især gulvtæpper i soveværelser kan være med til at forværre folks astma eller allergi, da støv, som bl.a. består af pollen og dyrehår, har lettere ved at rejser sig op i luften og derefter kan indåndes, mens man sover. 

Et forskningsprojekt fra SBi kunne give anledning til at tro, at tæpper og gardiner er gode at have i boligen, når man er allergiker, for laboratorieforsøg viser, at lodne overflader fungerer som en luftrenser, der indfanger de små partikler. Det gælder dog kun de ultrafine partikler. De bliver nemlig i overvejende grad siddende på tæppefibrene, hvorimod de større partikler kan bære allergener og vil kunne genophvirvles, når du færdes i rummet. Derfor er der ingen grund til, at allergikere går ud og køber nye gulvtæpper. 

Glatte overflader er stadig den bedste løsning i en bolig, hvor der bor mennesker med allergi, da det svært at rengøre tæpper og ru overflader tilstrækkeligt.

Der er altså på nuværende tidspunkt ingen grund til at vende op og ned på anbefalingerne i forbindelse med støvallergi. Glatte gulve er stadig det bedste i boligen, fordi det er nemmest at gøre rent.

Allergikere bør følge anbefalingerne fra Astma-Allergi Forbundet.

Er nogle tæpper bedre i forhold til indeklimaet end andre? 

LÆS OGSÅ: Valg af nyt gulv

Tæppe. Partikler.

Vidste du, at hvis et tæppe er indeklimamærket, er der krav til hvor store mængder partikler et tæppe må afgive? Arkivfoto.

Nye tæpper afgiver kemiske stoffer fra fremstillingsprocessen, og jo kortere tid tæpperne afgiver kemiske stoffer, jo bedre er det for indeklimaet. 

Vælger du et tæppe, der er udstyret med Indeklimamærket, har Dansk Indeklima Mærkning på Teknologisk Institut kontrolleret, at tæppet maksimalt afgiver kemiske stoffer i op til 60 dage efter produktionen. Bemærk, at nogle indeklimamærkede tæpper allerede er "gasset af" efter 30 dage, hvilket også vil fremgå af mærkningscertifikatet.

Derudover stiller mærket krav til mængden af partikler, som tæppet må afgive i den første tid af produktets brug samt krav om, at der skal foreligge en vejledning i, hvordan produktet skal håndteres for ikke forringe dets indeklimarelevante egenskaber.

Hvorfor vælge et indeklimamærket tæppe? 

Der findes i dag et bredt udvalg af indeklimamærkede tæppeprodukter på markedet af både dansk og udenlandsk oprindelse. Den vigtigste grund til at vælge et af disse produkter er, at du har vished for, at kemiske rester i tæppet kun vil påvirke indeklimaet i din bolig i en meget begrænset periode. 

Ikke-mærkede tæpper vil derimod kunne afgive kemiske stoffer i langt længere tid end 60 dage, efter fremstilling, ligesom de omvendt kan være dampet af ganske kort tid efter. Hvis du vil forebygge allergiske reaktioner og andre gener fra gulvtæppet, bør du gå efter gulvtæpper med indeklimamærket.

Gør du naturen en tjeneste ved at vælge et indeklimamærket tæppe? 

Ikke nødvendigvis. Indeklimamærket er ikke er et miljømærke som eksempelvis Svanemærket eller EU's Miljøblomst. Indeklimamærket siger derfor intet om, hvorvidt produktet er fremstillet på en miljømæssigt forsvarlig facon eller ej. Men det forhindrer naturligvis ikke, at et tæppe kan være udstyret med både Indeklimamærket og Svanemærket.

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab