Tendens: Generationerne flytter sammen

Flere og flere danskere flytter sammen i familiebofællesskaber med flere generationer i samme bolig. Der er nemlig mange fordele ved at bo sådan – men er tendensen også tegn på et opgør med kernefamilien?

Der er mange fordele ved at bo i et bofællesskab - børnepasning, tryghed, selskab, tætte relationer og bedre økonomi.

Og det finder stadig flere danskere ud af. Siden 2007 er antallet af husstande med flere familier vokset med 26.327 til hele 184.387 husstande ud af i alt knap 2,6 mio. husstande.

Flere og flere familier vælger at flytte sammen på tværs af generationerne.

Flere og flere familier vælger at flytte sammen på tværs af generationerne.

Bedsteforældre hjælper pressede forældre

I dag har mange moderne børnefamilier udviklet en slags tre-generationsnetværk, hvor bedsteforældrene i høj grad tager del i børnenes og børnebørnenes liv og hjælper til med børnepasning, afhentning fra institutioner osv.

Men stadig flere tager skridtet fuldt ud og flytter sammen i et familiebofællesskab med tre generationer under samme tag.

Familier søger tilbage til tidligere idealer

- Tendensen kan være udtryk for et begyndende opgør med kravene til forældrerollen i den isolerede kernefamilie blandt nogle familier, siger Karen Margrethe Dahl, sociolog, ph.d-studerende på KU og Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

Kravene kommer ifølge Karen Margrethe Dahl både indefra og udefra. En del forældre forsøger at generobre nogle af de områder af tidligere tiders familieliv, som blev trængt, da kvinderne trådte ud på arbejdsmarkedet fra 1970’erne og frem.

De stiller høje krav til den mad, der spises hjemme, de ønsker en meget tæt følelsesmæssig kontakt til deres børn og involverer sig derfor i børnenes lege og hverdag, og de ønsker at sikre deres børns fremtid ved at sørge for, at de er velstimulerede, når de møder i skolen.

I dag er der desuden øgede krav fra mange skoler om, at forældrene skal deltage aktivt i børnenes sociale og faglige liv, ligesom ved vi mere om, at fx motion, sund mad og forældres intellektuelle stimulering af børnene har stor betydning – alt det kan være med til at øge presset på den isolerede kernefamilie

- Derfor kan tendensen med flere familiebofællesskaber være den omlægning, som letter ansvaret og den dårlige samvittighed, og får familielivet til at gå op, siger Karen Margrethe Dahl.

Der er mere på spil i familiebofællesskabet

Karen Margrethe Dahl bor selv i et bofælleskab, dog ikke et familiebofællesskab. Hun kender både fordele og ulemper ved boformen og maner til forsigtighed, fordi der netop i et familiebofællesskab kan gemme sig lig i lasten, som kan gøre livet surt for alle i bofællesskabet.

- Selvfølgelig skal man prøve familiebofællesskabet af, når der nu er så store fordele ved det. Men man skal vide, at man tager en chance, når man flytter sammen med familien. Der står mere på spil i et familiebofællesskab end i et traditionelt kollektiv. Hvis det ikke går, skal du jo stadig kunne se familien.

Det er ifølge Karen Margrethe Dahl vigtigt, at alle fra starten er enige om, at fællesskabet skal bygge på ligeværdighed, og at tidligere tiders magtforhold ikke længere er gældende. Men hvor der er tætte relationer, er der også risiko for konflikter, og en af de hyppigste er, at bedsteforældrene blander sig i børneopdragelsen.

Familiebofællesskab er godt både for bedsteforældre og børnebørn. Fx lærer børnene at tage hensyn til andre, og bedsteforældrene holder kroppen og hjernen i gang.

Familiebofællesskab er godt både for bedsteforældre og børnebørn. Fx lærer børnene at tage hensyn til andre, og bedsteforældrene holder kroppen og hjernen i gang.

Accepter at bedsteforældrene opdrager på dine børn

- Hvis du og dine børn flytter sammen med dine forældre, skal du være villig til at acceptere, at de også opdrager på dine børn, at de sætter grænser, siger Karen Margrethe Dahl.

- I det hele taget er det at bo sammen med andre mennesker hårdt arbejde. Det gælder om ikke at fokusere på uenigheder, men på fællesskabet, og du skal være i stand til at sige ’Pyt med det’, også om ting der betyder noget for dig.

Masser af fordele ved familiebofællesskabet Når tingene kører, har alle parter fordel af at bo i et familiebofællesskab:

Fordele for børnene

  • De lærer at tage hensyn til andre.
  • De opdager, at der er andre måder at gøre tingene på, de kan spejle sig i andre voksne og får et andet perspektiv på verden end forældrenes.
  • De får de ældres erfaring, tid og perspektiv - og det får børnene til at reflektere over sig selv som børn.

Fordele for bedsteforældrene

  • De bliver inspireret af børnebørnene.
  • Samværet med børnebørnene holder kroppen og hjernen i gang.
  • De bliver en aktiv del af børnebørnenes liv, og de opnår tryghed ved at være en del af et større fællesskab.

Fordele for forældrene

  • De bliver aflastet med det praktiske
  • De slipper for dårlig samvittighed i en travl hverdag, bl.a. fordi børnene får tryggere rammer
  • De kan uddelegere en del af ansvaret / forældrerollen til mennesker, de i forvejen har stor tillid til.

Antal husstande med flere generationer

ÅrstalAntal
2007158.060
2008160.202
2009164.492
2010170.945
2011175.724
2012184.387

Kilde: Danmarks Statistik pr. 1. januar 2012

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab