Test af Dansand Danfast og IBF Fugesand

Dette er afrapportering af et forsøg med Dansand Danfast kontra IBF Fugesand. Formålet er at få afdækket eventuelle fordele og ulemper.

Dansand Danfast og IBF Fugesand

Se her den fulde test af Dansand Danfast sammenlignet med almindeligt fugesand. Foto: Søren Gleerup

Forsøgsbeskrivelse:

1. Der optages 3 m2 sten i eksisterende nyere indkørsel, stenen afrenses og lægges på ny. Der fuges med Dansand Danfast med fugning, vibrering, vanding m.v. i den ene halvdel og IBF Fugesand i den anden.

2. Etablering af 2 m2 belægning på ren sand underlag (typisk gør det selv-terrasse). Der fuges med Dansand Danfast med fugning, vibrering, vanding m.v. i den ene halvdel og IBF Fugesand i den anden.

Belægningerne blev udført den 30. juli 2014.

Løbende observationer

Belægningerne er løbende observeret mht. såvel ukrudtsvækst, ændringer i stenene, ændringer i fugerne og afvanding.

Den 15. juli 2015 er der foretaget diverse indgreb i belægningen:

  • Modstand mod spuling med vand er undersøgt.
  • Der er optaget sten for at iagttage fugematerialernes tilstand nede i fugen.

Ukrudtsvækst:

Danfast:

Der er ikke observeret ukrudtsvækst. Dog er der registreret nogen udvikling af alger/mos i fugerne.

IBF Fugesand:

Der er allersidst i perioden (juli 2015) registret 12 små spirer af ukrudt på areal 1. På areal 2 er der ingen spiring.

Spiring af ukrudt

IBF Fugesand 16. juli 2015. Spiring af ukrudt. Foto: Søren Gleerup

Ændringer af sten:

Der er ikke registret nogen ændringer af stenene.

Ændringer i fugerne:

Danfast:

Der er på begge arealer efter ca. 2 måneder registreret meget stor afskalning i toppen af fugerne. Flagerne har en gummiagtigt konsistens. Fugerne er grønne af alger. Efter vinteren er fugerne meget mørke/sorte, til dels pga. algevækst. Under flagerne er fugerne ikke hårde/sammenhængene, men dog faste. Der er dermed ikke risiko for, at sammenhængende "klumper" af fugen kan bevæge sig op af fugen som følge af bevægelser i belægningen.

IBF Fugesand:

Der er ikke de store ændringer, fugerne er en anelse mørkere, hovedsagligt pga. diverse aflejringer af smuds. Fugerne har sat sig ca. 3-4 mm. Normalt ville man efterfylde fugerne, det er ikke gjort her, hvilket bla. medfører øget risiko for, at ukrudtsfrø "fanges" i fugen. Fugen fremstår mindre fast/kompakt end Danfast, da der ikke er bindemidler i fugen. På begge arealer har myre eller andet gravet op i fugematerialer.

Dansand Danfast og IBF Fugesand

IBF Fugesand ses til venstre og Dansand Danfast ses til højre med grønne fuger. (18/10-14) Foto: Søren Gleerup

Dansand Danfast og IBF Fugesand

IBF Fugesand ses til venstre og Dansand Danfast ses til højre med mørke fuger. (16/7-15) Foto: Søren Gleerup

Dansand Danfast

Dansand Danfast (28/10-15). Afskalning. Foto: Søren Gleerup

Dansand Danfast og IBF Fugesand

Dansand Danfast til venstre afskaller mens IBF Fugesand til højre er gravet op af myrer. (16/7-15) Foto: Søren Gleerup

Dansand Danfast

Dansand Danfast (16/7-15). Rimelig fast og sammenhængende. Falder af sten i flager. Foto: Søren Gleerup

IBF Fugesand

IBF Fugesand (16/7-15). Meget løsere og ingen sammenhæng i materialet. Foto: Søren Gleerup

Afvanding:

Begge arealer afvandes som forventet udover kanten. Efter ophør af regn, er det observeret, at arealet med Danfast er væsentlig længere om at tørre ud end arealet med alm. fugesand.

Fugernes modstand over for spuling er testet med en almindelig haveslange. Her viser Danfast større modstand, men kan dog også spules op.

De står bag testen af fuger til terrasse og indkørsel

Testen er udført i samarbejde med civilingeniør Søren Gleerup, Gleerup RCI, der laver opgaver for mange fabrikker i betonvarebranchen – herunder også IBF. Gleerup RCI har udført selve testen, mens Bolius er ansvarlig for den konklusion, der er draget på baggrund af testens resultater.

IBF Fugesand og Dansand Danfast

IBF Fugesand ses til højre og Dansand Danfast ses til venstre efter regn. (5/11-14) Foto: Søren Gleerup

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Bolius - et helejet Realdania selskab