Tjek dine el-installationer

Overbelastede ledninger eller fejl i elinstallationerne kan i værste fald føre til brand. Visse fejl kan kun en autoriseret elinstallatør opdage. Se, hvad du skal holde øje med her.

Hvordan tjekker jeg mine elsinstallationer?

Det er ofte snavs og ophobning af støv, der er årsag til kortslutninger, overspænding eller andet, som kan udvikle brand. Foto: Torben Klint

Hvorfor bør du tjekke dine elinstallationer?

Elektriske installationer bryder normalt ikke i brand ved almindelig brug. Det er ofte de skjulte fejl, der gør dem brandfarlige.

Hvilke fejl i elinstallationer indebærer de største risici?

Det er ofte snavs og ophobning af støv, der er årsag til kortslutninger, overspænding eller andet, som kan udvikle brand. Elapparater, muffer og samlinger bliver med tiden løsere, og så kan støvet samle sig, og risikoen for brand opstår.

Mange overser desuden risikoen ved overbelastede ledninger. For mange forlængerledninger og for mange elektriske apparater koblet til samme kontakt kan overbelaste ledningerne, overophede og kortslutte og dermed være årsag til brand.

De mange gør det selv-husejere er også skyld i en del brande, fordi de har installeret nogle dele forkert.

Sådan tjekker du dine elinstallationer 

Hvordan tjekker du dine elinstallationer?

Det er en god idé at vedligeholde sine elinstallationer ved jævnligt at gøre dem rene og tjekke dem for åbenlyse fejl og skader. Arkivfoto.

 • Se på dine elapparater og undersøg deres tilstand. Er der synlige skader, løse forbindelser eller buler?
 • Tjek, at der ikke ligger store mængder støv på fjernsyn, computer og andre apparater.
 • Tjek, at der ikke er stor mængder støv ved stikkontakter eller forlængerledninger.
 • Kontroller dine stikkontakter. Hvis der er mere end 4 apparater sluttet til en stikkontakt, er brandrisikoen øget.
 • Tjek dine lamper. Virker nogle af lamperne meget ustabile?
 • Mærk efter, om sikringerne er varme, og læg derudover mærke til, om de ofte springer.
 • Tjek, at pærens wattangivelse ikke overstiger det anbefalede for den pågældende lampe.
 • Du bør teste dit sikringsrelæ mindst én gang om året ved at trykke på prøveknappen på anlægget, hvorefter relæet skal slå fra. Hvis dit HFI/HPFI-relæ ikke virker, slår det ikke fra i tilfælde af kortslutninger eller overgang i ledninger.

Har du sikringer, som ofte springer, eller et HFI/HPFI-relæ, der ofte kobler fra, bør du tage kontakt til en autoriseret elinstallatør, som kan tjekke dine installationer.

LÆS OGSÅ: Tjek dine elinstallationers brandrisiko

Tjek de udendørs elinstallationer

Alt efter hvor mange udendørs elinstallationer du har, kan det være en god idé at undersøge, om de stadig er monteret ordentligt.

Hvis der er konstruktive fejl, kan dele af installationerne blive fugtige, og det kan give kortslutninger.

 • Sidder kablerne rigtigt og forsvarligt fast?
 • Er stikkontakterne forsvarligt monteret på underlag, eller hænger de?

Du må ikke selv udføre nogen form for tekniske installationer udendørs. Hvis du selv installerer eller udskifter udendørs afbrydere eller stikkontakter, dækker forsikringen ikke i tilfælde af brand.

LÆS OGSÅ: Udendørs belysning med omtanke

Kræver det hjælp fra en professionel at tjekke elinstallationer?

Hvornår skal jeg bruge en professionel elektriker?

Det kan være en god idé at få undersøgt, om skjulte elinstallationer, eksempelvis bag nedhængte lofter, er intakte og korrekt udført. Foto: Bigstock

Elinstallationerne er noget, der bliver brugt hver eneste dag, og det stiller høje krav til de enkelte installationer. De skal være i orden, og er de ikke det, bør du kontakte en autoriseret el installatør.

Mange af de typiske fejl, der med tiden opstår i elinstallationer, er det dog ikke muligt at opdage selv. Her skal der en autoriseret elinstallatør til, som har det fornødne udstyr til at måle spænding og strømstyrke.

Det er derfor en rigtig god idé at få foretaget en gennemgang af elinstallationerne, evt. i forbindelse med andet elarbejde, du alligevel skal have lavet. En såkaldt elsikkerhedstest som foretages af en autoriseret elinstallatør, koster 2.000-2.500 kr. (2015).

Det kan desuden være en god idé at få undersøgt, om skjulte elinstallationer, eksempelvis bag nedhængte lofter, er intakte og korrekt udført. I forbindelse med huskøb, skal der udarbejdes en elinstallationsrapport, hvis man ønsker ejerskifteforsikring.

LÆS OGSÅ: Elinstallationsrapport

Hvilket elarbejde kræver autorisation?

Den grundlæggende regel er, at det kræver autorisation at arbejde med de faste elinstallationer. Det vil sige eltavler, nye stikkontakter, afbrydere og udtag. Derimod må du godt selv udskifte kontakter, afbrydere og udtag og sætte lamper op.

Det kræver indsigt og erfaring at udføre elarbejde korrekt, og i rigtig mange tilfælde er det små fejl som løse forbindelser og muffer samt overbelastning af stikkontakter, der resulterer i store skader.

LÆS OGSÅ: Love og regler om gør det selv-arbejde

Hvornår dækker forsikringen?

Elinstallationer skal være lovlige på det tidspunkt, de er monteret. Hvis du har ældre installationer, er du først lovgivningsmæssigt forpligtet til at overholde gældende regler, når du foretager ændringer på installationerne. Men det kan være en god idé at få fornyet meget gamle installationer, fordi de kan være anledning til brand.

Stort set alle huskøb er baseret på, at der optages lån i huset, og for at husejeren overhovedet kan få et lån, skal huset være brandforsikret, idet husets værdi stilles som sikkerhed for långiveren.

Husforsikringen dækker skader på huset forårsaget af brand, eksplosion, lynnedslag eller nedstyrtede genstande fra luftfartøjer m.m. Indboforsikringen dækker skader på inventaret.

Hvis det er graverende manglende vedligeholdelse, der er den direkte årsag til en elbrand og deraf følgende skader, kan du miste retten til erstatning, eller erstatningen vil kunne nedsættes. Det er dog meget sjældent, at det sker, eftersom det er forsikringsselskabet, der skal bevise, at det er den manglende vedligeholdelse, der er årsag til branden. 
  
For visse skader kan der være fastsat specielle regler, som erstatningen bliver beregnet efter.

Det gælder fx kortslutningsskader. Du kan til din familiebasisforsikring tegne en udvidet elskadeforsikring, som dækker kortslutningsskader, der kan opstå på computeren eller fjernsynet.

LÆS OGSÅ: Sikkerhed når du laver el-arbejde 

SE TEMA OM LAMPER

SE TEMA OM BELYSNING

Kilder og henvisninger

Kilder:

 • "Huse med sjæl" | Søren Vadstrup | Gyldendal 2005
 • "Bogen om huset" | Søren Vasegaard | Borgen 2000
 • "Illustreret byggeordbog" | Ulrik Hovmand | Huset Hovmand 1998
 • "Pas på dit hus" | Vejledning fra Erhvervs- og Byggestyrelsen
 • Forsikringsoplysningen
 • Dansk Brand- og Sikringsteknisk Institut Codan Sikkerhedsstyrelsen

Henvisninger:

Vi kan desværre ikke nå at svare alle kommentarer. Hvis du har et konkret spørgsmål, er du velkommen til at bruge vores gratis brevkasse Spørg Bolius. Hvis vi dog besvarer spørgsmål, er det bedst muligt ud fra generel viden og ud fra de oplysninger, du giver os, men husk, at et generelt svar aldrig kan erstattes af konkret rådgivning på stedet. Derfor kan Bolius ikke påtage sig ansvar for eventuelle konsekvenser ved at anvende svaret.

Indhold i denne artikel

Bolius - et helejet Realdania selskab